– Jeg opplever at noe av det mest kritikkverdige, som både rammer direktoratet og HOD, er at Riksrevisjonen peker både på mangelen på kunnskap, forståelse av teknologi og manglende innsikt i hvordan et leverandørmarked fungerer, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.  Foto:

 – Jeg opplever at noe av det mest kritikkverdige, som både rammer direktoratet og HOD, er at Riksrevisjonen peker både på mangelen på kunnskap, forståelse av teknologi og manglende innsikt i hvordan et leverandørmarked fungerer, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

Foto:

Knusende rapport om ehelse: – Myndighetenes tro på egen fortreffelighet har fått seg et skudd for baugen

– Riksrevisjonen peker både på mangelen på kunnskap, forståelse av teknologi og manglende innsikt i hvordan et leverandørmarked fungerer, sier IKT Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Etter at Riksrevisjonen la frem sin rapport om helsemyndighetens jobb med IKT-visjonen Én innbygger - én journal, sier IKT Norges Fredrik Syversen at han nå skjønner myndighetens tilsynelatende «plutselige» interesse for å møtes i det siste:

–  Vi har vært i møte med både Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) de siste ti dagene, der man påpeker viktigheten av samarbeid, noe som ikke er overraskende etter å ha lest kritikken fra Riksrevisjonen.

–  Problemet er bare at det er første gang på over to år at vi har blitt bedt om å møtes. Jeg synes kanskje det beskriver hvordan man ser på leverandørmarkedet. 

– Det er til dels forstemmende, sier Syversen, som er direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge.

Tirsdag kom Riksrevisjonen med massiv kritikk av Helse- og omsorgsdepartementets og Direktoratet for e-helses håndtering av blant annet det planlagte milliardprosjektet Akson, samhandlingsløsninger innen IKT og konsulentbruken i direktoratet.

 –  Jeg opplever at noe av det mest kritikkverdige, som både rammer direktoratet og HOD, er at Riksrevisjonen peker både på mangelen på kunnskap, forståelse av teknologi og manglende innsikt i hvordan et leverandørmarked fungerer, sier Syversen til Dagens Medisin.

–  Pasientens legemiddelliste er noe leverandørene har bedt om at prioriteres. Vi står klare, og jobber nå iherdig med å få dette på plass, dette gjør vi samtidig med at myndighetene igjen velger å komme med løsninger som konkurrerer i et marked. 

– Troen på egen fortreffelighet fra myndighetssiden har fått seg et skudd for baugen.

–  Jeg håper og tror at myndighetene fremover legger til rette og skaper muligheter i stedet for hindre og snublesteiner - da vi har samme mål: Riktig informasjon, til riktig tid, til riktig helsearbeider om riktig pasient.

les alle Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson her

Powered by Labrador CMS