FORESLÅR ENDRINGER: Sykehusutvalget foreslår flere endringer i måten nye sykehus til bygges og finansieres. Tiltakene svarer på flere av utfordringene som har vært identifisert tidligere, mener Jonas Rusten Wang i Agenda Kaupang. Foto: Tone Herregården
FORESLÅR ENDRINGER: Sykehusutvalget foreslår flere endringer i måten nye sykehus til bygges og finansieres. Tiltakene svarer på flere av utfordringene som har vært identifisert tidligere, mener Jonas Rusten Wang i Agenda Kaupang. Foto: Tone Herregården

Agenda Kaupang om Sykehusutvalget:
- Mye fornuftig

Sykehusutvalgets løsninger på hvordan man skal bygge bedre sykehus får anerkjennende nikk fra en av dem som har kartlagt noen av de siste byggeprosjektene i helsesektoren.

Publisert

Jonas Rusten Wang, rådgiver og gruppeleder i Agenda Kaupang, har ledet arbeidet med rapporter om sykehusplanlegging og -finansiering på oppdrag fra Legeforeningen og Akademikerne. Rapportene ble omtalt i Dagens Medisin i januar.

- Hva er førsteinntrykket ditt av rapporten fra Sykehusutvalget?

- De tenker mye fornuftig, og det er godt samsvar med det som kommer frem i våre rapporter til Legeforeningen og Akademikerne.

Vil ha med fagfolkene

Rusten Wang trekker spesielt fram utvalgets tanker om å revidere og videreutvikle framskrivingsmodellen, som legges til grunn for å dimensjonere fremtidige sykehusbygg. Her foreslår Sykehusutvalget at arbeidet med utvikling og vedlikehold av beregningsmodellen gjøres med tettere og mer formell involvering av de kliniske fagmiljøene, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Jonas Rusten Wang, Agenda Kaupang
Jonas Rusten Wang, Agenda Kaupang

«Dette vil etter utvalgets vurdering, bidra til at nye sykehus dimensjoneres mer i tråd med faktisk behov. Samtidig vil det sikre at modellene og de etterfølgende investeringsplanene oppnår større legitimitet i fagmiljøene», skriver utvalget i rapporten.

Må spare mindre

Mange av problemene som har oppstått ved nye sykehusprosjekter knyttes til dagens finansieringsmodell, der helseforetakene må gå med overskudd på driften for å bygge opp en egenkapitalgrad på 30 prosent, før byggestart. Så samtidig som mange av helseforetakene sliter med innsparinger og nedskjæringer, har de milliardverdier «på bok».

I tillegg må endringer og prisøkninger underveis i byggeperioden ofte dekkes inn ved å redusere omfanget på prosjektene – med uklare beslutningslinjer og lite involvering.

Sykehusutvalget foreslår å redusere egenkapitalkravet fra 30 prosent til 10 prosent, endre rentemodellen, slik at det blir billigere for helseforetakene å låne penger til nye prosjekter, og dekke inn 75 prosent av de faktiske avskrivingskostnadene.

- Det er positivt med mer gunstig finansiering av nye sykehus, slik at helseforetakene kan dimensjonere mer langsiktig og kanskje ikke tvinges til å redusere omfanget av prosjektet underveis. En reduksjon i egenkapitalkravet vil først og fremst gjøre at man komme kjappere i gang med byggingen, sier Rusten Wang.

Ofte støy uansett

- Svarer forslagene fra utvalget til problemene som dere har identifisert i rapportene deres?

- Godt spørsmål. Tiltakene som foreslås innen finansiering av sykehusbygg er gode, men det vil sikkert være en del utfordringer uansett, når nye sykehus skal bygges, mener han, og nevner lokalisering som et område det ofte blir støy rundt.

Powered by Labrador CMS