REDUSERT BEHOV: Tidligere beregninger overdrev behovet for protonterapi, mener konstituert förbundsdirektör Anders Sylvan ved Skandionkliniken. Illustrasjonsfoto fra protonbehandling. Foto: Skandionkliniken

Svensk protonsenter-leder: – Ett anlegg i Sverige er nok

I Norge planlegges det å bygge protonsenter både i Oslo og Bergen. Svenskene nøyer seg med ett.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det har den siste tiden vært opphetet diskusjon rundt planene om å bygge to sentre for protonbehandling i Norge. Som Dagens Medisin har kartlagt, er det svært få pasienter som henvises til protonbehandling i utlandet. Drøye 200 pasienter har fått den nye formen for strålebehandling de siste fem årene.

De norske pasientene sendes i hovedsak til Heidelberg og Essen i Tyskland eller Jacksonville i USA. Kun et fåtall sendes over grensen til Skandinavias første protonsenter, Skandionkliniken i Uppsala.

Mottar fire ganger flere fra Danmark
Til sammen 20 norske pasienter har blitt henvist til senteret, som ble etablert i 2015. De regionale helseforetakene (RHF-ene) inngikk avtale med senteret og har kunnet sende pasienter til Sverige siden 2017.

– Det er vanskelig for meg å spekulere i hvorfor det ikke sendes flere norske pasienter til oss, men vi vet at man har vært fornøyd med behandlingen, ettersom avtalen de fire norske helseregionene er forlenget, sier konstituert förbundsdirektör Anders Sylvan ved Skandionkliniken.

Han oppgir at klinikken hadde regnet med at minst ti prosent av pasientene skulle komme fra resten av Skandinavia. Så langt har andelen ligget mellom fem og ti prosent, men flertallet er danske.

– Vi har fått omtrent fire ganger så mange pasienter fra Danmark som fra Norge, sier Sylvan.

«Ett anlegg i Sverige er nok»
Direktøren ved Skandionkliniken tror noe av forklaringen på mangelen på norske pasienter kan forklares med kommunikasjonsproblemer.

– Hos oss bidrar de syv regionene med kompetanse og personell. Det kan nok fra norsk side oppleves litt forvirrende. Dette har vi forståelse for, og vi jobber nå for å forenkle logistikken. Det har også tatt tid å svare på enkelte henvendelser, noe som kan ha gjort at de har søkt andre steder.

Anders Sylvan overtok stillingen som leder ved Skandionkliniken i november. Hans forgjenger, Peter Daneryd, sa i fjor at han «tror Norge tenker mer rett enn Sverige» når det gjelder kapasitet innen protonterapi. 

Det svenske protonsenteret har over tid slitt med å skaffe pasienter og behandlet i fjor 271 pasienter. Året før behandlet senteret drøye 20 prosent færre. Sylvan ønsker ikke å kommentere forgjengerens uttalelser.

– Det jeg kan si, er at vi ser at ett anlegg i Sverige er nok. Beregningene som ble gjort i 2005 overdrev behovet og vi kommer ikke til å trenge flere sentre i overskuelig fremtid.

Powered by Labrador CMS