IKKE HELT ENIGE: Legeforeningens Marte Kvittum Tangen og Apotekforeningens Per T. Lund under tordagens debatt om vaksinering i apotek.

Foto: Vidar Sandnes

Influensavaksine i apotek: – Må ivareta risikogruppene

Legeforeningen er opptatt av at pasientene i risikogruppene må få god nok tilgang til influensavaksinen. Apotekene mener dette ivaretas selv om vaksinen settes på apoteket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

HELSFYR (Dagens Medisin): Helse – og omsorgsdepartementets (HOD) forslag om innføring av farmasøytrekvirering av influensavaksine på apoteket, var tema for Dagens Medisin Pharmas frokostmøte torsdag.

  • I dag kan alle personer over 12 år vaksinere seg på apotek, men trenger først en resept fra lege.
  • HOD ønsker at folk som vil få satt vaksinen på apotek, nå skal slippe å få resept fra lege først.

– Ikke særnorsk fenomen
I 2019 hadde antall influensavaksinedoser som leveres ut fra Folkehelseinstituttet økt med 60 prosent på bare to år. Nær 860 000 doser influensavaksine ble distribuert i 2018.  Vaksinasjonsdekningen har økt blant alle målgruppene for vaksinasjon, ifølge SSB.

I fjor fikk 39.000 nordmenn satt denne vaksinen på apotek, noe som altså utgjør en svært liten andel av alle vaksinasjoner mot influensa.

OGSÅ I DEBATT: Leder for Norges farmaceutiske forening, Rønnaug Larsen og medisinsk direktør i KRY, Thorleif Jansen. Foto: Vidar Sandnes

Apotekforeningens administrerende direktør Per T. Lund pekte på at vaksinering i apotek ikke er noe særnorsk fenomen, og at dette skjer i land vi normalt sammenligner oss med.

–  Det er ikke vanskelig å bli inspirert av andre land der dette har vært en suksess, sa han.

Den digitale private helsetjenesten KRY startet samarbeid med en apotekkjede om vaksinering i fjor, ifølge selskapets medisinske direktør Thorleif Jansen:

–  Avtalen vi har med kjeden går på kvalitetssikring av hvordan samarbeidet skal fungere, apotekets kommunikasjon og hvilken opplæring farmasøytene som setter vaksinene i apoteket skal ha. Vi opplever at det fungerer bra. Vi har en bakvakt som følger opp, og vi har så langt ikke fått melding om alvorlige bivirkninger, sa Jansen.

Som Dagens Medisin tidligere har omtalt, har legene og apotekene lenge vært uenige om ansvar for vaksinering i apotek. Blant annet har fastleger nektet å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek.

Den største bekymringen som legene har, er at de pasientene som trenger det mest, ikke skal tilgang til få vaksinen.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, er opptatt av at man må sikre at pasientene i risikogruppen får vaksinen.

– Det er der det er størst effekt av å vaksinere. Det er ingen generell målsetting om å vaksinere hele befolkningen. Vi må ha oversikt over dem som trenger det mest, deres sykehistorie og så videre – og den er det fastlegene som har, sa Tangen.

Rønnaug Larsen, som leder Norges farmaceutiske forening betonet at også de pårørende må nås med vaksinering:  

–  Flere pårørende tar nå ansvar for oppgaver i omsorgen for de eldre, og disse blir viktige å vaksinere. De pårørende er ofte i jobb og kan lettere stikke innom apoteket. Da vil også fastlegene bli avlastet, sa hun.

– Jeg er ikke uenig med Legeforeningens argumentasjon, men vi må kunne se på flere aspekter.

Bekymret for å miste oversikten
Debattleder Lars Brock Nilsen, journalist i Dagens Medisin Pharma, spurte Kvittum Tangen om hva legene er aller mest bekymret for når det kommer til vaksinering i apotek:

– At vi mister oversikten, og evnen til å sikre at de som trenger vaksinen mest får den først. Det er viktig ha oversikt over den gruppen. Hvis ikke blir tjenesten fragmentert, og vi blir ikke effektive, svarte Tangen.

Hun la også til det er dyrere for pasienten å få vaksinen på apoteket, og at apotekene skal  informere om at det er billigere hos fastlegen.

Om dette faktisk gjøres, er Per T. Lund usikker på.

– Jeg har ikke oversikt om dette gjøres. I den grad vi blir bedt om å informere om at det finns et annet alternativ for risikopasienter, skal vi det. Vi vet jo heller ikke hva prisen er et annet sted, ettersom det er ulik praksis for betaling på legekontorene, sa Lund.

Tangen mener det er andre tiltak som kan gi økt vaksinedekning, som hjelp til bedre IT-systemer.

–  Vi savner en vurdering av hva som skal til for å få opp vaksinasjonsdekningen, undersøke hva som har effekt, og en kost-nyttevurdering, sa hun.

Jansen fra KRY framholdt at de har rutiner for å sjekke om pasienter er i risikogruppen.

– Og vi gjør risikovurderinger når det kommer til allergi og så videre. I avtalen står det at også farmasøytene skal sjekke dette, så det sjekkes to ganger, sa Jansen.

–  Det pekes i diskusjonen på en del potensielle risikoer. Det er klart at det beste av alt er at fastlegen som kjenner pasientene gjør det. Men vi må kunne gå flere veier her. Alt dette er løsbart, og vi har teknologi og tilgang. Informasjonen er tilgjengelig for helsepersonell, og riktignok ikke for apotekene enda, men dette kan løses. Det ligger i regelverk, struktur og kultur, mener Jansen.

Bransjestandard
Per T. Lund pekte på at bransjestandarden de har laget består av en overordnet beskrivelse av kompetansekrav til de som skal sette og forskrive vaksiner, sistnevnte under utarbeidelse.

–  Vi lager manualer på alt fra vurdering av indikasjon til kontraindikasjon og for registrering av vaksinasjon, og opplæring, som ikke ligger i dagens farmasiutdanning.

Famasøyt-leder Larsen ønsker seg tilpasset teknologi:

–  Vi har ingen systemer for å gi tilbakemelding om diskusjoner vi har hatt med pasientene i apotek.

Avviser profesjonskamp
Tangen avviste at motstanden mot apotekvaksinering bunner i en profesjonskamp.

–  Nei, det handler om en helhetlig tjeneste og en fastlegeordning der fastlegene ha helhetsansvar for pasientene, det ligger i fastlegeforskriften. Vi må ikke ha ordninger som gjør det vanskelig, sa Tangen.

Powered by Labrador CMS