Syse-utvalget skal vurdere kommisjon

I regjeringsplattformen lovte regjeringen en undersøkelseskommisjon for helsetjenesten, men nå vil de først vurdere om det er hensiktsmessig.

Publisert

I juni oppnevnte daværende regjering et utvalg - Syse-utvalget - som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet.
utvides mandatet til også å skulle vurdere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helsetjenesten.

I regjeringsplattformen ble det imidlertid slått fast at det skulle etableres en slik kommisjon.
– Det er altfor mange som dør og blir skadet i helsetjenesten vår som følge av alvorlige hendelser. Vi trenger gode systemer som forhindrer unødvendige feil og som gjør at vi lærer av feil som er begått, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressmelding.
Syse-utvalget har også fått ny sammensetning, og har nå fire medlemmer mindre.


•    Aslak Syse, Oslo (leder)
•    Geir Sverre Braut, Klepp
•    Helga Arianson, Bergen
•    Øystein Flesland, Rælingen
•    Siri Kristiansen, Bærum
•    Terje Nybøe, Oslo
•    Siri Wiig, Klepp
•    Torunn Grinvoll, Tønsberg
•    Solveig Eek Bistrup, Oslo
•    Jan-Roger Olsen, Kristiansand
•    Solfrid Vaage Haukaas, Bærum
•    Kirsten Toft, Sandnesjøen
•    Wasim Zahid, Bærum
•    Bjørn Hoffmann, Lillehammer
•    Grete Myhre, Bærum

Powered by Labrador CMS