ENDRER: Ved Haukeland universitetssjukehus endres nå reglene fra «bør» til «skal» når det gjelder å avvente negativt testsvar for covid-19 før vikarer starter i jobb.

Foto: Haukeland/HElse Vest

Har hatt ulik praksis for svenske vikarer

I Stavanger er alle svenske vikarer satt i karantene. I Bergen har før gårsdagens krav testet ved ankomst og anbefalt å vente til testsvaret foreligger. Nå endres reglene fra «bør» til «skal».

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Onsdag innførte regjeringen krav om at svensk helsepersonell skal testes før de får jobbe i Norge. Helsepersonellet skal testes to ganger med minimum 48 timers mellomrom og kan først starte opp i jobb dersom den første av to tester viser et negativt resultat.

Dette skjer etter at det har vært påvist smitte fra svensk helsepersonell som har kommet til Norge for å jobbe.

Det har vært varierende hvilke regler de ulike helseforetakene har hatt for de svenske vikarene.

I Helse Vest har universitetssykehusene lagt seg på ulike linjer.

I Helse Bergen har det til nå ikke vært krav om at svenske vikarer skal ha testet negativt på covid-19 før oppstart. I Stavanger har derimot alle vikarer måttet gå i karantene i ti dager.

Endrer fra «bør» til «skal»

Smittevernoverlege Kristin Stenhaug Kilhus ved Helse Bergen, som er helseforetaket som dekker Haukeland universitetssjukehus, oppgir at følgende regler vært gjeldende frem til nå:

– Ansatte som unntas fra karanteneplikt følges i ti dager etter eksponering med testing og selvmonitorering (følge med på egne symptomer). Retningslinjen til Helse Bergen skisserer testing for SARS-CoV-2 ved ankomst og deretter etter 2-3 dager, skriver Kilhus på e-post til Dagens Medisin.

Hun oppgir at rutinene for testing ble endret onsdag.

– Vi hadde skrevet at ansatte som skal arbeide med pasienter bør avvente et negativt prøvesvar før tiltredelse. Dette er nå endret fra «bør» til «skal» i våre retningslinjer.

Risikovurderte sykepleier

På spørsmål om svensk helsepersonell har startet i arbeid før testsvar har foreligget, svarer Britt Velsvik, fungerende personal- og organisasjonsdirektør på vegne av foretaket.

– Helse Bergen pre-screener rutinemessig alt helsepersonell som kommer fra utlandet der vi kartlegger om vedkommende med en viss sannsynlighet har vært eksponert for SARS-CoV-2 gjennom arbeid eller privat, eventuelt om personen kan ha symptomer på covid-19.

– En sykepleier kom fra Sverige tidligere samme dag som retningslinjene ble endret, og ble derfor ikke omfattet av anbefalingene om testing. Hun ble risikovurdert og pre-screenet uten at man fant grunnlag eller medisinsk indikasjon for å teste vedkommende. Den aktuelle sykepleieren er nå ferdig med oppdraget i Helse Bergen.

Ikke innvilget unntak

Stavanger universitetssykehus opplyser at sykehuset har gått inn for å ha strenge regler.

– Helsepersonell som kommer fra land hvor det er karanteneplikt, må i karantene. Alle ansatte som kommer fra andre land, screenes med tanke på eksponering og symptomer før de går inn i arbeid. Vi har så langt ikke unntatt personell fra karantene. Etter at FHI anbefalte testing av personell som skal unntas fra karantene, er dette innført hos oss, men det har det som sagt ikke vært bruk for det ennå, skriver smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe i en e-post.

– SUS bestemte seg tidlig for å ha en streng policy for vikarer fra Sverige. Vikarer og medarbeidere som kommer fra opphold i Sverige, må ha ti dagers karantene først. Dette har blitt overholdt.

Ikke kjent med syke vikarer

Dagens Medisin har også vært i kontakt med de resterende universitetssykehusene i landet.

Oslo universitetssykehus endret også sine regler onsdag. Om reglene som til nå har vært gjeldende ved sykehuset, opplyste kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth følgende før regelendringen onsdag:

– Svensk helsepersonell har vært unntatt karantene etter forskriften når de er på jobb og på reise til/fra. Utenom det har de hatt karantene. Det har vært gjort risikovurdering før tiltredelse. Helsepersonellet skal jobbe med munnbind ti dager etter ankomst og gå hjem umiddelbart ved symptomer. Det er ikke rutinemessig testing. Vi har praktisert dette siden starten av pandemien og er ikke kjent med at vi har hatt svenske ansatte/vikarer som har blitt syke etter ankomst.

Har startet før

Akershus universitetssykehus (Ahus) har også hatt en anbefaling om at ansatte avventer svar på første prøve før oppstart av arbeid, dersom de ikke har vært i karantene i ti dager. Men ikke et krav.

På spørsmål om sykehuset vet om helsepersonell kan ha startet i jobb uten at det har foreligget negativt testsvar, svarer HR-direktør Jan Inge Pettersen slik:

– I noen tilfeller, der det har vært ansett som nødvendig å ikke avvente negativt svar på første prøve, har gjeldende anbefaling om bruk av munnbind ved nær pasientkontakt og avstand til kollegaer og andre vært fulgt.

Sykehuset opplyser at svarene gjenspeiler praksis ut ifra gjeldende retningslinjer frem til nå.

– Nye retningslinjer som nå er varslet vil bli fulgt opp.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og St. Olavs hospital opplyser at sykehusene har rutiner på plass for å teste ansatte før de starter i jobb og at det nye kravet ikke medfører noen endring.

Powered by Labrador CMS