«Glansbildeversjonen tåler ikke møtet med virkeligheten»

Ap-politiker Torgeir Micaelsen krever flere konkrete svar om ventelistene ved norske sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torgeir Micaelsen (Ap) vil ha flere svar. Arkivfoto.

Nye ventelistetall ble torsdag offentliggjort etter at helseminister Bent Høie (H) påla sykehusene dette i fjor.

– Vil vite hva de venter på
Sykehusavdelinger over hele landet sliter med massive «interne» køer, noe Dagens Medisin dokumenterte i fjor.

Nå viser de nyeste tallene at sykehusene ikke greier å håndtere nær 168.000 pasientavtaler.

I disse køene plasseres pasienter som har fått sin juridiske frist for å bli innkalt til sykehuset, oppfylt, men som ikke fått den behandlingen, kontrollen eller utredningen de faktisk venter på.

Ingen vet imidlertid hva pasientene er forsinket til, ifølge fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu, som har ansvaret for å koordinere tallene.

Tallene avdekker den reelle helsekøen, mener helsepolitisk talsperson i Ap, Torgeir Micaelsen.

Men han vil vite hva pasientene faktisk venter på.

– Tallene viser at regjeringens egen glandsbildeversjon av ventelistestatistikken ikke tåler møtet med virkeligheten pasienter og helsepersonell møter i sykehusene.

– Vi må nå få konkrete svar på hvilke pasienter som rammes av avtalebruddene fra sykehusene sin side. For mange er det ikke verdens undergang at en avtalt kontroll blir utsatt, men når vi ikke vet hvilke pasienter og behandlinger som rammes, vet vi heller ikke med sikkerhet at sykehusene har kontroll med alvorlig syke pasienter.
– Tallene viser enorme forskjeller mellom fagområder og sykehus som ikke kan forklares med at sykehusene er så forskjellige. Det holder ikke. Dessverre har regjeringen vært mest opptatt av å få tiden pasientene opplever til første kontakt med sykehuset så lav som mulig, og først i de siste vært tydelige overfor sykehusene at det er minst like viktig at pasientene opplever at avtaler senere i pasientforløpet overholdes.
Materialet som ble offentligjort torsdag, avdekker også at det er store forskjeller mellom sykehus, også innenfor samme regionale helseforetak.
Det er også store forskjeller i størrelsen på de interne køene i ulike fagområder.
Les mer om dette her:
Øyesykdommer forverres i køen

Over 10.000 nevrologi-avtaler i intern sykehuskø

Sliter med å ta unna hjerte-køene

Stor forskjell på kø for lungesyke – i samme helseregion

Tusenvis av barn i intern kø for psykisk helsehjelp

Powered by Labrador CMS