FAGLIG UTVIKLING: – Vi trenger konkrete forslag til hvordan både sykehus og kommuner kan sikre faglig utvikling – og bruke sykepleiernes kompetanse på best mulig måte i samarbeid med leger, helsefagarbeidere og alle de andre som utgjør de operative teamene i helsetjenesten, skriver artikkelforfatteren.

Vi må løse de virkelige problemene

Politikerne må inn i kjernen av problemet: Hvis vi skal beholde sykepleiere og annet livsnødvendig kompetanse i vårt felles helsevesen, må de ansatte sikres gode nok vilkår til at de ønsker å jobbe i det offentlige.

Publisert Sist oppdatert
Fra Helsekonferansen KS 2023 26.1.2023
Lill Sverresdatter Larsen

Jeg håper at politikerne hever blikket mot de virkelige problemene fremover - og ikke minst løsningene.

VI HAR 7000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge, og 17.000 sykepleiere som jobber utenfor helsetjenesten. Av alle utfordringene vi har i Helse-Norge, er dette den største.

Helsepolitikerne må slutte å henge seg opp i at noen få sykepleiere arbeider i den private helsetjenesten. Spørsmålet de må stille seg, er heller hvorfor så mange søker seg bort fra yrket.

ET GODT SPØRSMÅL. Vil helsepersonellet se det som mer attraktivt å jobbe i den offentlige helsetjenesten fordi de nektes å jobbe privat? Dette er et spørsmål direktør Anita Tunold i Aleris stiller i Dagens Medisin. Det er et godt spørsmål.

Tunold og jeg ser ulikt på mye, og NSF er krystallklar på at vi ønsker å prioritere den offentlige helsetjenesten. Veien til en todelt helsetjeneste for rike og vanlige folk er kort, og dit må vi ikke. Men jeg er enig med Tunold i at det ikke er Helse-Norges største problem at en liten andel av sykepleiere jobber i det private, selv om den politiske debatten kan gi inntrykk av det.

Ifølge Tunold sysselsetter Aleris, som er den største private tilbyderen, under en prosent av landets leger og under 0,5 prosent av sykepleierne. Jeg håper helsepolitikerne klarer å heve blikket mot de virkelige problemene fremover - og ikke minst mot løsningene.

BEKYMRINGSFULLT. Vi blir stadig flere eldre, og utviklingen i medisinsk kunnskap og teknologi gjør at vi kan behandle stadig flere. Dette øker presset på helsetjenesten – og det raskt. Samtidig ser vi både norske og internasjonale eksempler på at det er krevende å rekruttere og beholde helsepersonell i en tjeneste under sterkt press. I verste fall kan det gå ut over behandlingen pasientene får.

Av hensyn til pasientene trenger vi å få fylt de 7000 ubesatte sykepleier-stillingene i kommuner og sykehus. Vi bør starte med de 17.000 som har valgt andre veier

Kort og godt: Av hensyn til pasientene trenger vi få fylt de 7000 ubesatte sykepleierstillingene i kommuner og sykehus. Vi bør starte med de 17 000 sykepleierne som har valgt andre veier.

Synet på private tilbydere i helsesektoren er en kjent skillelinje mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk, der høyresiden er positiv og venstresiden er mer kritisk.

Derfor er det bekymringsfullt dersom diskusjonene om helsetjeneste plasseres kun innenfor disse aksene. Situasjonen er for alvorlig for symbolpolitikk. Det kan, som Tunold også påpeker, gi helt motsatt effekt av det vi trenger.

Tall fra SSB viser at sykepleiere som jobber utenfor helsetjenesten, gjennomgående tjener bedre. Så la oss starte der: Sykepleiere motiveres av mye mer enn penger – men en lønn å leve av, er ikke irrelevant.

Vil helsepersonellet se det som mer attraktivt å jobbe i den offentlige helsetjenesten fordi de nektes å jobbe privat?

FAGLIG UTVIKLING. Vi bør også se på hvilken rolle sykepleieren spiller i helsetjenesten. En sykepleier har høy helsefaglig kompetanse. Vi trenger spesifikke forslag til hvordan både sykehus og kommuner kan sikre faglig utvikling, og bruke kompetansen på best mulig måte i samarbeid med leger, helsefagarbeidere og alle de andre som utgjør de operative teamene i helsetjenesten.

Helsepersonellkommisjonen er tydelig på at det blir færre ansatte per pasient i tiårene som kommer. De viser til at det haster med å finne bedre samarbeidsformer, oppgavedeling og ny teknologi for å møte utfordringen.

KJERNEN AV PROBLEMET. Dersom vi skal lykkes med dette, er det helt avgjørende å få inn den kompetansen vi trenger i dag. Knapphet er allerede et problem. Det betyr at vi må tilby helsetjenestene som trengs i dag, samtidig som vi utvikler og innarbeider nye løsninger som kan frigjøre tid for personellet i alle deler av helse-Norge. Da trenger vi sykepleiere.

Hvor mange trenger vi i fremtiden? Det vet jeg ikke, men la oss starte med de 7000 vi trenger i dag og de 17 000 som sitter på benken. Da må politikerne gå inn i kjernen av problemet: hvordan beholde sykepleiere og annet livsnødvendig kompetanse i vårt felles helsevesen. Da må de ansatte sikres gode nok vilkår til at de ønsker å jobbe i det offentlige. Dette vil være en praktisering av trepartssamarbeidet som trygger pasientene i deres behov for sykepleiere og den kompetansen de behøver og fortjener.

Powered by Labrador CMS