Manko på 85.000 helsearbeidere

Hvis det ikke utdannes flere sykepleiere og helsefagarbeidere, kommer helsevesenet i 2035 til å mangle 85.000 bare innen disse to yrkesgruppene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette kommer frem i en ny rapport som Statistisk sentralbyrå – på oppdrag fra Helsedirektoratet – har utarbeidet om arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035.

Manko på flere yrkesgruppe
Dersom det ikke utdannes flere, vil det dette året være en underdekning på nær 57.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere. 

På høgskolenivå vil det etter hvert være nødvendig å utdanne flere bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og sykepleiere.

Etter hvert blir det for få helsefagarbeidere til å dekke behovet. Dette skyldes for få søkere til helsearbeiderfaget, mange som ikke fullfører opplæringen og en stor andel helsefagarbeidere (tidligere hjelpepleiere) som går av med pensjon i årene fremover.

Jobber med saken
– Vi jobber ut fra mål om å øke antall årsverk med relevant fagutdanning, heve det formelle utdanningsnivået i omsorgssektoren og å sikre brutto tilgang på om lag 4500 helsefagarbeidere per år, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Toril Lahnstein til direktoratets nettside.

Hun viser til regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan for de kommunale omsorgstjenestene Kompetanseløftet 2015 som legger føringer for hvordan helsemyndighetene skal arbeide for å møte utfordringene.

Powered by Labrador CMS