– Et system i dårlig forfatning

Stortingspolitiker og lege Kjersti Toppe (Sp) mener ventelistetallene avdekker et system i dårlig forfatning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp). Arkvifoto.
Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp). Arkvifoto.

Nestleder i Stortingets Helse og omsorgskomite Kjersti Toppe (Sp) karakteriserer tallene på interne ventelister, og da særlig tallene for barn i psykisk helsevern, som sterke tall:

Vil ha konkrete tall
– Dette var jo sterke tall - som bør gjøre Høie svært urolig.

Det sier Toppe etter å ha sett tallene for de såkalte interne, uoffisielle ventelistene som for første gang offentliggjøres torsdag.

– Dette er mer ærlige tall som forteller mye mer enn venstelistestatistikkene vi ellers får presentert.

– At hver tiende pasient opplever dårlige  pasientforløp, viser et system i dårlig forfatning. Mest bekymret er jeg for barn i psykiatrien, Her er indikerer tallene store svakheter i tilbudet, og at barn faktisk ikke for den helsehjelpen de har krav på.

– Jeg forventer at Høie bruker rapporten til å fremme konkrete tiltak som sikrer pasientbehandlingen.  Særlig innen psykisk helsevern for barn og ungdom, der regjeringen sier de satser. For slik det er nå, kan en ikke akseptere.  

Overlege Christian Grimsgaard mener det er viktig at tallene på interne ventelister nå kommer frem. 

      
        Foto: Øyvind Bosnes Engen
Overlege Christian Grimsgaard mener det er viktig at tallene på interne ventelister nå kommer frem. Foto: Øyvind Bosnes Engen

– Men det er positivt at slike interne frister offentliggjøres. Det er slike tall Sp vil ha ennå mer offentlighet rundt - jamfør vårt representantforslag som ble behandlet i Stortinget denne uken, sier Toppe.

Overlege: – Vi på sykehuset vet dette godt
Overlege ved OUS og sentralstyremedlem i Legeforeningen, Christian Grimsgaard, framholder at det er viktig at tallene på interne ventelister nå kommer frem;
– Vi som jobber i sykehusene kjenner naturlig nok godt til dette, men det har ikke vært mulig å få sykehusene til å publisere disse tallene før ministeren kom med en direkte beskjed.
– Fagdirektør Sandbu i Helse Midt har rett i at det er god økonomi i god organisering, men dette potensialet er allerede utnyttet i de fleste sykehus. Hans egen direktør har vært ute og varslet at ressursene nå ikke lengre er tilstrekkelige til å løse oppgavene vi står foran.

– Det finnes eksempler på avdelinger med dårlig organisering, og som kan drives bedre, som de har fått til på Ahus, men dette er ikke representativt for situasjonen i sykehusene.

– I perioden etter årtusenskiftet har man økt produktiviteten med mer enn 25 prosent, denne utviklingen vil ikke kunne fortsette fremover, sier Grimsgaard.

Powered by Labrador CMS