Allmennleger mest usikre på retningslinjer

Fastlegene er langt mer usikre enn sykehus-legene på hva de må følge - og hva de kan følge - når det gjelder retningslinjer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


I en spørreundersøkelse blant leger i Norge, hvorav svarprosenten var 65, skilte allmennlegene seg signifikant ut når det gjaldt usikkerhet i forhold til kliniske retningslinjer.
Fastlegene var langt mindre sikre på hva de måtte følge og hva de kan velge å følge - sammenlignet med sykehuslegene.
Mindre oversikt
- Allmennlegene er mer usikre enn sykehuslegene på hva de er nødt til å følge og hva som bare er anbefalinger. Det kommer nok av arbeidssituasjonen til allmennlegene, hvor de er inne på mange felt og må forholde seg til flere retningslinjer enn sykehuslegene. Mens enkelte retningslinjer sendes legene i posten, må andre letes opp på nettet. Sykehuslegene har bedre oversikt, så funnene i studien er ikke overraskende, sier førsteforfatter og forsker Benedicte Carlsen ved Uni Rokkansenteret i Bergen. 
Hun mener studien sier noe om at det bør benyttes andre metoder for å implementere retningslinjer hos fastleger enn hos sykehusleger.
Flertallet følger
På generelt spørsmål om de følger retningslinjene, var det ingen signifikant forskjell mellom allmennleger og sykehusleger.
I alt svarer 97,6 prosent av allmennlegene at de følger retningslinjer.
Som grunn for at de eventuelt ikke følger anbefalingene, oppgir allmennlegene oftere enn sykehusleger hensynet til praktiske forhold.
Skeptiske
Carlsen har tidligere vært medforfatter i en kunnskapsoppsummering med studier fra utlandet, som viste at allmennlegene ikke stolte på den evidensbaserte medisinen.
- Skepsisen overfor retningslinjer bygde blant annet på at forsk-ningen ikke stemmer overens med deres egen erfaring fra allmennpraksis, eller at ulike forhold hos den enkelte pasient gjorde det vanskelig å følge retningslinjene, kommenterer Carlsen.
Studien er forhåndspublisert på nett i Quality and Safety in Health Care.
Dagens Medisin 1/2011

Powered by Labrador CMS