FRARÅDER: I et brev til alle medlemmene sine forklarer legepresident Marit Hermansen og Legeforeningen nå hvorfor de fraråder én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning.
  Foto:

FRARÅDER: I et brev til alle medlemmene sine forklarer legepresident Marit Hermansen og Legeforeningen nå hvorfor de fraråder én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning.

 

Foto:

Legeforeningen i brev til 37.000 medlemmer: – Fraråder journalløsning

Legeforeningen har sendt et brev til sine nær 37.000 medlemmer der de forklarer hvorfor de fraråder «én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger en journal er samlet her.

Legeforeningen har tidligere vært tydelig på sin kritikk av Akson, slik planene foreligger fra Direktoratet for e-helse nå.

Nå understreker de at de fraråder de en slik løsning, i et brev til alle medlemmene, der de blant annet skriver:
 «Én anskaffelse av én felles journalløsning for alle de 15-18 ulike tjenesteområdene innenforkommunale helse- og omsorgstjenester er et for stort enkeltsteg med altfor høy risiko og uavklart gevinstpotensial.

Det må også antas at store deler av dagens norske leverandørmarked med dets innovasjonskraft forsvinner ved et slikt strategivalg.

På denne bakgrunn fraråder Legeforeningen én anskaffelse fra én leverandør av én felles kommunal journalløsning».

Legeforeningens president Marit Hermansen bekrefter overfor Dagens Medisin at de har sendt brevet.

Bakgrunnen for brevet er at landets kommuner bes om å signere en intensjonserklæring for å signalisere at de støtter det videre arbeidet med Akson, før 1. juli.

I brevet «Legeforeningen om forprosjekt felles kommunal journalløsning ("Akson journal")» viser de til intensjonserklæringen, og skriver: «Legeforeningen finner det riktig å orientere medlemmene om vår politikk».

Direktoratet for e-helse har forøvrig tilbakevist at Akson handler om én anskaffelse:

– Dette skal deles opp i flere anskaffelser, som for eksempel sikkerhetsløsninger for journal der det kan inngå flere leverandører. Dette gjelder også i anskaffelsen av en nasjonal løsning for samhandling; der vil det være mange.

Kritikken mot Akson slik Direktoratet planlegger løsningen, har rast fra flere andre aktører, som mener det blir for stort, for dyrt og vil ta for lang tid.

I brevet trekker Legeforeningen særlig frem at det å få på plass pasientens legemiddelliste vil ta for lang tid.

– For at Pasientens legemiddelliste skal bli et verktøy som leger og annet helsepersonell kan stole på, må alle med forskrivningsrett bruke løsningen. Akson vil – forutsatt at alt går etter Direktoratet for e-helses planer – gi tilgang til Pasientens legemiddelliste til alle med forskrivningsrett i 2033-2035, altså opp mot 15 år fra nå. Legeforeningen ser med stor bekymring på at Direktoratet for e-helse ikke prioriterer det tiltaket en samlet helsetjeneste etterspør aller mest, skriver de.

Akson er samlet beregnet til å koste 22 milliarder kroner.

Direktoratet for e-helse antyder samtidig at nytten av det, i form av at man får færre uønskede hendelser, redusert tidsbruk til informasjonsinnhenting, journalføring og samhandling, vil komme på 25 milliarder.

Dette tviler Legeforeningen på:

–  Tallet synes i hovedsak å være basert på antakelser om effekter av en journalløsning som ikke er laget og ikke finnes noe sted i verden i dag. Anslaget virker svært optimistisk og uten empiri eller dokumentasjon. Risikoen for en omfattende brist i de økonomiske forutsetningene, er svært stor, skriver Legeforeningen, som også skriver at de ikke har kunnet etterprøve Direktoratet for e-helse sine kostnads- og nytteestimater for Akson journal.

Powered by Labrador CMS