Hindrer utvikling av pasientens legemiddelliste

Teknologileverandører som er klare for å utvikle pasientens legemiddelliste, er satt på vent på grunn av manglende prioritering fra Direktoratet for e-helse.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Evi Seljevoll
Evi Seljevoll

Kronikk: Evi Seljevoll, leder for helsesektoren i TietoEVRY, Norge

FEIL LEGEMIDDELBRUK er et alvorlig problem i helsetjenestene. I Norge har én av tre eldre fått feil medisiner, eller sto i fare for å få medisin som kunne ha vært skadelig. Tallene er basert på Legemiddelverkets egne analyser og sammenlignbare tall fra andre land.

Ifølge Statens legemiddelverk (SLV) dør om lag 1000 mennesker hvert år på grunn av bivirkninger. Omtrent 500 av dødsfallene kunne ha vært unngått ved riktig bruk av legemidlene.

PROSJEKTER «FORSVINNER». En oppdatert legemiddelliste kan potensielt redde liv, eller sterkt redusere faren for feilmedisinering. Men vi evner ikke å komme videre med utviklingen – til det er prosjektene for mange og for store i Direktoratet for e-helse. Pasientens legemiddelliste drukner rett og slett i fokuset på andre store prosjekter.

Det er på tide å spørre seg om ikke tiltak med stor effekt for pasientsikkerheten og klinikeres evne til å forskrive riktig behandling, bør prioriteres høyere?

Spesialrådgiver Kirsti Pedersen i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune har i en dialog med TietoEVRY uttalt at Pasientens legemiddelliste bør få en langt høyere prioritering: «En felles nasjonal legemiddelliste vil være et av de viktigste enkelttiltaket for å oppnå økt pasientsikkerhet. Pasientens legemiddelliste må derfor realiseres så fort som mulig uten ytterligere utsettelser. Legemiddellisten må realiseres slik at den understøtte strategien om stegvis utvikling og skape gevinst underveis. Første versjon av legemiddellisten bør fungere samme med dagens journalsystemer og ikke være avhengig av en fremtidig felles kommunal pasientjournal».

ETTERSPURT LØSNING. Mens vi venter på prioriteringer fra nasjonale myndigheter, blir teknologileverandørene utpekt som årsaken til en manglende legemiddelliste. I realiteten venter vi utålmodig på å hjelpe til, fordi vi vet at pasientens legemiddelliste er et viktig tiltak for å redusere dødsfall og skader.

Flere leverandører har mange års erfaring med utviklingsprosjekter for helsevesenet. Da eResept kom, var den en liten revolusjon og raderte ut resepter på papir. Plutselig kunne vi gå på hvilket som helst apotek, uten et papir i hånden, og få ut medisinen. Løsningen var etterspurt av apoteker, leger og helseorganisasjoner.

Hvis pasientens legemiddelliste når over skydekket og prioriteres av nasjonale myndigheter, kan skader reduseres og liv bli reddet

UPRIORITERT. I Lillehammer kommune har integrasjon mellom kommunehelsetjenestens journalløsning og legemiddelroboter ført til økt sikkerhet for hjemmeværende pasienter. Nå får hjemmesykepleien varsel på mobil om hvorvidt pasienten har tatt medisinen sin eller ikke: Økt sikkerhet, men ikke minst, økt trygghet for pasient og helsearbeider, men også frigjøring fra tungvint registrering.

Teknologileverandørene kan, og vil, utvikle løsninger som hjelper klinikere og pasienter, men det er en fordel om denne utviklingen kommer hele Norge til gode – med en sterk nasjonal prioritering og styring.

Denne styringen mangler foreløpig for pasientens legemiddelliste. Mangel på prioritering står i sterk kontrast til kommunehelsetjenestens behov.

TAP AV TID – OG PENGER. Mangelen på nasjonal styring fører også til utfordringer for enkeltkommuner, som også gjerne vil. Oslo kommune sier det er uheldig stadig vekk å måtte justere egne strategier og prioriteringer etter de nasjonale initiativene. Kommunen mener den taper tid når planlagte nasjonale prosjekter ikke gjennomføres. Sånt tar tid og koster penger. Oslo kommune etterlyser koordinering mellom prosjektene og en samlet overordnet oversikt med tydelige prioriteringer.

Teknologileverandørene er, sammen med kommunehelsetjenesten, mer enn klar for å bidra til å redusere skader og dødsfall på grunn av feil legemiddelbruk. Da må prosjektet Pasientens legemiddelliste nå over skydekket og bli prioritert av nasjonale myndigheter.

Dette kan redusere skader og redde liv.


Disclaimer:
TietoEVRY er et av Nordens største IT- og konsulentselskaper med 25.000 ansatte. Selskapet leverer digital transformasjon og løsninger til privat og offentlig sektor i 90 land. Selskapet har kontoret i Norge, Sverige og Finland der hovedkontoret ligger. TietoEVRY tilbyr og leverer IT-tjenester og løsninger til helsesektoren i Norge.

Powered by Labrador CMS