LEVERSYKDOM: Forekomsten av primær leverkreft på bakgrunn av overvektsrelatert leversykdom er doblet de siste 30 årene. 

Foto: Getty Images

– Forventer en dobling av sykdomsbyrden for alvorlig leversykdom

Fettleversykdom er knapt nevnt – eller ikke i det hele tatt – i de relevante retningslinjene for primær- og sekundærhelsetjenestene i dag, uttaler overlege ved Haraldsplass Diakonale sykehus. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Mens dødeligheten av hjertesykdom og de fleste andre sykdomsgrupper synker, stiger dødeligheten av leversykdommer, sier Mette Vesterhus, overlege ved Haraldsplass Diakonale sykehus. 

Vesterhus viser til at forekomsten av primær leverkreft på bakgrunn av overvektsrelatert leversykdom er doblet de siste 30 årene. 

– Primær leverkreft er nå den kreftsykdommen med tredje høyeste mortalitet på verdensbasis.

FØRSTE STEG: Overlege Mette Vesterhus sier at et enkelt første steg som kan gjøres i dag er å innføre fibrosetesten FIB4 på alle landets laboratorier. Foto: Privat

– Mer proaktiv tilnærming 
Overlegen sier at man må flytte fokuset til tidlig diagnostikk og forebygging av leversykdommer. 

– Det vil spare liv og helse. Stigmatisering hindrer folk i å få hjelpen de trenger fra helsevesenet. Vi må gjøre de rette undersøkelsene: Det viktigste er å oppdage de som har utviklet fibrose, altså arrforandringer i leveren. Derfor må vi teste for fibrose, ikke nøye oss med leverprøver eller ultralyd.

Hun sier at leversykdommer vies lite oppmerksomhet, både av folk flest og leger. 

– Jeg tror det henger sammen med stigmatiseringen som pasienter med leversykdommer lider under, og mangelen på en sterk pasientforening. Men også blant leger flest, går fettleversykdommer under radaren. 

Sammen med kolleger ved Rikshospitalet, Ullevål, Ahus og Bærum har hun skrevet en kronikk hvor de uttaler at man trenger en ny strategi for leversykdom. 

– Kort fortalt mener vi at vi som leger må ha en mer proaktiv tilnærming i forhold til leversykdommer – tidlig diagnose og god oppfølging og behandling av kronisk leversykdom er like viktig som for andre sykdommer!

– I Norge må vi begynne å behandle fettleversykdom som det folkehelseproblemet det faktisk er.

Vesterhus sier at man må innse at leversykdom som kunne vært forebygget eller behandlet vil lede til at mange kan utvikle kreft, leversvikt med behov for levertransplantasjon eller andre komplikasjoner.

– Dersom vi ikke tar grep.

For å lykkes, sier hun at man må fokusere på fibrose, ikke bare leverprøver.

– Fibrose er avgjørende både for oppfølging og behandling og behandlingsnivå. Et enkelt første steg som kan gjøres i dag er å innføre fibrosetesten FIB4 på alle landets laboratorier.

En risiko
– Fettleversykdom er knapt nevnt – eller ikke i det hele tatt – i de relevante retningslinjene for primær- og sekundærhelsetjenestene i dag.

Vesterhus mener det er viktig at Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes type 2, men også andre relevante sykdommer, kommer på banen. 

– Og understreker at fettleversykdom er en risiko som det er viktig å fange opp. Retningslinjene må beskrive klart at det er leverfibrose som er det vi skal vurdere – med FIB4, ELF test eller leverstivhetsmåling. Dette skal gjøres uavhengig av om det er påvist forhøyede leverprøver eller fettlever ved billeddiagnostikk i høyrisikogruppene. 

Det er kombinasjonen av overvekt og det høyeste inntaket av alkohol i verden som nå skaper den negative utviklingen, forklarer Vesterhus.

– Flere trenger levertransplantasjon på grunn av dette, også ungdommer i land som USA. Overvektsepidemien har ført til at minst en fjerdedel av befolkningen i Norge og andre land nå har fettleversykdom, og det gjør at vi forventer en dobling av sykdomsbyrden for alvorlig leversykdom frem mot 2030.

Powered by Labrador CMS