INGEN FORDELER: Akuttlege gjennom 30 år i Nord-Norge, Torben Wisborg, sier det ikke finnes kunnskapsbaserte argumenter for å slå sammen Finnmarkssykehuset og UNN. Foto: Arkiv/UNN

– Ingen medisinske argumenter for å slå sammen sykehusene

Lederne for akuttmedisin på UNN og ved Finnmarkssykehuset mener det ikke eksisterer faglige argumenter for sammenslåing av sykehusene i de nordligste fylkene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I regjeringsplattformen ble det, til stor overraskelse for både ansatte og ledere ved de to sykehusene, besluttet at Finnmarkssykehuset HF skal legges under UNN. Fagmiljøer på begge sykehusene er svært uenige i beslutningen.

– Tanken er tenkt
Torben Wisborg, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø, og overlege ved akuttmedisinsk avdeling i Finnmarkssykehuset, sier til Dagens Medisin at han ikke ser at en sammenslåing av sykehusene har noen fordeler for pasientene.

– Vi har retningslinjer for alvorlig syke: de kommer til det sted og det nivå de trenger ut fra sykdom og ikke bosted. Selvsagt er det noen alvorlig syke som sendes til Hammerfest sykehus og så må sendes til UNN. På samme måte som noen som sendes til UNN, ikke var så syke likevel, og sendes tilbake til Hammerfest. Tanken er allerede tenkt.

Sammenslåingen vil bety et stort administrativt arbeid, mener han:

– Man skal samkjøre to parallelle organisasjoner. Alt vi har av prosedyrer er utviklet gjennom mange år, det samme gjelder ved UNN. Prosedyrene er langt på vei identiske – men de er tilpasset lokale forhold. Det blir merarbeid når man nå skal lage noe som passer begge. Dette vil kreve arbeidstid vi heller kan bruke på pasientene, sier Wisborg, som også er forskningsleder ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Ullevål sykehus, OUS

– Politisk hestehandel
I et debattinnlegg i Nordlys skriver Wisborg og Mads Gilbert, som er professor og overlege ved UNN, at de mener beslutningen om å legge Finnmarkssykehuset under UNN bunner i at man vil oppnå kortsiktige partipolitiske gevinster.

Det finnes ingen kunnskapsbaserte argumenter for å slå sammen to så omfattende ansvarsområder som disse sykehusene representerer, mener de to:

– Der fellesskapet før gjorde utredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser er det nå lukkede partipolitiske forhandlinger og hestehandler som styrer vår felles velferd.

– Vi har begge jobbet med helseberedskap og medisinsk behandling av akutte sykdommer i Nord-Norge gjennom de siste 30 år. Vi har møysommelig bidratt til å bygge et system der det nå finnes kunnskapsbaserte faglige retningslinjer som bestemmer vitenskap, og ikke på fylkes- eller foretaksgrenser, eller på den enkelte pasients preferanse, skriver de i Nordlys.

Høie til nord
Den 12.februar har helseminister Bent Høie (H) varslet at han skal besøke Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Beslutningen i regjeringsplattformen om at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kom som en stor overraskelse på både ledelse og ansatte i de to helseregionene.

Helseminister Bent Høie (H) sa nylig til Dagens Medisin at sammenslåing er besluttet – og at dette ville gjennomføres.

Han sa videre at Helse Nord skal utrede saken.

Powered by Labrador CMS