– Kan ikke velge om man skal følge instruksen om utredning eller ikke

Verken Direktoratet for e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet eller Finansdepartementet vil svare på om reglene for å unnta Akson-prosjektet fra offentlig høring er fulgt.  – Man kan ikke velge å følge utredningsinstruksen eller ikke.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette sier juss-ekspert ved UiO, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Jon Christian Fløysvik Nordrum.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger En journal er samlet her

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

      
        Foto: UiO
Førsteamanuensis ved juridisk fakultet, Jon Christian Fløysvik Nordrum. Foto: UiO

Som Dagens Medisin skriver kan ikke direktør for Direktoratet for e-helse Christine Bergland, svare på om reglene for å unnlate høring om milliardprosjektet Akson er fulgt.

For å unnlate en høring, sier utredningsinstruksen at dette skal besluttes av den øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet. Dette er Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

En slik beslutning skal også være «skriftlig begrunnet, og skal følge saken».

 • Alle tiltak med «vesentlige virkninger» skal i utgangspunktet på høring, ifølge Formålet med instruksen er å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Instruksen skal forhindre at det sløses med skattebetalernes penger. Det er regjeringens egen instruks.

«Departements-hopping»
Da Dagens Medisin ba Bergland om å svare på dette, henviste Direktoratet for e-helse oss til Helse- og omsorgsdepartementet. De henviste til Finansdepartementet. Finansdepartementet henviste tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer her: HOD: Finansdepartementet må svare. Finansdepartementet: HOD må svare.

– Ikke et valg
Så langt har ingen kunnet svare ja eller nei på om det eksisterer en slik beslutning om å unnlate høring.

Fløysvik Nordrum, som tidligere har uttalt til Dagens Medisin at det kan være brudd på regjeringens egen utredningsinstruks å unnta Akson prosjektet fra offentlig høring, minner om at det å følge utredningsinstruksen ikke er et valg man har:

–  Det er åpenbart at man ikke kan velge å følge utredningsinstruksen eller ikke, sier han til Dagens Medisin.

–  For det første kan man ikke fravike instruksen med mindre spesielle forhold gjør det nødvendig. Dersom man mener det er nødvendig så må det begrunnes skriftlig. Dette er viktig for å sikre at man ikke misbruker unntaksmuligheten. Det er svært viktig at dette er etterrettelig.

– Den viktigste konsekvensen av å bryte utredningsinstruksen er at beslutningsgrunnlaget ikke er så godt som det burde ha vært. Instruksen skal både sikre at tiltaket er demokratisk forankret og at konsekvensen er utredet grundig, sier han.

– Statsråden påtar seg et veldig stort ansvar dersom han sier at en sak er så «spesiell» og at det ikke er nødvendig med en høring. Det er tross alt bred enighet om at utredningsinstruksens fremgangsmåte er nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag, sier Fløysvik Nordrum til Dagens Medisin.

Sanner i 2016: – Vi sløser med skattebetalernes penger når vi ikke utreder offentlige tiltak godt nok

Dagens Medisin spurte mandag finansminister Jan Tore Sanner (H) om han mener Høies svar på hvorfor han ikke sender Akson på høring er tilstrekkelig til at utredningsinstruksens krav om høring faller bort. Vi har også spurt om han mener å ha god nok oversikt over alle konsekvensene av Akson. Og om han mener Akson er utredet godt nok.

Vi har i tillegg spurt Sanner om hva han tenker om at Bent Høie (H) tilbakeviser at man vil følge anbefalinger og råd fra KS2 – kvalitetssikringsrapporten om Akson som kom før sommeren.

Dagens Medisin har så langt ikke fått svar på spørsmålene.


I 2013 konkluderte Riksrevisjonen med at offentlige tiltak ikke blir godt nok utredet.

Da den nye utredningsinstruksen kom i 2016 sa Jan Tore Sanner, som da var kommunal- og moderniseringsminister, følgende i en pressemelding fra regjeringen:

– Vi sløser med skattebetalernes penger når vi ikke utreder offentlige tiltak godt nok. Vi risikerer prosjekter som blir dyrere eller dårligere enn ventet, eller politiske vedtak som har konsekvenser vi ikke har oversikt over.

I januar i år kom en evaluering fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om hvordan instruksen ble skjøttet i 2019. Den viste betydelige utfordringer og et forbedringspotensial når det kommer til etterlevelse av instruksen, særlig når det kommer til at alternative tiltak blir vurdert.

Finansminister Sanner (H) uttalte blant annet følgende til Aftenposten

–  Jeg vil ta initiativ overfor departementene og understreke viktigheten av at det iverksettes tiltak og planer slik at de kan forbedre utredningene sine.

Powered by Labrador CMS