Foto: Colourbox

Vil forlenge overgangsordning til 2022

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å forlenge overgangsordningen for kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering for helsepersonell på legevakt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I utgangspunktet skulle kravene om kurs gjelde fra 1. mai i år. Nå forelår Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge overgangsordningen frem til 1. mai 2022. 

- Endringen vurderes som nødvendig fordi strenge tiltak som følge av pandemien har medført at det ikke har vært mulig å avholde kursene på samme nivå som tidligere, skriver departementet i høringsbrevet.

- Det vil derfor for mange kommuner ikke være mulig å skaffe personell som har oppfylt kurskravene innen 1. mai 2021.

Krav om kurs

Akuttmedisinforskriften ble vedtatt i 2015. I forskriften stilles det krav om at lege som skal ha selvstendig legevakt, uten bakvakt, må ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering.

Leger med godkjenning som spesialist i allmennmedisin, må ha gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering.

Det ble først innført en overgangsordning på fem år til 1. mai 2020, men denne har så blitt forlenget på nytt i flere omganger, sist frem til 1. mai 2021.

I høringsnotatet fremgår det at mange kommuner har meldt om utfordringer med å planlegge for legevakt og oppfylle de nye kravene fra mai.

- Departementet vurderer at det er nødvendig å forlenge overgangsordningen etter akuttmedisinforskriften § 21 tredje ledd for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde tilstrekkelig med leger som kan ha legevakt og annet personell og dermed sikre en forsvarlig legevakttjeneste, skriver departementet i høringsnotatet.

Powered by Labrador CMS