TILFREDS: SVs Nicholas Wilkinson er tilfreds med at Bent Høie har gitt FHI i oppdrag å oppdatere antibiotikastrategien. 

Foto: Lasse Moe

Ny antibiotikastrategi på trappene: – Endelig!

–  Dette er noe jeg har jobbet for lenge. Jeg vil rose Bent Høie for å endelig ta initiativ til å få en ny plan mot antibiotikaresistens, sier Nicholas Wilkinson.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak.

Det kommer frem i et skriftlig svar fra Høie på spørsmål fra SVs Nicholas Wilkinson om regjeringen vil utarbeide en ny nasjonal strategiplan mot antibiotikaresistens. Den gamle utgår om få måneder. 

–  Dette er noe jeg har jobbet lenge for. Jeg er glad og vil rose Bent Høie for å endelig ta initiativ til å få en ny plan mot antibiotikaresistens, sier Wilkinson til Dagens Medisin.

Bakgrunn for spørsmålet fra Wilkinson er tall fra Apotekforeningen som viser utlevering av bredspektret antibiotika har økt fra 2018 til 2019, både fra lokale apotek og fra sykehusapotek.

Vil ha en bredere plan
Selv om han mener Høie er lovlig sent ute med oppdraget, nåværende plan varer ut 2020, håper Wilkinson FHI vil benytte sjansen til å lage en bedre plan enn dagens.

– Vi ser at bruken av bredspektret antibiotika har økt igjen, det må adresseres. I tillegg må planen inneholde forslag til hva Norge kan gjøre for å minimere risikoen for import av resistente bakterier, både når det gjelder import av kjøtt fra land i Europa der det brukes mye antibiotika, men også når det gjelder helseturisme, sier han og utdyper: 

– Vi vet jo at mange reiser utenlands, til land med mye resistente bakterier. Da risikerer vi at de tar med seg bakteriene hjem. Vi må lære av koronapandemien. Når vi reiser, kan vi ta med oss virus og bakterier tilbake. Planen bør ha verktøy for bedre smittevern når sykdommer kommer fra utlandet.

Et voksende problem
Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått fast at dette er en av de største helsetruslene verden står overfor.

– Dersom den globale resistensutviklingen ikke begrenses, risikerer vi en fremtid hvor infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak. Vi vil derfor utarbeide en tverresktoriell nasjonal strategi mot antibiotikaresistens også for den kommende strategiperioden, skriver Høie i sitt svar til Wilkinson. 

Den nye rapporten skal danne kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en ny tverrdepartemental strategi mot antibiotikaresistens. 

Powered by Labrador CMS