Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

UNDERKAPASITET: Nevrokirurgisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus har underkapasitet, noe som fører til lengre ventetid for pasientene. Foto: Vidar Sandnes

UNDERKAPASITET: Nevrokirurgisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus har underkapasitet, noe som fører til lengre ventetid for pasientene. Foto: Vidar Sandnes

OUS begrunner brutte pasientavtaler med underkapasitet

Nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) har 841 pasientavtaler de ikke klarer å håndtere innen sin egen satte frist.

Annons:

Ved Nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) er 15 prosent av pasientavtalene forsinket ut fra den fristen sykehuset selv har satt, og som er basert på en medisinsk vurdering.

Sykehuset har rapportert inn 841 brutte pasientavtaler.

Fem ganger større enn i vest
Det viser nye tall på styringsmål og indikatoren for pasientavtaler hvor planlagt tid er passert. Dette er data som sykehusene har rapportert inn til Helsedirektoratet.

“Den polikliniske kapasiteten vil bli styrket. ”

- Sissel Reinlie, avdelingsleder ved Nevrokirurgisk avdeling OUS

Andelen på 15 prosent er fem ganger så stor som i Helse Midt og Helse Vest. Helse Nord RHF har ikke levert tall brutt ned på fagområder.

Har tatt i bruk nye lokaler
På spørsmål om hvorfor 841 nevrokirurgiske pasientavtaler ved OUS er brutt, svarer avdelingsleder Sissel Reinlie ved Nevrokirurgisk avdeling på OUS slik i en epost til Dagens Medisin:

– Vi er innforstått med at det dessverre er underkapasitet på poliklinikken, noe som fører til forlenget ventetid spesielt for kontrollpasientene. For å bedre på situasjonen tok vi i bruk nye arealer fra 1. juni og planlegger å ta i bruk ytterligere nye arealer til poliklinisk virksomhet fra september. Den polikliniske kapasiteten vil bli styrket, og dette vil bidra til redusert ventetid på poliklinikken.

Mangler leger og sykepleiere
Sissel Reinlie har ikke svart på spørsmålene om hvilke pasientgrupper som venter, om de venter på utredning, behandling eller kontroll, eller på fordelingen av pasientkontakter mellom Rikshospitalet og Ullevål.

Hun viser til at tallene først ble kjent onsdag denne uken og at det derfor er vanskelig å kommentere spørsmålene detaljert.

Det har ikke lykkes Dagens Medisin å få snakke med Reinlie, og på spørsmål om hva som menes med at den polikliniske kapasiteten skal styrkes, svarer kommunikasjonsavdelingen at «dette blant annet gjelder lege- og sykepleierressurser».

Interne køer
Alle norske sykehus har frem til nå hatt sine egne, uoffisielle frister for hvor lenge de mener det er forsvarlig at pasientene venter på behandling, kontroll eller utredning.

Dette omtales også som en tentativ frist.

Etter at Dagens Medisin avdekket at svært mange uavklarte pasienter stod i denne interne sykehuskøen, påla helseminister Bent Høie i fjor sykehusene om å rapportere inn på styringsindikatoren «passert tentativ tid».

Torsdag denne uken ble tallene per fagområde og per helseforetak for første gang offentlige.

Les mer om 167.907 brutte pasientavtaler ved norske sykehus

 

 

Relaterte saker
– 1000 OUS-pasienter kan ha tatt skade av å vente på operasjon
– Vi kunne ha avlastet OUS i enda større grad

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Granske 16.06.2017 21.17.19

  Utroligt at tidlegere styreleder Kvinnsland kan bare stikke fra rote han har stelt i stand uten noen stiler spørsmål. Noen bør granske denne mannen.

 • Lege 16.06.2017 12.36.44

  Betryggende at dette lar seg løse med økt arealbruk. Da kan legene som nå sitter uvirksomme pga manglede arealer endelig få jobbet litt igjen.

 • Vibeke Krovo Nielsen 16.06.2017 23.16.31

  😂😂😂👍

Nyheter fra startsiden

SAMHANDLING MELLOM FASTLEGER OG SYKEHUS

– Vi trenger et «utskrivingspoliti»3

Pasientforening saksøker staten

Derfor stoppet de ny Spinraza-vurdering2

Nye retningslinjer for svangerskapsomsorg

Gravide skal få komme raskere til første time2