INFORMASJONSVIDEOER: LNT har sammen med nyreavdelingen på Ahus laget informasjonsvideoer på 25 språk, skreddersydd med informasjon for nyresyke og transplanterte. BILDE: Skjermdump LNTs nettside

Foto:

Informasjonsvideoer om covid-19 på 25 språk

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) har gått sammen og laget informasjonsvideoer om covid-19 på 25 forskjellige språk, skreddersydd for nyresyke og transplanterte.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

ETTERSPURT: – Mange fremmedspråklige etterspurte informasjon, sier Ivar Anders Eide, overleger ved nyreavdelingen på Ahus.

– Tidlig i pandemien å det stygt ut, det var mange som ble syke. I utlandet så vi at det var flere store utbrudd på dialyseavdelinger og mange transplanterte som ble alvorlig syke. Vi så at det var nødvendig å gjøre noe, sier Ivar Anders Eide, overlege ved nyreavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Disse transplanterte pasienter går på immundempende medisiner, og dialysepasienter mottar behandling sammen på dialyseavdelinger. Vi satte tidlig opp ulike fysiske barrierer og iverksatte strenge smitteverntiltak i dialyseavdelingene fordi pasientene er såpass utsatt.

Eide forteller at det har gått bedre enn forventet.

– Og bedre enn i mange andre land. Det gjenspeiler nok det lave smittetallet vi har hatt i Norge. Andre ting spiller nok inn, og kanskje har videoene bidratt noe.

To-delt prosjekt

– LNT har hatt tett dialog med nyreavdelingen ved Akershus universitetssykehus, og kom frem til at vi burde gjøre noe på informasjonsfronten til våre grupper, sier Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonsansvarlig i LNT.

Videoene kan man finne via LNT sin side.

FORDELAKTIG: – Det kommer stadig ny informasjon om covid-19 og vaksiner, så det vil være fordelaktig å utarbeide nye videoer etter hvert, sier Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonsansvarlig LNT.

Eide forteller at prosjektet er to-delt.

– Den ene delen er informasjonsvideoer ut til pasientgruppen vår, og den andre delen er en studie som evaluerer hvordan vi kommuniserer informasjon til pasienter, og om skreddersydd informasjon bedrer forståelsen for helseinformasjon i media og på internett, sier Eide.

– Vi så tidlig under pandemien at det kom til å bli utfordringer for vår pasientgruppe. De generelle rådene til befolkningen passer ikke for pasientene, noe vi visste kom til å bli utfordrende.

– Hver faggruppe må sikre at «sin gruppe» får riktig informasjon der de avviker fra generelle råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det er ikke realistisk at FHI kan klare å gjøre det.

– Vi søkte om midler til å lage informasjonsvideoer tidlig, og hadde på plass videoer på norsk og engelsk i februar i år. I mars fulgte vi opp med en podkast om vaksiner, som var det dominerende tema som det kom inn mange spørsmål om.

I juni ble det supplert med en ytterligere podkast om vaksine, forteller Eide.

– Etterspurt informasjon

– Etter hvert var det mange fremmedspråklige som etterspurte informasjon. Da laget vi kortversjon-videoer på 25 språk for å få ut informasjon, sier Eide.

– Enkelte fremmedspråklige grupper kan ha utfordringer med å tilegne seg skriftlig informasjon på språk de ikke behersker så godt. Derfor tenkte vi at muntlige informasjonsvideoer kunne være godt egnet, sier Sarpebakken.

– Da Stiftelsen Dam lyste ut stimuleringsmidler til koronarelaterte prosjekter, søkte LNT om midler i samarbeid med Ahus. Vi fikk støtte, som gjorde at vi fikk anledning til å lage videoer på mange forskjellige språk.

Sarpebakken sier det ansatte ved nyreavdelingen på Ahus som har lest inn informasjonen og stått for mesteparten av det arbeidet.

– Det vi har registrert er at videoene er sett flere ganger enn størrelsen på pasientpopulasjonen, det er flere som har sett nytten av videoene. Vi har også fått tilbakemeldinger fra utlandet om at de er sett av personer som har nytte av dem der. Vi har ikke spredd dem, slik at dette er nok noe som har spredd seg via pasienter eller pårørende. Det er en flott tilleggseffekt, sier Eide.

Eide forteller at de så at videoene først og fremst ble plukket opp av dem som allerede er gode til å orientere seg på nettet.

– Vi startet med å gi pasienter som var på dialyse informasjon om hvor de fant filmene på internett og noen fikk et nettbrett slik at de fikk anledning til å oppdatere seg. Da fikk vi mange spørsmål, også mange spørsmål om sin personlige behandling.

Forteller hva av informasjon som setter seg

Studien som ble startet opp handler om å skreddersy informasjon til den enkelte pasient.

– Det er en randomisert studie hvor halvparten får en samtale på 30-40 minutter, hvor vi ber dem om å spørre om det de føler de trenger informasjon om. For det meste handler det om å orientere dem, de fleste har ressurser til å finne den, det handler om hva de kan finne og hvor.

Studien har inkludert 220 pasienter.

– Vi hadde planlagt 190, men det var en veldig bra responsrate. Fra 1. august er det inntaksstopp.

Eide forteller at verktøyet teachback benyttes i studien, som gir pasientene anledning til å fortelle tilbake hva av informasjon som blir hos dem.

– Hva får de med seg av informasjon om pandemi, egen tilstand, sykdom og behandling. Det er en første runde med intervju, hvor vi kartlegger deres helseforståelse, fulgt av en intervensjons samtale, hvor vi bruker nevnte samtaleteknikk, og så en ny runde med intervju tre måneder etterpå.

Eide forteller at de så at det var store udekte behov.

– Behovet for å skreddersy informasjon er der. Det er mange spørsmål om standardbehandling, som vil si at det er informasjon som ikke har festet seg. Det er et behov for å verifisere at informasjonen er mottatt.

– Rekruttert mange sykepleiere

– Dette er ikke oppsiktsvekkende, men behovet er tydeligere enn vi hadde trodd, og gjennom studien får vi stadfestet i størrelsen på behovet, sier Eide.

Eide forteller at det er rekruttert mange sykepleier til studien, som var et tilleggsmotiv.

– Det er veldig bra med tanke på behovet for å få opp sykepleieforskning. Nå er en rekke sykepleiere i sving, og lært opp i et validert samtaleverktøy, sier Eide.

Om oppdatering av videoer

– Sarpebakken, vil informasjonsvideoene bli oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon?

– Vi kommer til å ta en status-oppdatering over sommeren. Oversettingsarbeidet er et omfattende arbeid som krever finansiering, og støtten fra DAM ble brukt til å lage videoene som allerede er publisert. Jeg kan derfor ikke si helt sikkert om det kommer nye videoer per dags dato. 

– Men det kommer stadig ny informasjon om covid-19 og vaksiner, så det vil være fordelaktig å utarbeide nye videoer etter hvert, sier Sarpebakken.

Videoer er tilgjengelig på følgende språk:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Montenegrinsk / bosnisk / kroatisk / serbisk (samlet i en film).
 • Litauisk              
 • Polsk
 • Russisk
 • Punjabi
 • Oromo (etiopisk) 
 • Tigrinja (eritreisk)
 • Tysk
 • Spansk
 • Dari/farsi
 • Burmesisk
 • Arabisk
 • Tamil
 • Tagalog (filippinsk språk)
 • Somali
 • Hindi/urdu
 • Fransk
 • Finsk

(Kilde: LNT)

Powered by Labrador CMS