Fra Helsekonferansen KS 2023 26.1.2023
Lill Sverresdatter Larsen, leder Norsk sykepleierforbund

Sykepleierforbundet: Sykepleiere kan slippe å brette klær og vaske oppkast

Torsdag la Helsepersonellkommisjonen frem sin utredning. Lill Sverresdatter Larsen mener at løsningen på probelemene ikke nødvendigvis er mer helsepersonell.

Publisert Sist oppdatert

Leder i Sykerpleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen mener det er stort rom for å omfordele oppgaver som sykepleiere gjør i dag.

– Man må tenke på hva pasienten trenger, og at oppgavene løses på laveste kompetansenivå, sier Larsen til Dagens Medisin.

Det handler ikke bare om å fordele oppgaver til leger eller helsefagarbeidere.

En undersøkelse Sykepleierforbundet gjorde i 2019, omtalt av Sykepleien, viste at 60 prosent av alle sykepleiere gjør oppgaver daglig som de ikke selv definerer som sykepleieroppgaver. Tar man med de som sier at de gjør slike oppgaver ukentlig, er andelen på 80 prosent.

– Det er ikke en gang helsepersonelloppgaver. Det er for eksempel å ta imot klær fra et vaskeri, brette dem og legge dem inn i skap. Det er jo helt hinsides, sier Larsen.

Sykepleiere ved sykehus sa også at de ofte fungerer som portører. I tillegg er det renholdsoppgaver. Ifølge Larsen har renholdere i sine oppgaver at de ikke skal vaske kroppsvæsker. Derfor blir det en sykepleieroppgave å vaske.

– Når en pasient er syk kan det naturligvis være spy, blod og avføring. En sykepleier må vaske alt det. En bedre løsning ville være spesialrenholdere sykepleiere kan tilkalle ved behov. Sykepleiere har kompetanse på smitte og renhold, men vi trenger ikke så og vaske disse sengene, sier Larsen.

På sykehjem mener Larsen at ansvar for å tilberede for eksempel brødmat ikke trenger å være en sykepleieroppgave. Hun viser til sykehjem og sykehus som har innført kostverter med stort hell.

– Det høres ufint ut når jeg sier at sykepleiere ikke trenger å smøre brødskiver, men der man ansetter kostverter har det vært en positiv erfaring. Sykepleiere kan planlegge kostholdet, men de trenger ikke hente maten, sier Larsen.

Hun mener at det ikke nødvendigvis er en diskusjon om hvordan oppgavene skal fordeles mellom sykepleiere, leger og helsefagarbeidere.

For helsefagarbeideres del er hennes klare inntrykk at det er et ledelsesansvar å fordele oppgaver slik at riktig person får oppgaver som er tilpasset kompetansen.

– Helsefagarbeidere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene får tildelt flere oppgaver de ikke har kompetanse for, sier Larsen.

Sykepleiere og helsefagarbeidere har overlappende kompetanse, og Larsen mener oppgavedelingen må skje på ledernivå.

– Ledere i kommunene har i snitt ansvar for 93 ansatte. De har ikke sjans i havet. De har jobber også på dagtid i en døgnkontinuerlig virksomhet.

Det er flere eksempler på at sykepleiere har overtatt oppgaver som leger vanligvis gjør. Kliniske allmennsykepleiere har for eksempel fått oppgaver på poliklinikk innenfor gastroskopi og koloskopi. Ved urologisk avdeling ved Ahus har kliniske allmennsykepleiere overtatt oppgaver urologer tidligere gjorde.

– Men sykepleiere flest har ikke så stor interesse av å overta oppgaver fra legene. Vi har nok, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS