Skal forske på effekt av medisinfri behandling av psykiske lidelser

Ahus har siden 2017 hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Nå skal det forskes på utfallet av en slik behandling.

Pasienter i psykisk helsevern har rett til å velge om de vil behandles med eller uten medisiner, så lenge dette vurderes som faglig forsvarlig.

Det er nå blitt et lovfestet behandlingsalternativ for de som ønsker det. I 2015 ble det bestemt at alle regionale helseforetak skulle ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern, før sommeren 2016. 

Forskningsgruppeleder Kristin Heiervang ved Ahus. Foto: Ahus

Dette vekket oppsikt, og temaet er blitt heftig diskutert, blant annet ble det stikt spørsmål om hvorvidt det er uetisk å gi pasienter et slikt valg.

Forskningsgruppeleder Kristin Heiervang ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Divisjon for psykisk helsevern på Ahus, viser også til at myndighetenes krav om egne medisinfrie enheter har vært kontroversielt og har skapt debatt.

–  Debatten har dreid seg om både kunnskapsgrunnlaget, forståelsen av psykiske lidelser, behovet for egne enheter og om hvilken plass pasientstemmene skal ha i behandlingen. Flere har ytret bekymring omkring konsekvensen av tiltaket for pasientene, sier Heiervang, ifølge Ahus.

Forskningsgruppen skal nå undersøke den medisinfrie enheten ved Ahus for å belyse noen av disse spørsmålene.

Ved Ahus tilbys medisinfri behandling på DPS Nedre Romerike.

Powered by Labrador CMS