Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Legeforeningen mener individuelle planer øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger. Illustrasjonsfoto: Per Corneliussen.

Mener Spekter går inn for uforsvarlige arbeidstidsordninger

– Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Publisert: 2016-07-18 — 10.03 (Oppdatert: 2016-07-18 — 12.03)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

 Det mener Legeforeningen, som mener arbeidsgiverforeningen Spekter i tariff-forhandlingene vil innføre en ny arbeidstidsordning for leger i sykehus.

Alvorlige konsekvenser
– Sykehusleger har per i dag en avtale med Spekter om vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. At tjenesteplanen er kollektiv og følger et rullerende mønster er selve forutsetningen for avtalen. Å bryte denne forutsetningen vil kunne få flere alvorlige konsekvenser, både for leger og pasienter, heter det fra Legeforeningen.

– Den nye ordningen innebærer at hver enkelt lege får sin egen individuelle årsplan.

Legeforeningen mener individuelle planer øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger. 

"38 strake 60-timers-uker på rad"
Som eksempel viser Legeforeningen til at arbeidsgiver vil kunne sette en lege på 38 strake 60-timers-uker på rad, uten å bryte vernebestemmelsene.

Legeforeningen mener også at individuelle tjenesteplaner innebærer en betydelig maktforskyvning over mot arbeidsgiversiden. Dette fordi tjenesteplanene blir ulike for hver enkelt lege. 

 – Til nå har avdelingens legegruppe alltid hatt felles rullerende tjenesteplaner, mener de.

Videre mener de at leger og tillitsvalgte vil miste sin mulighet til reell medbestemmelse, og at en egen årsplan for hvert enkelt lege på hver avdeling vil føre til en krevende situasjon, fordi alle tjenesteplaner etter avtalen skal drøftes med tillitsvalgte før de settes i verk.

– Vil måtte jobbe inn eget fravær
– I perioder hvor legen er fraværende, for eksempel i permisjon eller på kurs, vil arbeidsgiver redusere timetall og antall vakter, mot mer vakter før og etter fraværet. Leger vil måtte jobbe inn sitt eget fravær til samme lønn som tidligere.

– Tidligere opparbeidede rettigheter som innebærer «fri fra oppsatt tjenesteplan», vil i realiteten forsvinne, mener foreningen, som sier unntakene selv etter internasjonal målestokk, er svært omfattende.

– Kollektivt vern
– Ordningen med rullerende tjenesteplaner gir et kollektivt vern for leger i vakt og er en tariffavtalt forutsetning for at leger skal kunne jobbe med vide unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

– Arbeidsgiversiden mener de ensidig kan innføre individuelle tjenesteplaner innenfor dagens tariffavtale. Ved flere sykehus er man allerede i gang med å teste ut ulike ordninger med individuelle årsplaner, heter det fra Legeforeningen.

Hovedoppgjøret mellom Spekter og Akademikerne har gått til mekling. Meklingen er satt til september.  Oppgjøret omhandler Lovisenberg sykehus og helseforetakene.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Doktor Proktor II 02.08.2016 02.41.27

  Det er trist å se at lang utdannelse ikke lønner seg. Per i dag ville jeg aldri vurdert å velge legeyrket om jeg visste hvor mye arbeid det er og hvor mye du ofrer for så lite lønn. Tidene da legene var godt betalte er av et annet kapittel. Enhver som jobber så mye som vi gjør med så mye ansvar, skulle hatt dobbelt så mye i lønn som det vi har nå. Men sånn har det vel alltid vært, når det blir flere kvinner i en yrkesgruppe går lønnen ned. Desverre. (Måtte bare få det ut.) (kvinner, ikke bli fornærmet, dere er flinke leger, kanskje bedre egnet enn menn, jeg basunerer bare ut et faktum) Jeg tenker at vi etterhvert får et 2 delt system som det de har i øst-europa der vi jobber offentlig på dagtid, og så snart som mulig, skynder oss til den private klinikken på ettermiddagstid for å tjene inn litt ekstra. Jeg tenker allerede i den retningen, og jeg vet det er flere som tenker slik, selv om mange, merkelig nok, blir provoserte når man synes man skal kreve bedre betalt.

 • William Jørgen Koren 26.07.2016 02.35.22

  Anne-Kari Bratten bør dempe seg litt når det gjelder å bestemme andres arbeidstid og lengde på økter. Hviletid er minst like viktig for en lege som for en trailersjåfør, og hviletidsbestemmelsene bør ikke kunne overprøves av Spekter.

 • Lege 20.07.2016 09.34.52

  Legeforeningen er konfliktsky. Svært lite sannsynlig at de vil sette hardt mot hardt.

 • Doktor Proktor 19.07.2016 23.44.57

  Da kan det være på tide at legeforeningen tar sitt ansvar som FAGFORENING på alvor og sier opp tariffavtalen. Det er ikke vårt ansvar å sørge for helsen til Norges befolkning når politikerne konstant pisser oss på ryggen.

 • Spl. 18.07.2016 16.13.38

  Nå er det på høy tid at legenes forening også kjemper for legenes arbeidsvern og vel fortjente lønn. Sykepleierforeningen er mye bedre til å kjempe for sine medlemmer enn det legeforeningen er. Stå på deres rett til akseptabel lønn for verdens lengste utdannelse, og retten til å bli behandlet som mennesker og ikke maskiner av arbeidsgiver!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!