Cecilie Myrseth er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. 

Foto: Julie Kalveland

Ap-Myrseth reagerer på Høyre-utspill

– Vi har startet dette arbeidet for å se på hva ting vil koste og hvordan det kan gjøres. Jeg synes ikke Høyre bør være redd for kunnskap, sier Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth.

Publisert

Helseminister Ingvild Kjerkol høster kritikk for å ikke ville fortelle hva fastlegene kan forvente av årets statsbudsjett. 

Samtidig viser en rapport som Dagens Medisin har fått innsyn i, at helseministeren har bestilt undersøkelser av hva det vil koste å ansette flere fastleger.

Prislappen kan vokse til over en milliard kroner om alle legene skal ansettes fast, viser utredningen.

Det er nyheten om rapporten og innholdet i den, som nå har fått opposisjonen til å reagere.

– Det har lenge vært sendt uklare signaler om hvilke «strukturelle grep» regjeringen vurderer. Utredningen Dagens Medisin omtaler viser med stor tydelighet at det å fjerne seg fra det som er hovedregelen i dag – selvstendig næringsdrift – ikke er en god idé, uttalte Tone Wilhelmsen Trøen til Dagens Medisin fredag.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener at regjeringen har begått løftebrudd overfor fastlegene allerede.

Les mer: Skyhøy prislapp for «faste» fastleger

– På tomgang

Helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth stiller seg uforstående til utspillene fra Høyre og Frp.

– Kritikken fra Tone og Bård går litt på tomgang. De etterlyser klar tale, men de vet at statsbudsjettet ikke kommer ennå. De må nok smøre seg med tålmodighet – slik man må hvert år, sier Myrseth til Dagens Medisin.

Hun peker på at Høyre selv har sittet med helseministerposten i lang tid:

– Når det gjelder strukturer, så satt Bent Høie og så på dette i mange år uten å gjøre noe. Handlingsplanen har vist seg å ikke være nok – krisen har utviklet seg uavhengig av den. Regjeringen tar nå aktive grep for å få ordningen på rett kjøl. Det er derfor har man igangsatt dette arbeidet med ekspertutvalget. Det er stor enighet om at det må kraftigere lut til enn bare å pøse på med mer penger.

Det var for i overkant av to uker siden at Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre kom med nyheten om at det skulle nedsettes et ekspertutvalg for å gjennomgå fastlegeordningenUtvalget møttes for første gang denne uken. 

– Bør ikke være redd for kunnskap

– Trøen ber om en klar beskjed om at næringsdrift skal være hovedregelen. Vil du gi henne det?

– Det er ingen som har snakket om en fullstendig kommunal reform. Vi har startet dette arbeidet for å se på hva ting vil koste og hvordan det kan gjøres. Jeg synes ikke Høyre bør være redd for kunnskap. Kanskje kan noen andre finne noen løsninger på problemene. Høyre har ikke så mange løsninger selv.

Myrseth sier at hun selv nylig har snakket med førsteårs medisinstudenter i Tromsø og at tilbakemeldingen er at de ønsker en mer forutsigbar arbeidstid og at det må gå an å kombinere jobb med fritid og familie.

– Vi må tenke på to ting samtidig: vi må beholde fastlegene vi har nå så lenge som mulig, men også lytte til de unge legene. Derfor må vi se på en kombinert modell.

– To trinn

– Vi har snakket med lederen for ALIS-utvalget i Legeforeningen. Han ønsker en modell hvor legene selv kan velge om de vil være fast ansatt eller næringsdrivende før de starter, og ombestemme seg i løpet av spesialiseringen hvis de vil det. Er det noe dere vurderer?

– Verken jeg eller helseministeren kan konkludere før vi har fått inn innspill. Ekspertutvalget må se på alle typer innspill. Nå gjør vi dette i to trinn: det kommer midler i årets budsjett og så gjør vi oss klare til å ta større grep i neste budsjett.

– Vil det si at det ikke kommer noen «kraftfulle» og «strukturelle» grep nå?

– Jeg kommer ikke med noen budsjettlekkasje, og som alle vet er det en budsjettkonferanse til uka. Men statsministeren og helseministeren har vært tydelige på at dette skal skje i to trinn. Og vi vet at det er store forventninger der ute.

Etter valget i fjor sa Ingvild Kjerkol at hennes viktigste oppgave var å redde fastlegeordningen. Ordningen står fortsatt høyt på regjeringens liste, bedyrer Myrseth. 

– Samtidig er vi på et annet sted nå enn tidligere, med galopperende strømpriser og frykt for inflasjon og høyere rente. Men vi har sagt at dette er en av de viktigste helseprioriteringene for oss. Dette må vi fikse, sier hun.

Powered by Labrador CMS