Barnelege Jarle Rugtveit forteller at det er mange kronisk syke barn i en intern sykehuskø, som avdelingen sliter med å hjelpe innen den medisinske fristen sykehuset selv har satt for når de mener de barna må ha hjelp. Arkivfoto. Foto:

Barnelege: – Barn på intern venteliste havner bakerst i køen

Jarle Rugtveit ved avdeling for barnegastroenterologi ved Oslo universitetssykehus forteller om en presset situasjon, med mange kronisk syke barn i kø.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt situasjonen ved barneavdelingen ved Norges største sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS), og en stor mengde kronisk syke barn i kø.

Les mer: – Jeg er redd for at noe alvorlig skal skje, fordi vi har mistet oversikten

Jarle Rugtveit ved barnegastroenterologisk avdeling på OUS, Ullevål, den ene av de to avdelingene som varslet om situasjonen, forteller at selv om det er kommet signaler om at bemanningen utover høsten sannsynligvis vil øke noe, om man regner netto årsverk på hans poliklinikk, så sliter de fortsatt.

I køen befinner det seg blant annet kronisk syke barn med kronisk inflammatorisk tarmsykdom.

Oslo universitetssykehus har tidligere sterkt beklaget situasjonen overfor pasienter, pårørende og ansatte.

Rugtveit forteller om fulle lister nå i sommer:

– Våre ventelister er allerede fulle ut juli, og det forventes derfor også fristbrudd for de nyhenviste på ettersommeren og tidlig høst.

– Det er 55 pasienter på faggruppens interne ventelister som har passert eller som i løpet av juli vil passere tidspunktet for når de skulle ha vært til konsultasjon. Dette kan vi si fordi alle ledige timer ut juli allerede er opptatt, sier Rugtveit til Dagens Medisin.
– Prioriterer eksterne lister
– Det har derimot vært prioritert å unngå ventelistebrudd ved at de eksterne ventelistene fortsatt er prioritert foran de interne.
– Det er for øvrig bedømt - ut fra stadige tilstrømminger til både de interne og eksterne ventelister - meget usikkert om vi greier å ta unna tilstrekkelig i august og september.
– Jeg vil derfor estimere at det nåværende kjente etterslepet for de interne ventelistene på 55 pasienter tidlig på høsten vil være rundt 100 eller i overkant av dette.  Det kan, på grunn av den pressede situasjonen, også forventes at det kan bli noen få fristbrudd for den eksterne ventelisten tidlig på høsten før situasjonen deretter forhåpentligvis forbedrer seg noe i forbindelse med en sannsynlig økning i disponible legeressurser på poliklinikken.

"I skyggen av ventelistegarantiene"
Tidligere har Rugtveit forklart til Dagens Medisin at han mener disse pasientene kommer i skyggen av ventelistegarantiene, og som havner enda lengre bak i køen etter at den nye forskriftsendringen kom i november  2015. Endringen gir endringen pasientene rett til svar på om de har rett til helsehjelp eller ikke innen ti dager, mot tidligere 30 dager.
Forrige uke kom den første offisielle publiseringen av sykehusenes interne køer.
Tallene viser at det er 167.907 forsinkede pasientavtaler i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om dette her:

Begrunner brutte pasientavtaler med underkapasitet

Øyesykdommer forverres i køen
Over 10.000 nevrologi-avtaler i intern sykehuskø

Sliter med å ta unna hjerte-køene

Stor forskjell på kø for lungesyke – i samme helseregion

Tusenvis av barn i intern kø for psykisk helsehjelp

Powered by Labrador CMS