– Vi opplever stor interesse for arbeidet som skal i gang, sier Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse. 

Foto: Direktoratet for e-helse

Nå er samhandling «ute» av Akson

Nå skal Akson-navnet kun brukes om journalløsningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tidligere har Direktoratet for e-helse betonet at Akson, som er den nasjonale kommunale journal- og samhandlingsløsningen som direktoratet foreslår, består av nettopp en samhandlingsdel og en journaldel.

Nå skal navnet Akson forbeholdes kun det som handler om selve journalløsningen.

Forklaringen på det er følgende, ifølge Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse:

Samhandlingsløsningen er selve navet i alle aktørenes behov Hans Løwe Larsen

 – I forslag til statsbudsjett står det at «Akson-navnet forbeholdes i det videre arbeidet med felles kommunal journalløsning». Programmet for samhandling, som ledes videre av Direktoratet for e-helse, har fått navn program helhetlig samhandling.

 – Og hvorfor det nå heter «helhetlig samhandling», forklarer Løwe Larsen slik:

– Målet er at Akson journal, Helseplattformen i Midt-Norge og journalsystemene i de øvrige regionale helseforetakene skal samhandle på tvers og snakke sammen med andre digitale løsninger i Helse-Norge, sier han. 

Dagens Medisins artikler om Akson og Én innbygger, én journal er samlet her

– Helhetlig samhandling adresserer behovet for at utveksling av informasjon mellom alle prosesser, behandlingsledd, aktører, helsepersonell og innbyggere skal foregå på en enhetlig og strukturert måte. Med dette utgangspunktet kan de med behov for informasjon til rett tid og for riktig person møtes på en enhetlig og forutsigbar måte. Samhandling er et vidt begrep, her snakker vi altså om å legge grunnlaget for god samhandling i helsesektoren, gjennom å legge til rette for en enhetlig informasjonsutveksling.

I forslaget til statsbudsjett for neste år ble det satt av 189 millioner kroner til «etablering av helhetlig samhandling».

Ifølge direktoratet vil steg én i dette programmet legges til Direktoratet for e-helse, og skal starte i 2021.

 –  Gjennomføringen vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett og aktørene i sektoren. Målet med steg 1, steg 2 og videre steg er å møte de behovene helsesektoren har for informasjonsutveksling, og legge til rette for at kravene til digital utvikling, innovasjon og effektive behandlingsforløp blir møtt. Organiseringen vil avspeile de mål som er satt for sektoren, tverrsektorielle utfordringer og internasjonale føringer, heter det videre.  

 –  Vi opplever stor interesse for arbeidet som skal i gang. Vi er ydmyke i forhold til oppgavene som står foran oss og ønsker tett og god dialog med både sektor og leverandørmarkedet i tiden som kommer. Samhandlingsløsningen er selve navet i alle aktørenes behov, og arbeidet med program helhetlig samhandling vil skje med stor grad av åpenhet og transparens, heter det fra Løwe Larsen, som er avdelingsdirektør Arkitekturstyring og standarder.

 
Powered by Labrador CMS