«Viser kun en flik av virkeligheten»

– Regjeringens tall viser kun en flik av den reelle virkeligheten for pasienter og fagfolk, mener Aps helsepolitiske talsperson, Torgeir Micaelsen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har forelagt forsker Per Arne Holmans beregninger for Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Ap.

Holman har, med bakgrunn i helsemyndighetenes egne tall, kommet frem til at over 21.000 færre får behandling nå, sammenlignet med 2012.

– Er veldokumentert

Micaelsen mener dette viser at det fortsatt ikke er avklart om tallene til H/Frp-regjeringen holder vann:

– Alle som kjenner livet på sykehusene, vet at de såkalte «offisielle tallene» kun viser en flik av den reelle virkeligheten for pasienter og fagfolk.

– Gjennom en rekke saker, er det dokumentert at titusenvis av pasienter står i såkalte interne køer hvor de medisinske fristene som er lovet pasientene er brutt – uten at det synes på statistikken vi i dag har.

Han framholder at H/Frp-regjeringen i fjor høst erkjente at det var store mangler ved statistikken i sykehusene når det gjelder helsekøer og ventetider.
– Etter sterk kritikk fra medisinske eksperter og Dagens Medisin, ble helseministeren tvunget til å nedsette en egen «granskning» av om hva tallene egentlig forteller oss.  «Granskningen» i regi av Helsedirektoratet, er først klar i februar.
– Fordummende og «glanset»

At regjeringen i mellomtiden fortsetter å presentere ventetidene på en fordummende, «glanset» måte, er ikke bra, sier Micaelsen.

Må gi reell info

Han trekker frem sitt eget partis forslag til en «åpenhetsreform»:

 – Da kan pasientene få mer reell informasjon om hva ventetidene og pasientforløpet på sykehuset vil være.  Dette burde Høie nå gjennomføre.

– Vi har også foreslått en kraftig forbedring av sykehusenes økonomi i våre alternative budsjetter. Dette er penger som skal gå til bedre medisinsk-teknologisk utstyr, mer moderne bygninger, flere kompetente fagfolk og bedre systemer for pasientbehandling. Slik kan pasientene reellt få raskere hjelp, ikke bare på papiret.

Micaelsen trekker frem det han mener er eksempler på «hvor fordummende retorikken til regjeringen er»:

Ventelistene sier noe om hvor mange som til enhver tid skal ha «planlagt behandling» i sykehusene. Alle pasienter som skal ha planlagt behandling står naturlig nok på venteliste. Da er ikke tallet på pasienter det viktige, men at det er god balanse mellom antall pasienter som skal ha behandling og de ressursene sykehusene har å rutte med – og hvordan man er organisert.

Ventetidene skal ikke først og fremst være korte, men medisinsk begrunnet og anbefalt. Noen ganger skal behandling skje omgående; andre ganger skal man vente for å se om en tilstand endrer seg eller går over. Men en del av pasientforløpet bør være ganske kort.

.

Powered by Labrador CMS