KREVER MER ENN BEKLAGELSE: – Dette er veldig viktig for at Sykehusinnkjøp kan starte en gjenoppbyggelse av tilliten hos våre globale selskaper – de må i praksis se og få forsikringer om at norske myndigheter overholder norske lover og regler, uttaler Karita Bekkemellem, direktør i Legemiddelindustrien (LMI). Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

LMI er ikke fornøyde med Sykehusinnkjøps svar om prislekkasje

– Det vi som bransje trenger, er en tydelig redegjørelse som viser oss hva de faktisk skal gjøre for å unngå at dette skjer igjen, sier Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin skrev nylig at Sykehusinnkjøp har lagt seg flate og beklager etter beskyldninger om flere tilfeller av lekkasje på konfidensielle enhetspriser på legemidler. Tre angivelige konfidenisalitetsbrudd skal ha skjedd på en periode på fem måneder.

Både administrerende direktør Bente Bayes og divisjonsdirektør for legemidler Tommy Juhl Nilsen har beklaget sakene, både direkte overfor leverandørene og i Dagens Medisin. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besvart brevet fra LMI og NHO om redegjørelse, men skriver i sitt svarbrev at departementet ikke vil foreta seg noe selv i denne saken, annet enn videreformidling av en skriftlig redegjørelse fra Sykehusinnkjøp selv.

Savner svar om konkrete tiltak
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), sier de ikke er fornøyde.

– Hverken med at HOD ikke vil foreta seg noe, eller med redegjørelsen fra Sykehusinnkjøp. En ting er at de legger seg flate i Dagens Medisin, men det i seg selv gir ingen verdi. Det vi som bransje trenger, er en tydelig redegjørelse som viser oss hva de faktisk skal gjøre for å unngå at dette skjer igjen. De må fortelle oss hvilke konkrete tiltak de skal igangsette. Dette er veldig viktig for at Sykehusinnkjøp kan starte en gjenoppbyggelse av tilliten hos våre globale selskaper – de må i praksis se og få forsikringer om at norske myndigheter overholder norske lover og regler, skriver Bekkemellem i en e-post til Dagens Medisin.

LMI opplever at Sykehusinnkjøp fraskriver seg ansvar for lekkasjene foretatt av Alliance Healthcare og Apotekforeningen. De mener dette ikke reflekterer forvaltningsloven § 13 b nr. 2, hvor det er fastsatt at opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt bare kan deles dersom dette er nødvendig og forutsatt at konfidensialitet er opprettholdt.

– Vi har innhentet juridisk vurdering her, som mener det er gode argumenter for at Sykehusinnkjøp og de regionale helseforetakene (RHF-ene) må være ansvarlig for sine kontraktsparters overholdelse av taushetsplikten. Vi opplever ikke at Sykehusinnkjøp har gode nok rutiner eller prosesser for å sikre at konfidensialitet ivaretas som de er forpliktet til i forvaltningsloven §13, skriver Bekkemellem.

Uenige i HODs konklusjon
– Hva tenker dere om at HOD i sitt svarbrev ikke vil foreta seg noe selv i denne saken, og heller ikke ønsker å gjennomføre et møte med LMI/NHO om saken?

– Vi registrerer at HOD viser til redegjørelsen fra Sykehusinnkjøp og mener den holder. Og det er vi helt uenige i. Selv om ansvaret for håndteringen av slike avtaler tilligger Sykehusinnkjøp HF, mener LMI at denne saken også kan ha legemiddelpolitiske konsekvenser som HOD ikke har tatt inn over seg.  LMI mener at det som har skjedd med gjentatte prislekkasjer, som vi mener Sykehusinnkjøp HF er ansvarlig for, er et svært alvorlig tillitsbrudd. Dette kommer på toppen av en allerede utfordrende tillittssituasjon, som også evalueringen av Nye metoder har påpekt.  

– Hvordan vil LMI og deres medlemsbedrifter ta denne saken videre? Vil involvering av Konkurransetilsynet og eventuelle rettslige prosesser påbegynnes?

– Vi har allerede kontaktet Konkurransetilsynet og avventer svar derfra. Vi har også kontaktet styret til Sykehusinnkjøp HF og bedt om en ekstern granskning. Her avventer vi fortsatt en tilbakemelding.  I tillegg kommer vi fortsatt til å be om svar på hvilke konkrete tiltak som settes i verk nå av Sykehusinnkjøp. Det er viktig å understreke alvorligheten ved at dette har skjedd flere ganger, noe som har resultert i et tillitsbrudd fra vår side, avslutter LMI-direktøren.

Powered by Labrador CMS