STEVNER STATEN: Legeforeningen saksøker staten for å hindre Legelisten.no i å legge ut anonyme vurderinger av leger. Leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen mener det er viktig å få en avklaring i retten. Foto: Vidar Sandnes

Saksøker staten for å slippe anonyme kommentarer på nett

Legeforeningen mener at offentliggjøring av anonyme vurderinger på Legelisten.no strider mot EUs personvernforordning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen har levert inn en stevning mot staten hvor det hevdes at nettsiden Legelisten.no «mangler behandlingsgrunnlag for sin behandling av subjektive vurderinger om helsepersonell». Striden om nettsidens publisering av anonyme vurderinger av leger har gått over lang tid. I 2017 bestemte Datatilsynet at legene skulle kunne reservere seg mot omtale på siden, men da saken kom opp i klageorganet Personvernnemnda i januar i år, konkluderte nemnda med at hensynet til informasjonsfrihet veide tyngst og at leger ikke kan reservere seg.

Nå tar Legeforeningen saken til retten. Torsdag ble stevningen sendt til Oslo tingrett.

– Vi er uenige i vedtaket i Personvernnemnda. Vi mener at legens personvern må veie tyngre enn Legelistens interesser. Vi tar saken til domstolen fordi det er en viktig sak for våre medlemmer og at dette må få sin avklaring i rettssystemet, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.

– Har fått beskjed

Årsaken til at Legeforeningen saksøker staten og ikke Legelisten.no er for å få kjent vedtaket i Personvernnemnda ugyldig.

– Vi er for at man skal kunne gi tilbakemelding til fastlegen, men vi oppfordrer pasientene til å ta dette direkte med legekontoret. Vi er ikke redde for å bli vurdert. Dette har ikke bare med leger å gjøre. Det har med en samfunnsutvikling å gjøre. Vi tror ikke anonyme tilbakemeldinger fører til noe positivt, sier Øren.

– Vi har fått beskjed i dag om at stevningen er sendt til tingretten, men har ikke lest stevningen og har ikke noen annen kommentar enn at dette vil behandles i retten, sier Mari Bø Haugstad, leder for Personvernnemnda til Dagens Medisin.

– Blir stående uimotsagt

Tom Ole Øren oppgir at mange av medlemmene opplever Legelisten som en offentlig gapestokk.

– Mange leger opplever dette som nettmobbing. De fleste kommentarer er positive, men det er noen få som er svært negative. Vi mener vi ikke bør ha et system hvor man anonymt kan hetse andre uten at de kan forsvare seg.

– Hadde det vært greit dersom dere kunne svare på kommentarene?

– I og for seg, ja. Men vi ser at det blir vanskelig å sitte og svare på nettet. Vi mener dette må skje direkte mellom legen og den som ikke er fornøyd. Å diskutere frem og tilbake på nett er ikke løsningen.

Legeforeningen at det ikke er en god nok kvalitetskontroll av innleggene som Legelisten publiserer.

– Legelisten sier de fjerner de verste utfallene, men det medfører ikke riktighet. Vi har mange leger som forsøker å få kommentarer fjernet, men de har ikke en stab til å ta unna dette fortløpende.

– Betydelige utfordringer

Daglig leder Lars Haakon Søraas mener det er «underlig» at Legeforeningen går til sak.

– Fastlegeordningen har betydelige utfordringer. Mange fastleger sier at de har for mye å gjøre og noen frykter at ordningen i sin nåværende form ikke vil kunne overleve. Enda viktigere, etter vårt syn, er at mange pasienter opplever at de ikke får den tjenesten de har behov for, og som man med rimelighet burde kunne forvente i 2019, skriver Søraas til Dagens Medisin på e-post.

– Pasienter opplever at kommunikasjonen med fastlegen er for dårlig, de har vanskeligheter med å komme gjennom på telefon og opplever for lang ventetid. Enda mer alvorlig er at mange opplever at de ikke får stilt riktig diagnose til rett tid, noe som i mange tilfeller kan føre til en dårligere prognose. Gitt dette bakteppet, så synes vi det er underlig at Legeforeningen velger å bruke enda mer tid og ressurser på å gå i krig med staten om hvorvidt Legelisten.no burde få leve eller ikke leve.

Oppfordrer til møte 

Søraas som også er gründeren bak Legelisten.no, mener at selskapet leverer en tjeneste som pasienter liker.

– Legelisten.no er en tjeneste som er svært godt likt av pasienter. Hundretusener besøker nettsiden hver eneste måned. Vi hadde håpet at Legeforeningen istedenfor å heve stridsøksen, heller ville gå i dialog med Legelisten.no og pasienter for å finne ut hvordan fastlegeordningen i Norge kan bli bedre, både for leger og pasienter.

Når det gjelder ubehagelige opplevelser for leger, oppgir gründeren at selskapet både har ønsket og fortsatt ønsker å møte Legeforeningen til dialog.

– Vi forstår at det er noen leger som opplever Legelisten.no som ekstra ubehagelig. Vi vil gjerne møte Legeforeningen for å finne ut hvordan vi kan gjøre nettsiden mer tolererbar for disse legene. Møt oss, møt pasienter og la oss finne ut hvordan Legelisten.no kan bli bedre og hvordan vi sammen best kan møte de mange utfordringene fastlegeordningen står ovenfor.

Powered by Labrador CMS