VIL TENKE NYTT: – Det er tydelig at vi må tenke annerledes enn det vi gjør i dag, sier Sveinung Stenland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

Foto: Vidar Sandnes

Tar til orde for olje-ordning for antibiotika-feltet

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland mener en bør tenke nytt for å fremme utviklingen av nye antibiotika. Han mener Norge bør ta lærdom fra oljefeltet og lage en leterefusjonsordning for antibiotika.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Antibiotikaresistens er et økende problem globalt og ansett for å være en trussel for den globale helsen. Over tid har det vært en bekymring knyttet til manglende utvikling av nye antibiotikum. Dette er bakgrunnen for at Høyres Sveinung Stensland nå løfter frem et nytt forslag, basert på erfaringer fra en helt annen bransje.

– Det er tydelig at vi må tenke annerledes enn det vi gjør i dag. Dagens patentregime fungerer ikke for å få på plass nye antibiotika, sier Stensland til Dagens Medisin.

Vil ha ny ordning

– Norge har hatt godt utbytte av samarbeid med internasjonale selskaper innen petroleumsindustrien, blant annet ved å ta store deler av letekostnadene på sokkelen. I gjengjeld overføres gevinstene tilbake til samfunnet, mye av vår velstand er basert på dette.

Nå vil han at Norge skal ta med seg erfaringene fra oljebransjen til medisinfeltet.

– Jeg vil ha en leterefusjonsordning for antibiotika. Stikkordet er risikodeling. En stopper for utviklingen av ny antibiotika, er at det er en stor risiko for resistens. Det er også liten betalingsvilje. Firmaene vegrer seg derfor for å utvikle antibiotika. Men om Norge og andre land går sammen, vil en kunne få virksomhet til landet, få raskere tilgang til ny antibiotika og gjøre en internasjonal innsats for å få nye substanser, sier Stensland.

Stensland opplyser at han snakker på egne vegne, men at det vil være noe han kommer til å spille inn i det pågående programarbeidet i Høyre.

Ingen blåkopi

Leterefusjonsordningen er en ordning som har som mål å fremme letingen etter olje på norsk sokkel.

– Oljeselskaper tar en risiko når de leter etter olje, fordi det kan være at de ikke finner noe. Leterefusjonsordningen gjør at selskapene får refundert store deler av utgiftene om de ikke finner noe, men om du finner noe får staten mye tilbake gjennom høye skatter. Den får også i mange tilfeller direkte eierskap til oljen, sier Stensland.

Akkurat hvordan en tilsvarende ordning for antibiotika vil fungere, har han ikke svar på.

– Jeg har ikke alle detaljene, men jeg vil reise spørsmålet om hvordan kan vi få til dette – enten sammen eller alene. Norge har lang erfaring med å finne olje sammen med internasjonale giganter og vi bør gjøre det samme innen legemiddelfeltet.

En ren blåkopi, kan det likevel ikke bli snakk om, mener han.

– Helt likt kan det ikke bli. Dette er ikke det samme som å finne en naturressurs, sier politikeren, og legger til:

– Men det er klart – tar staten ansvar for en del av utviklingen, bør de nok også få noe av inntekten.

Stensland mener at det vil være flere fordeler, selv hvis det ikke lykkes å frembringe nye medisiner gjennom en eventuell ny ordning.

– Hvis det ikke lykkes vil vi tape penger, men det vil uansett ikke være bortkastet, siden man vil få aktivitet. Det vil være en risiko på linje med risikoen ved oljeleting på norsk sokkel.

Viser til covid-19-vaksineløpet

Høyrepolitikeren viser også til hvordan det nå jobbes med utviklingen av nye vaksiner mot covid-19.

– Vi ser hvordan mange land nå er villige til å bla opp på forhånd for en vaksine mot korona som ennå ikke er ferdig. Dette bidrar til en svært effektiv utvikling og et kappløp for å finne en vaksine, sier han.

Å tenke i samme baner når det gjelder nye antibiotika kan være vel så viktig, mener Stensland.

– Antiobiotikaresistens er potensielt en større trussel for verdens hele enn korona. Uten virksom antibiotika kan vi bli satt tilbake til tidlig i forrige århundre, vi blir mer utsatt for sykdom og moderne hjertekirurgi vil for eksempel ikke mulig. Risikoen ved å ikke gjøre noe er veldig stor.

Powered by Labrador CMS