VIL IKKE RIVE: Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned, og pasientene skal fordeles på det nye sykehuset på Gaustad, på Aker og Radiumhospitalet. Motstanden mot planene har vært svært stor i mange år. Nå tar også Frp til orde for å redde bygningene.

Foto: Anne Grete Storvik

Frp vil redde sykehustomt - går imot forslag om å selge og rive

Frp støtter forslaget mot salg og riving av fungerende sykehusbygg ved Ullevål sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget behandlet tirsdag innstillingen om å utvikle Ullevål sykehus.

Forslaget mot salget av sykehustomten på Ullevål sykehus, som er vedtatt lagt ned, samt forslaget mot å rive fungerende bygg på tomten får nå også støtte av Frp.
Blant de fem forslagene som tidligere er fremmet fra representanter fra Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne, og som ble behandlet tirsdag, var forslaget om at regjeringen ikke igangsetter salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusive reguleringsspørsmålet.

FrP støtter å ikke selge tomten på Ullevål, og de støtter også forslaget om å ikke rive sykehusbyggene som fungerer på Ullevål. Men forslaget får ikke støtte fra Ap, og det får dermed heller ikke flertall.

Senterpartiet og SV mener at et  salg av hele eller deler av Ullevål-tomta er et «irreversibelt grep som kan gjøre stor skade dersom man finner ut at det er behov for eiendommen i den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo».

–  Særlig i lys av at det er påvist stor risiko for at planene ikke lar seg gjennomføre. Disse medlemmer kan ikke se at helse- og omsorgsministerens påstander om at salg og rivning ikke vil påbegynnes før reguleringssaken er avklart, står i veien for at Stortinget fatter et forpliktende vedtak om det samme, heter det i innstillingen

Dette er forslagene som Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti støtter:

  • Stortinget ber regjeringen ikke tillate salg av sykehustomta på Ullevål, og avvente en eventuell salgsbeslutning til etter at etappe 2 av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt, og det foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.
  • Stortinget ber regjeringen ikke tillate riving av funksjonell bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus, og avvente eventuelle riveplaner til etter at etappe 2 av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt, og det foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.

To av forslagene ble tirsdag vedtatt av en enstemmig Helse- og omsorgskomité:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at Aker sykehus snarest blir et fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke planlegges for en reduksjon i den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo.

I juni 2016 vedtok et enstemmig styre i Helse Sør-Øst RHF at Oslo universitetssykehus (OUS) burde bestå av tre sykehus i fremtiden: Et region- og lokalsykehus på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et kreftsykehus på Radiumhospitalet. Planen innebærer at sykehusdriften på sikt flyttes ut av Ullevål.

Nye Oslo universitetssykehus

  • Nye Radiumhospitalet og Storbylegevakten (som er Oslo kommunes prosjekt, men delvis integrert inn i Nye OUS) er også en del av Nye Oslo universitetssykehus. Disse forprosjektene er ferdige.
  • Det nye regionssykehuset for Oslo skal etter planen være klart i 2030, og prislappen er anslått til rundt 38 milliarder kroner.
  • Ullevål sykehus skal legges ned, og pasientene skal fordeles på det nye sykehuset på Gaustad, på Aker og Radiumhospitalet. Motstanden mot planene har vært svært stor, og har vedvart over år.
  • Blant andre Legeforeningen, Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund er kritiske til planene.
  • Slik planene er skal Nye Radiumhospitalet tas i bruk i 2023. Storbylegevakten i 2023 og Nye Rikshospitalet og Nye Aker tas i klinisk bruk i løpet av 2030.
  • Det er uklart når Ny Sikkerhetspsykiatri vil være klart, men 2025 er anslått.
Powered by Labrador CMS