Forsvaret etablerte i mai midlertidige ambulansehelikopterbaser i Kirkenes og Lakselv for å styrke ambulanseflyberedskapen i nord. Foto: Forsvaret

Forsvaret hadde 66 luftambulanseoppdrag i nord på to måneder

Nå anses luftambulanseberedskapen i nord å være under kontroll, ifølge fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Etter den svekkede ambulanseflykapasiteten i nord før sommeren ble to militære helikoptre satt inn i luftambulansetjenesten i begynnelsen av mai.

Siden da har Forsvaret gjennomført 66 sivile oppdrag.

Det var etter brudd i forhandlingene med Norsk flygerforbund om lønns- og arbeidsvilkår, at beredskapskrisen oppsto.

I den første perioden i mai stilte Forsvaret to Bell-helikoptre til disposisjon. Ett i Kirkenes og ett på Banak.

Engasjementet ble forlenget fram til 27. juli, nå kun med det ene helikopteret i Kirkenes.

 Per 17. juli har Forsvaret utført 66 luftambulanseoppdrag, og bistått med anestesilege på ambulansefly ved to anledninger.

27 juli avsluttes Forsvarets engasjement.

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord sier til Dagens Medisin at man ikke har bedt Forsvaret om bistand lengre enn til 27 juli, og at beredskapssituasjonen nå anses å være under kontroll: 

– Nå leverer Lufttransport nesten det de skal ifølge kontrakten, sier Tollåli.

– Er nesten godt nok?

– Vi har også Babcock i bakhånd, slik vi har hatt tidligere i år, sier han.  

– Kan Forsvaret steppe inn igjen ved behov?

– Ja, om vi anmoder om det så kan de det. Det er imidlertid en stor operasjon – men nå har vi altså sivile ressurser tilgjengelig, sier Tollåli.
Ifølge oberstløytnant Håkon Asak, som er medisinsk ansvarlig for evakueringstjenesten i Forsvarets sanitet, har oppdragene vært svært varierte.

– Vi har blant annet flydd fødende, slagpasienter, pasienter med hjerteinfarkt og skadde etter ulykker. Vi har til og med vært to turer inn i Finland på ambulanseoppdrag der, sier Asak ifølge Helse Nord.

Powered by Labrador CMS