Karita Bekkemellems blogg

Vi må opprettholde momentum rundt nye pris- og betalingsløsninger.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Legemiddelindustrien har tilbudt over 80 forslag til nye pris- og betalingsløsninger. Etter at Beslutningsforum den 22. juni åpnet for bruk av nye prisavtaler på legemidler har det blitt skapt et momentum vi må utnytte.

Avgjørelsen, som viser til at Sykehusinnkjøp kan forhandle om andre avtaleforslag enn flat rabatt, er noe vi i Legemiddelindustrien (LMI) har etterlyst i mange år, da dette vil gi norske pasienter tilgang til flere legemidler, mens sykehusene beholder kostandskontroll og -oversikt. Det er nå vitalt at vi fortsetter utviklingen av systemet og innfører pilotprosjekter som gjør at vi kan teste ut pris- og betalingsløsninger— for det trengs.

I en oversikt over Beslutningsforums avgjørelser om innføring av nye legemidler i Norge, er det under halvparten som har blitt godkjent til nå i 2020. Dette viser tydelig at Beslutningsforum trenger flere verktøy i kassen sin for å kunne tilby norske pasienter nye og effektive legemidler.

Bruk av nye prisløsninger vil kunne gi Beslutningsforum nettopp slike verktøy, mens de fortsatt kan beholde kontroll. Det handler ikke om å bruke mer penger, det handler om å bruke penger mer riktig. Som et eksempel er prisløsninger som kan knyttes til registre slik at myndighetene får oversikt over hvor stor effekt den enkelte pasient får av behandlingen. Dermed vil prisen og betalingsviljen kunne tilpasses den effekten som faktisk oppnås, og dette vil være fordelaktig for sykehusene.

Ny teknologi krever nye løsninger

Ny teknologi og bruk av helsedata gir blant annet økte muligheter for bruk av persontilpasset medisin, også kjent som presisjonsmedisin. Denne teknologien vil bidra til å gi rett behandling til rett pasient, og spare pasientene for behandling som ikke virker. Gis behandlingen riktig, vil man derimot kunne få effekter der flere pasienter lever lengre – og fungerer bedre med sin sykdom. 

Metoden er rettet inn mot små pasientgrupper og kan gi en fantastisk mulighet for alvorlig syke mennesker.

Alternative prismodeller, som for eksempel resultatbasert prising, vil gjøre at myndighetene sikrer kostnadseffektiv bruk av et legemiddel ved at de får mer trygghet for at de betaler for den helsegevinsten legemiddelet gir. For pasientene vil løsningene gi tilgang til ny behandling. For klinikere vil det kunne gi en bredere verktøykasse med flere behandlingsvalg. For betalere vil løsningene være bærekraftige, siden man kun betaler for pasienter som har dokumentert nytte av behandlingen.

Piloter bør startes nå

Det er viktig at vi nå kan samarbeide om å starte pilotprosjekter som kan danne grunnlag for hvordan vi skal kunne videreutvikle dagens system. Vi som industri kan foreslå legemiddelgrupper eller terapiområder hvor nye pris- og betalingsløsninger enkelt kan benyttes til alles beste. Industrien har jo faktisk allerede sendt inn over 80 forslag— det vitner om et engasjement og entusiasme som bør utnyttes. Kanskje samarbeidet kan danne grunnlag for tettere dialoger når vi videre skal evaluere systemet for Nye Metoder og se på prioriteringene som ligger til grunn i Prioriteringsmeldingen, som blir viktige debatter fremover.

Dette var en klok og viktig beslutning som vil sikre norske pasienter raskere og bedre tilgang til nye og effektive legemidler— og det er nå på tide at vi iverksetter prosesser som lar oss ta nye prisavtaler i bruk. Vi i industrien gleder oss til å bidra!

Powered by Labrador CMS