OVERRASKET: Mariann Hornnes, direktør for Direktoratet for e-helse, er overrasket over regjeringens beslutning.
OVERRASKET: Mariann Hornnes, direktør for Direktoratet for e-helse, er overrasket over regjeringens beslutning.

E-helsedirektøren overrasket over sammenslåing: – Ikke som vi ønsket

Mariann Hornes, direktør for Direktoratet for e-helse, er overrasket over at direktoratet nå skal slås sammen med Helsedirektoratet. Interesseorganisasjonen IKT Norge er usikker på om beslutningen er positiv for næringen. KS mener endringen vil bidra til tydeligere rolle og ansvar.

Publisert Sist oppdatert

I revidert statsbudsjett varsler regjeringen store endringer i helseforvaltningen. Blant annet at Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse slås sammen gjennom en virksomhetsoverdragelse.

Helseregisterområdet, inkludert helsedataservice i Direktoratet for e-helse, flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets egne registre.

– Dette er regjeringens beslutning, som vi selvfølgelig forholder oss til og vil følge opp, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse i en nyhet på egen side.

Hornes beskrives å være overrasket over regjeringens konklusjon.

– Resultatet ble ikke som vi ønsket, så ærlig må jeg være i dag. Vårt innspill til prosjektet som kartla roller og ansvar, var at det fortsatt er behov for et direktorat som har sin hele og fulle oppmerksomhet rettet mot digitalisering, for å oppnå helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Direktoratet skriver at det nå vil bruke tid på å sette seg inn i hva beslutningen innebærer på kort og lang sikt.

– I direktoratet har vi dyktige ansatte med fagkompetanse som er svært viktig for digitaliseringen av Helse-Norge. Denne verdifulle kompetansen skal vi fortsette å bruke for å skape et enklere Helse-Norge, uttaler Hornnes.

IKT Norge: – Dette er dagens nyhet

Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge, sier til Dagens Medisin at han er overrasket over at endringen knyttet til Direktoratet for e-helse kommer i revidert budsjett.

– Dette er dagens nyhet. Samtidig vil jeg si at det ikke er helt uventet, men at det kommer i revidert budsjett er overraskende.

Syversen frykter at endringen skal få konsekvenser for e-helseområdet generelt.

– Jeg er litt bekymret for at man nå taper momentum når det gjelder utviklingen innen e-helse både i kommuner og stat. Jeg tror dette betyr at utviklingen blir mer helsestyrt og at de regionale helseforetakene får en sterkere rolle. Om det er lurt, får vi avvente og se.

– Direktoratet for e-helse har nok vært «håret i suppen» for regionene på en måte. For oss har direktoratet hatt en balanserende effekt, særlig med tanke på styring av pengene. Jeg håper regionene ser markedet som en medspiller i den videre utviklingen.

Fredrik Syversen, er direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge. Foto: IKT Norge
Fredrik Syversen, er direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge. Foto: IKT Norge

– Hva med helseteknologiordningen?

IKT Norge-direktøren er nå bekymret for de beste folkene forsvinner.

– Det er ofte det som skjer i lignende situasjoner. Det er bekymringsverdig, vi trenger det momentumet og trykket som direktoratet har bidratt til på feltet.

Andre ting han er spent på er hva som skjer med helseteknologiordningen, og hvem som skal forvalte den.

– Ordningen, som er lovet at kommer, er sterkt knyttet til arbeidet med journalsystemene i kommunene. Det var lagt til direktoratet å forvalte, hva skjer her? Det er viktig å få klarhet i.

– Men jeg leser mellom linjene at kommunene, og da KS, får mer ansvar. For dem er dette kanskje en god nyhet i dag. De er nok tiltenkt en større rolle i det videre arbeidet. Det viktige er at arbeidet på e-helsefeltet ikke stopper opp fordi feltet har fått nytt hjem. Men det er usikkert hvorvidt dette er bra for næringen.

Tror beslutningen henger sammen med Akson og Helseplattformen

– Hva har direktoratet betydd siden opprettelsen?

– Det viktigste direktoratet har oppnådd er å skape trykk og fokus på e-helse som en viktig del av helsesektoren. Direktoratet har samtidig hatt noen flaggprosjekter, da tenker jeg spesielt på Akson, som har vært tunge skudd for baugen for dem. Jeg tror det også har sammenheng med Helseplattformen og det som skjer på St. Olavs.

I 2021 leverte Riksrevisjonen det Syversen beskrev som en «knusende rapport» om e-helse. I mars 2022 gjennomførte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kontrollhøring om milliardprosjektet Akson. I mai 2022 leverte komiteen sin innstilling i saken, som støttet Riksrevisjonens konklusjon.

– Oppsummert mener jeg fokuset til direktoratet har vært veldig bra, mens det ikke er levert godt nok på prosjektene. Så kan man si at det er lett å stå på utsiden og kommentere, og det er mitt privilegium, sier Syversen.

Han forstår hvis det er trist for dem som jobber i direktoratet.

– Jeg har medfølelse for dem. De tenkte kanskje at hvis det skulle skje så ville det skjedd i fjor. Men det gjøres kanskje nå, og ikke i høst, for å kjøpe seg litt tid med tanke på endringer fra 2024.

KS: – Vil bidra til helhetlig tjenesteutvikling

Terje Wistner, avdelingsdirektør for ehelse i KS, er positiv til sammenslåingen.

– Sammenslåing av Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet vil bidra til tydeligere rolle og ansvar og mer helhet mellom tjenesteutvikling og teknologi. Samtidig er det svært viktig at vi ikke svekker oppmerksomheten og betydningen av ehelse og bruk av teknologi og datadeling som viktig virkemiddel for innovasjon og mer bærekraftige tjenester.

Men også KS peker på at man ikke må tape fremdrift innen e-helse.

– KS er enige om at det er viktig å få til en kostnadseffektiv og hensiktsmessig organisering med bedre støtte til kommunal sektor, digitaliseringsarbeidet og helseberedskapen. KS vil gjerne vri ressursbruken fra utredninger til gjennomføring og realisering.

– Fredrik Syversen i IKT-Norge mener dette innebærer større ansvar og rolle til KS og kommunene, særlig når det gjelder Helseteknologiordningen, hva tenker KS om det?

– Helseteknologiordningen bør i tillegg til å stimulere til utløsning av investeringer, stimulere kommunene til å samordne seg i arbeidet med bedre journalløsninger og innføring av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

ROLLE: : Terje Wistner kjenner ikke til at KS har en ny rolle i Helseteknologiordningen. Foto: Espen Solli, Apotekforeningen
ROLLE: : Terje Wistner kjenner ikke til at KS har en ny rolle i Helseteknologiordningen. Foto: Espen Solli, Apotekforeningen

– Det er viktig at KS involveres på en slik måte at kommunal sektors behov blir hensyntatt og at Regjerningen når målet man har satt seg med å gi bedre støtte til kommunene. Så vidt jeg er kjent med er ikke KS gitt en ny rolle utover det som allerede er foreslått i helseteknologiordningen, sier Wistner.

Legeforeningen: – Må ikke gå på bekostning av innsatsen på feltet

Ivar Halvorsen, leder i Legeforenings IT-utvalg sier i en kommentar at det er viktig at den faglige kvaliteten styrkes, ikke svekkes.

Ivar Halvorsen, leder for Legeforeningens IT-utvalg.
Ivar Halvorsen, leder for Legeforeningens IT-utvalg.

– Sammenslåingen kan fremstå som hensiktsmessig, men det er avgjørende at dette ikke går på bekostning av innsatsen på e-helse-feltet. Formålet med sammenslåingen må være bedre koordinering i forvaltningen og høyere måloppnåelse. Den faglige kvaliteten må styrkes, ikke svekkes.

NHO: – Punktum for en mislykket digitaliseringspolitikk

Tarje Bjørgum, fagleder i helsepolitikk i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO, mener sammenslåingen er positiv.

Tarje Bjørgum, fagleder for helsepolitikk i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO
Tarje Bjørgum, fagleder for helsepolitikk i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO

– Regjeringen setter nå punktum for et tiår med en meget mislykket digitaliseringspolitikk i helsesektoren, som startet med daværende helseminister Gahr Støre, ble fullført av Høie og som nå stanses av Kjerkol. Dessverre er dette et tapt tiår i norsk helsepolitikk, skriver Bjørgum til Dagens Medisin.

Abelia er positiv til å slå sammen Direktoratet for e-helse med Helsedirektoratet, skriver han.

– Vi har flere leger og sykepleiere enn noe annet land, men sløser de bort på papirbaserte systemer og feilslåtte forsøk på digitalisering. Stikk i strid med alle råd fra næringslivet om å sette krav, ta steg for steg, og bruke innovasjonskraften i norsk e-helse-næring til å skape en best mulig offentlig helsetjeneste.

Powered by Labrador CMS