VI TREKKE AKSON-BEVILGNING: Frp og helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen vil utsette journalprosjektet Akson. I Frps alternative budsjett, som legges frem mandag, bevilges det derfor ikke noe til milliardprosjektet. Foto: Lars Brock Nilsen

VI TREKKE AKSON-BEVILGNING: Frp og helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen vil utsette journalprosjektet Akson. I Frps alternative budsjett, som legges frem mandag, bevilges det derfor ikke noe til milliardprosjektet.

Foto: Lars Brock Nilsen

Frp vil utsette journalprosjektet Akson

I sitt alternative statsbudsjett varsler Frp at de vil legge det omstridte Akson-prosjektet dødt inntil videre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Mandag legger Frp fram sitt alternativ til statsbudsjett. Her trekker de bevilgningen til journal- og samhandlingsprosjektet Akson. Samtidig varsler de også kutt i bevilgningen til Direktoratet for e-helse.

– Man kommer ikke unna at prosjektet har fått mye kritikk, og at Riksrevisjonen undersøker prosjektet. Det er naturlig å vente til resultatet av undersøkelsen er lagt frem, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, til Dagens Medisin.

Den kommunale journal- og samhandlingsløsningen Akson er beregnet til å samlet koste 22 milliarder kroner å innføre, og det er anslått til at det kan ta minst ti år før den kan brukes fullt ut.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger, en journal er samlet her

Kritikken mot prosjektet har vært omfattende fra flere ulike aktører. Riksrevisjonen gransker nå arbeidet med Akson og Én innbygger, en journal.

– Vi synes rett og slett at prosjektet er for stort til å bare tas over bordet som en del av budsjettet nå, sier Bruun-Gundersen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år ble det foreslått satt av 93 millioner kroner til Akson journal. Det ble også satt av 189 millioner å styrke de nasjonale samhandlingsløsningene kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.  

Frp har tidligere nølt med å fortelle hva de ønsker skal skje med Akson. Blant annet har Ap, i sitt partiprogram sagt at også de vil bremse Akson.

– Må behandles som selvstendig sak
Bruun-Gundersen sier det først er etter at forslag til statsbudsjett ble lagt frem at de fikk en anledning til å ta stilling til prosjektet.

– Vi har ikke fått saken på bordet før nå. Og da skjer det som en del av et samlet statsbudsjett. Vi vil utsette Akson nå, og behandle dette som en selvstendig sak gjennom 2021.

– Dersom Akson utsettes så vil det ta enda lengre tid å få på plass en løsning?

–  Når man har brukt såpass mange år på prosjektet allerede, så ser vi ingen grunn til å haste i sluttfasen. Det er fortsatt så mange uavklarte spørsmål og mye kritikk av prosessen og løsningen som regjeringen har landet på – så dette må kunne behandles som en selvstendig sak, svarer Bruun-Gundersen.

– Flere partier og mange av aktørene krever en offentlig høring av Akson, hva mener Frp?

– Dette er bare én av mange kritiske innvendinger som er kommet, og det er derfor vi mener at vi ikke skal haste dette igjennom. Det er en stor investering og et stort prosjekt. Kritikken må kunne imøtekommes, og vi må sørge for at vi lander på noe som er gjennomførbart og til lavest mulig pris.

Frp varsler også at de vil kutte i bevilgningen til Direktoratet for e-helse, og har merket seg kritikken mot konsulentbruken.

– Ettersom vi vil utsette behandlingen av Akson, og også e-helseloven, så er det ingen grunn for direktoratet til å fortsatt bruke konsulenter i det omfang de har gjort tidligere, sier hun.

Powered by Labrador CMS