ALVORLIG BRUDD: – Dette er en sak som har gitt oss stor hodepine etter det første tilfellet i fjor høst. Dette er ikke en sak vi tar lett på. Det har noe å si for renommeet, ikke bare for Sykehusinnkjøp, men også for samhandlingen med alle leverandørene, sier Sykehusinnkjøp-direktør Bente Hayes. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

LMI og NHO anklager Sykehusinnkjøp for prislekkasje

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklager Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp legger seg flate. – Dette er ikke en sak vi tar lett på, sier Sykehusinnkjøp-direktør Bente Hayes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Anklagene kommer frem i et brev som Legemiddelindustrien (LMI) og NHO sendte til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i starten av mars. I brevet ber de to organisasjonene om redegjørelse for det de mener er flere tilfeller av urettmessig deling av enhetspriser på legemidler.

I brevet kommer det også frem at LMI vurderer å involvere Konkurransetilsynet på grunn av de gjentatte hendelsene, og at det vil være opptil hvert enkelt legemiddelselskap å vurdere eventuelle rettslige skritt.

Dokumenterer flere brudd
LMI og NHO legger i brevet frem en rekke eksempler på konfidensialitetsbrudd: 11. november i fjor gjorde en av LMIs medlemsbedrifter organisasjonen oppmerksom på at Alliance Healthcare Norge delte konfidensielle enhetspriser til konkurrerende legemiddelfirmaer, i forbindelse med oppgjørsmetode. Alliance var i dette tilfellet grossist for leveranser til sykehus.

«Så vidt oss bekjent ble konfidensiell prisinformasjon tilhørende mange legemidler fra 32 leverandører delt. Det er Sykehusinnkjøp som har bestemt hvordan oppgjørsmetoden skal være, regulert dette i anbudskontraktene med leverandørene og er ansvarlig for avtalen om distribusjon av anbudslegemidler inngått mellom Alliance Healthcare og de regionale helseforetakene. LMI hadde dialog med Sykehusinnkjøp vedrørende situasjonen, og Alliance Healthcare har tilsynelatende tatt skritt for å utbedre», skriver LMI.

Videre mener de at to ytterligere brudd skjedde i februar i år: I begynnelsen av februar lastet Sykehusinnkjøp HF opp en beregningsmodell der informasjon om avtalepriser og rangering for gjeldende onkologiavtale ble gjort tilgjengelig for alle deltakerne i anbudet.

«Dette ser ut til å berøre minst 17 leverandører og over 70 onkologilegemidler. Denne feilen ble gjentatt allerede dagen etter, som forverret situasjonen», står det skrevet i brevet.

Senere i februar publiserte Apotekforeningen sin årlige apotek- og legemiddelstatistikk for 2021. Denne statistikken inneholdt nettopriser for ti av de mest solgte legemidlene i Norge i 2021, og det ble mulig å regne ut enhetsprisene.

«Dette har Apotekforeningen blitt gjort kjent med og rettet opp. Apotekene og grossistene har tilgang til enhetsprisene for å avregne korrekt i forbindelse ved oppgjør mellom leverandør og myndighet».

Mener brudd gir konsekvenser
LMI henviser også til flere tidligere anledninger der Sykehusinnkjøp selv har delt konfidensiell informasjon om enhetspriser på legemidler: «Det er etter vårt syn en alvorlig situasjon og det er bekymringsverdig at slike overtredelser gjentar seg», skriver LMI.

Interesseorganisasjonen mener slik publisering av hemmelige priser kan få flere konsekvenser: Forsinket tilgang til nye legemidler, svekket tillit mellom leverandør og myndigheter, økonomiske konsekvenser for staten på grunn av lavere rabatter, og alvorlige følger for leverandørenes fremtidige investeringer innen forskning og utvikling i Norge.

«Videre ønsker vi å uttrykke bekymring rundt offentliggjøring av navngitte personer i redegjørelsen Sykehusinnkjøp HF har sendt til berørte leverandører av onkologianbudet», heter det videre.

LMI og NHO ber avslutningsvis statsrådene i HOD og NFD å redegjøre for hvordan slike overtredelser kan finne sted, og hva myndighetene vil foreta seg for å sikre at konfidensielle legemiddelpriser faktisk blir konfidensielle.

«LMI og NHO ber i tillegg om møte med statsrådene i Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for å diskutere denne saken».

Svært alvorlig
Tommy Juhl Nilsen, divisjonsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, tok sakene direkte opp med leverandørene selv under Sykehusinnkjøp sin leverandørsamling fredag 1. april.

– Dette er saker vi skulle vært foruten. Når vi ser på rapporten for enhetspriser, som går fire år tilbake, ser vi at vi har hatt en lang periode fri for problemstillinger tilknyttet konfidensialitetsbrudd. Nå har vi opplevd tre hendelser på fem måneder. Dette ser vi svært alvorlig på, sa Nilsen under innledningen til leverandørsamlingen.

Nilsen understreket at Sykehusinnkjøp har jobbet steinhardt i flere år for å sikre at konfidensiell informasjon forblir konfidensiell. – Når vi først har hatt en slik hendelse, har vi umiddelbart tatt affære for, på kort sikt, å forsikre oss om at det ikke lekker mer, og iverksatt langsiktige tiltak for å sikre at det ikke skjer igjen.

Divisjonsdirektøren var også klar på at de som innkjøpsorganisasjon ikke kan kreve at tilliten umiddelbart opprettes.

– Det er gjennom handlinger vi viser at dette ikke skal skje igjen. Jeg vil at dere skal være fullstendig klare over at vi ikke tar lett på og bagatelliserer dette.

Ytterst uheldig
Administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp kommenterte saken under en pause i fredagens leverandørsamling.

– Fra mitt ståsted vil jeg bare forsterke det som Tommy Juhl Nilsen sa fra talerstolen fredag: At det nå har vært tre tilfeller av konfidensialitetsbrudd, er ytterst uheldig. Dette er en sak som har gitt oss stor hodepine etter det første tilfellet i fjor høst. Dette er ikke en sak vi tar lett på. Det har noe å si for renommeet, ikke bare for Sykehusinnkjøp, men også for samhandlingen med alle leverandørene, sier Hayes til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS