SKAL LEDE EVALUERING: Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest skal lede evalueringen av Ekspertpanelet. Oppdraget må svares ut innen utgangen av 2021.

Foto:

RHF-ene skal evaluere Ekspertpanelets mandat

Helse Vest får i oppdrag å lede evalueringen av Ekspertpanelet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ekspertpanelet ble etablert i 2018 og består av en rekke eksperter som gir råd om mulig videre behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

I februar oppga helse- og omsorgsminister Bent Høie at det ville bli gjennomført en evaluering.

Nå har de regionale helseforetakene fått ansvaret for å evaluere panelet og vurdere om mandatet bør endres. Det ble bestemt i et foretaksmøte tirsdag ettermiddag. 

– Vi har fått et oppdrag og det forholder vi oss til, og vi vil levere innen fristen, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest til Dagens Medisin.

Foretaksmøtene er et kontaktpunkt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene.

Må inkludere ALS-pasienter

I vedtaket fra møtet heter det at: «De regionale helseforetakene bes om å evaluere Ekspertpanelet og vurdere endringer i mandatet. Det legges til grunn at pasienter med ALS også skal omfattes av ordningen.»

Panelets mandat har tidligere blitt kritisert på grunn av kravet om at panelet kun skal behandle saker for pasienter som har under ett år igjen å leve.

VG har omtalt ALS-pasienten Cathrine Nordstrand som ikke fikk svar fordi hun hadde lengre forventet levetid enn dette.

Kravet om kun ett års forventet levetid, er noe av det som nå skal bli vurdert, oppga helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG i februar.

– Jeg opplever at den største utfordringen ved mandatet er at man som hovedregel skal vurdere pasienter som ikke har forventet levetid på mer enn ett år. For ALS-pasienter er det mindre sannsynlig i en slik fase at utprøvende behandling skal ha en effekt, sa Høie da.

Høie hadde da ikke svar om tidsaspektet for evalueringen.

Av tirsdagens vedtak fremgår det at oppdraget må svares ut i løpet av året.

- Ganske åpent

Helse Vest har fått i oppgave å lede arbeidet, men Schem understreker at oppdraget er gitt til de fire RHF-ene i fellesskap og at Helse Vest sin rolle er koordinerende.

– Fordi oppdraget er ganske åpent så må vi sette oss ned og bestemme oss for hvordan dette skal legges opp, sier Schem. 

Om inkluderingen av ALS-pasienter, sier fagdirektøren:

– Det at ALS har kommet inn er i samsvar med svaret statsråden ga da saken var oppe i Stortinget.  

Dette er hele vedtaket:

De regionale helseforetakene bes om å evaluere Ekspertpanelet og vurdere endringer i mandatet. Det legges til grunn at pasienter med ALS også skal omfattes av ordningen. Arbeidet skal ledes av Helse Vest RHF. Frist for oppdraget er innen utgangen av 2021.

Powered by Labrador CMS