IKKE AKSEPTABELT: – Det bør være opplagt for alle at en situasjon hvor arbeidsgiver kan pålegge 38 strake 60-timers uker på rad ikke er akseptabel for Legeforeningen, sier fungerende president i Legeforeningen, Jon Helle. Foto: Vidar Sandnes

– Spekter rokker ved selve forutsetningen for tariffavtalen

– Individuelle tjenesteplaner er en endring av praksis som øker faren for belastende og uforsvarlige arbeidstidsordninger, sier fungerende president i Legeforeningen, Jon Helle.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningen mener at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter går inn for uforsvarlige arbeidstidsordninger. De mener at Spekter i tariffavtalen vil ha en ny ordning som innebærer at hver enkelt lege får sin egen individuelle årsplan, og at dette vil øke faren for uforsvarlige og belastende arbeidstider.

Til Dagens Medisin sier imidlertid administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, at de ikke kjenner seg igjen i Legeforeningens beskrivelser, og at de ikke har framstilt et eneste krav om endringer i tariffavtalen i årets oppgjør.

Legeforeningen: – Misvisende
Men at Spekter hevder de ikke innfører endringer, er misvisende, fastslår fungerende president i Legeforeningen, Jon Helle.

– Det er arbeidsgiversiden som ønsker å forandre måten legers arbeidstid skal innrettes på. Legeforeningen har ikke, slik Bratten fremstiller det, hevdet at Spekter har fremmet krav om endringer i tariffavtalen. Vi har påpekt at Spekter vil innføre en ny praksis med samme avtale og mener arbeidsgiversiden nå rokker ved selve forutsetningen for tariffavtalen, sier Helle til Dagens Medisin.
Han viser til at det allerede finnes et system i sykehus som baserer seg på langtidsplanlegging gjennom rullerende og kollektive tjenesteplaner.

 – Individuelle tjenesteplaner er en endring av praksis som øker faren for belastende og uforsvarlige arbeidstidsordninger, sier han.

Vil gi press på pasientbehandlingen
– Legeforeningen vil opprettholde dagens praksis fremfor å endre denne. Fordi leger allerede har svært vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene vil denne endringen kunne gi ytterligere press på forsvarligheten i arbeidsforholdene for den enkelte lege, men også pasientbehandlingen. Det bør være opplagt for alle at en situasjon hvor arbeidsgiver kan pålegge 38 strake 60-timers uker på rad ikke er akseptabel for Legeforeningen.

Når det gjelder lønn er Legeforningen enig med Spekter om et lønnsoppgjør på lik linje med andre i Norge: – Det er ikke der striden står. Legeforeningens krav handler om vern av legers arbeidstid og pasientsikkerhet, sier Helle.

 – Sterk og bred motstand hos legene
– Vil ikke en slik ny praksis kunne være en fordel for leger som ønsker seg individuelle planer for å tilrettelegge mer etter egne ønsker?

 – Vi har allerede en langtidsplanlegging som baserer seg på rullerende system for planlegging av vakter. Det er også full adgang til å avtale avvikende ordninger lokalt. Forslaget som flere helseforetak jobber med å pålegge ensidig, vekker meget sterk og bred motstand hos våre medlemmer.

Powered by Labrador CMS