Resultatene for årets fire første måneder viser at det er fortsatt stor variasjon i måloppnåelse mellom helseregioner og ulike helseforetak. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Fortsatt utfordrende å registrere data i pakkeforløp for psykisk helse og rus

De nasjonale kvalitetsindikatorene (NKI) viser at det er registreringsutfordringer for de nylig etablerte pakkeforløpene for psykisk helse og rus. NKI viser også at man er langt unna antibiotikamål i spesialisthelsetjenesten.

Publisert

Pakkeforløpene gir anbefalinger om forløpstid til utredning og behandling. målsettingen er at minst 80 prosent av pasientene skal ha blitt utredet og fått evaluert behandling innen anbefalt forløpstid.

Resultatene for årets fire første måneder viser at det er fortsatt stor variasjon i måloppnåelse mellom helseregioner og ulike helseforetak, og utfordringer knyttet til registrering av data i pakkeforløpene. Helsedirektoratet skriver at det medfører usikkerhet om hvor godt resultatene gjenspeiler situasjonen i tjenestene.

Her kan du lese mer om pakkeforløp for psykisk helse.

Noen helseforetak har nådd målet om 80 prosent, mens enkelte andre nærmer seg målsettingen.

– Ordningen er fortsatt ny og under implementering. Flere helseforetak viser god utvikling, men det er fortsatt en vei å gå for å få til likeartet registreringspraksis og god datakvalitet på nasjonalt nivå. Dette er noe vi vil følge med på, og følge opp i tiden fremover, uttaler divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

De nasjonale tallene viser at andelen pasienter som ble utredet innen anbefalt forløpstid, var 52 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, og 72 prosent for voksne. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen på 78 prosent.

Direktoratet skriver at for indikatoren forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, varierer resultatene fra 38 prosent i psykisk helsevern for barn og unge til 46 prosent for voksne. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen 46 prosent.

For involvering av pasienter i utarbeidelse av behandlingsplan viser resultatene at andelen ligger på 40 prosent for barn og unge, 42 prosent for voksne og 44 prosent i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Langt unna antibiotikamål

For årets fire første måneder var det nasjonale forbruket av bredspektrede antibiotika i sykehus 16,9 definerte døgndoser per 100 liggedøgn. Det er 8,5 prosent høyere enn i 2021.

Les også: Betydelig økning i bruk av antibiotika: – Kampen er ikke vunnet

Forklaringen til økningen er en vintersesong med relativt mange innlagte pasienter med luftveisinfeksjon, og endrede retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

I Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er det mål om 30 prosent reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika sammenlignet med bruken i 2012.

Handlingsplanen gikk opprinnelig til 2020, men målet er videreført til 2022.

For årets fire første måneder er forbruket 4,2 prosent lavere enn i 2012.

Les også: Oppdaterte retningslinjer for antibiotikabruk ved sepsis: Egne anbefalinger for de sykeste sepsispasientene

Alle RHF-ene når målsetting for kreft

For pakkeforløp for kreft er det en målsetting at 70 prosent som blir diagnostisert i 22 utvalgte kreftformer, skal inkluderes i et pakkeforløp.

Alle de regionale helseforetakene har nådd målsettingen løpende siden 2016, skriver Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS