LOVBRUDD: Denne annonsen var i strid med helsepersonelloven §13, som stiller krav om at markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være «forsvarlig, nøktern og saklig», har Statsforvalteren i Oslo og Viken konkludert. Faksimilie: Budstikka Foto:

LOVBRUDD: Denne annonsen var i strid med helsepersonelloven §13, som stiller krav om at markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være «forsvarlig, nøktern og saklig», har Statsforvalteren i Oslo og Viken konkludert. Faksimilie: Budstikka

Foto:

«Reparer deg selv med dine egne stamceller», annonserte klinikken. Lovbrudd, slår statsforvalteren fast

En annonse fra Bærum Plastikkirurgi om «stamcellebehandling» av artrose var i strid med helsepersonelloven, har Statsforvalteren i Oslo og Viken konkludert. Ny ledelse ved klinikken lover å rydde opp.

Publisert

I mars i fjor rykket den private klinikken Bærum Plastikkirurgi inn en annonse i lokalavisen Budstikka med overskriften: «Vurderer du kneoperasjon for artrose (slitasjegikt)? Reparer deg selv med dine egne stamceller!»

I annonsen ble behandlingen beskrevet som et godt alternativ, som kan føre til at pasienter unngår protese og andre store kirurgiske inngrep i kneet, og det ble hevdet at «omfattende forskning viser at stamceller har evne til å danne ny brusk, øke kvaliteten på skadet brusk og dempe betennelse/slitasjegikt i ledd».

Dette fikk de tre legespesialistene Wender Figved, Ole Tjomsland og Lars Nordsletten til å reagere. 

I et innlegg i samme avis kritiserte de annonsen. De skrev blant annet at klinikken tilbyr ikke-dokumentert behandling til en pris på 30.000 kroner for ett kne og 50.000 kroner for begge knærne.

Jarl Bunæs som på det tidspunktet jobbet med kirurgi ved Bærum Plastikkirurgi, svarte på kritikken. Det gjorde han blant annet ved å vise til sin egen gode erfaring med metoden. Ifølge annonsen skulle Bunæs utføre metoden sammen med plastisk kirurg Jeroen Stevens fra Nederland – den samme legen som tidligere hadde behandlet ham.  

De tre legespesialistene svarte i et nytt innlegg, og sende en henvendelse til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som førte til at det ble opprettet en tilsynssak mot klinikken i Bærum.

Dagens Medisin har fått innsyn i avgjørelsen fra november i fjor.

Her konkluderer statsforvalteren med at annonsen er i strid med helsepersonellovens §13, som stiller krav om at markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være «forsvarlig, nøktern og saklig».

Utprøvende behandling

MYE BRUKT: – Dette er ikke utprøvende behandling. Det er mye brukt og godt dokumentert, mener nå pensjonerte Jarl Bunæs. Foto: Bærum Plastikkirurgi
MYE BRUKT: – Dette er ikke utprøvende behandling. Det er mye brukt og godt dokumentert, mener nå pensjonerte Jarl Bunæs. Foto: Bærum Plastikkirurgi

Behandlingen som klinikken annonserte for, innebærer at celler som tas fra blod – platelet rich plasma (PRP) – eller fra fettvev – platelet rich stroma (PRS) – sentrifugeres og deretter injiseres inn i kneleddet.

I sin vurdering viser statsforvalteren blant annet til at det hersker «stor forskningsbasert usikkerhet» om behandling med PRP og PRS, og at denne typen behandling dermed kan defineres som utprøvende behandling.

Det vises også til at det er skjerpede krav til virksomheten, blant annet når det gjelder klinisk beslutningsgrunnlag og informasjon til pasientene, når behandlingen som gis er utprøvende.

Det vises i begrunnelsen blant annet til at det ikke kommer frem av annonsen at det dreier seg om utprøvende behandling.

Statsforvalteren mener formuleringene i annonsen – som for eksempel «Stamcellebehandling er for mange et godt alternativ for behandling av artrose og kan føre til at pasienter har unngått protese og andre store kirurgiske inngrep i kne» – i stedet kan gi pasientene inntrykk av det motsatte, «altså at behandlingen er veldokumentert som effektiv».

«Etter vår vurdering kan ikke de formuleringene som benyttes i virksomhetens annonse, karakteriseres som verken nøkterne eller saklige», konkluderer statsforvalteren.

Og: «Samlet sett medfører annonsen i Asker og Bærum Budstikke brudd på helsepersonelloven §13, og vi forventer at virksomheten i det videre holder seg innenfor lovkravene for markedsføring av helse- og omsorgstjenester.»

Konklusjonen er i tråd med en avgjørelse fra Statsforvalteren i Agder, angående en annen klinikk som annonserte for behandling med stamceller. 

Les saken: Fant flere lovbrudd etter tilsyn med stamcelle-klinikk

– Jeg synes annonsen er ok

Jarl Bunæs har sin første dag som pensjonist, etter 54 år som praktiserende lege, da Dagens Medisin tar kontakt om saken i begynnelsen av januar. 

Han forteller at han i løpet av det siste halvåret av karrieren sin har brukt stamcellebehandlingen på noen pasienter med artrose, men at han har brukt stamceller på andre områder i tre år.

Han synes ikke selv det er noe galt med annonsen. Og reaksjonene som har kommet på annonsen fra de tre legespesialistene, omtaler han som en «lusen affære».

– Jeg forteller pasienten at det finnes behandling de kan prøve i stedet for operasjon. Jeg synes annonsen er ok. Jeg forteller allmennheten om en behandling som er enormt på fremmarsj i Europa, som brukes i mindre omfang her i Norge.

– Jeg tror ortopedene som klaget den inn, føler seg truet fordi dette er et alternativ til kirurgi.

– Statsforvalteren har kommet frem til at annonsen er i strid med helsepersonelloven.

– Jeg tar dette til etterretning, sier Bunæs.

– Utprøvende?

Bunæs viser til at slik behandling med stamceller er tilgjengelig på andre klinikker i Norge. Og han viser til egen erfaring med metoden.

– Jeg har selv opplevd hvor godt dette virker. For fire år siden hadde jeg to vonde knær med artrose. Det ene kneet hvor det er operert inn en kneprotese, er fortsatt vondt. Men jeg har ett normalt kne, det er stamcellekneet som er behandlet to ganger.

– Har dere informert pasientene om at dette ansees som utprøvende behandling?

– Utprøvende? Dette er ikke utprøvende behandling! Det er mye brukt og godt dokumentert behandling, men i Norge tar det litt tid før dette synker inn, svarer Bunæs.

– Jeg har vært på kurs hos Jeroen Stevens som har forsket på stamceller i ti år. Han holder også innlegg på internasjonale kongresser om de gode resultatene, legger han til. 

I forbindelse med sin vurdering har Statsforvalteren i Oslo og Viken gått gjennom dokumentasjonen som Bærum Plastikkirurgi har sendt inn til dem for den aktuelle behandlingen, med en litteraturliste fra Jeroen Stevens.

Her «fremgår det at Stevens har publisert studier som omhandler regenerativ behandling, men i stor grad som dyrestudier, labstudier og innenfor ulike felt i plastisk kirurgi som ikke vurderes å være relevant kunnskapsgrunnlag for å hevde at stamcellebehandling er effektivt ved kneartose», skriver statsforvalteren i sin avgjørelse.

– Statsforvalteren viser til at det er utført mange ulike studier med varierende resultater. Og i sin avgjørelse skriver de at i studier der det er påvist effekt, «er det imidlertid får pasienter og studiene har også svakheter med hensyn til blant annet seleksjon av pasienter, manglende blinding og kort oppfølgingstid. Det er også kjent at placeboeffekten spiller en rolle ved slike injeksjoner».

Dette er ikke en bløff. De pasientene jeg har behandlet, har hatt gode resultater, svarer Bunæs.

– Fysioterapeuter injiserer allerede forskjellige ting i knær, som kortison og hyaluronsyre, som bare gir kortvarig effekt. Stamcellebehandling gir langvarig effekt og har kommet for å bli, hevder han.

Den nå pensjonerte øre-nese-hals-spesialisten* vet ikke hva slags planer den nye ledelsen ved Bærum Plastikkirurgi har for metoden.

– Jeg har lært opp mine etterfølgere i denne metoden, og jeg håper de kommer til å fortsette med det, for det er et kjempegodt alternativ.

– Vi er ikke redde for noe som ikke virker

VILLEDER: – Å kalle denne behandlingen for stamcellebehandling er mildt sagt villedende, sier spesialist i ortopedi Wender Figved. Foto: DM Arkiv
VILLEDER: – Å kalle denne behandlingen for stamcellebehandling er mildt sagt villedende, sier spesialist i ortopedi Wender Figved. Foto: DM Arkiv

Wender Figved, som er spesialist i ortopedi og avdelingssjef ved ortopedisk avdeling Bærum sykehus, sier til Dagens Medisin at han reagerte fordi han mente annonsen var formulert på måte som lurte leseren. 

– Bunæs hevder dere klaget inn annonse fordi dere føler dere truet.

– Vi er ikke redde for noe som ikke virker. Vi mener dette er å lure folk.

– Ekte stamceller er knapt til stede i vanlig blod, og å kalle denne behandlingen for stamcellebehandling er mildt sagt villedende, sier ortopeden. 

Han viser til en mye sitert artikkel publisert i tidsskriftet The Bone and Joint Journal i 2020, for å underbygge sitt syn.

– Det er flere offentlige sykehus som har tilbudt forskjellige varianter av denne behandlingen i Norge, primært i forskningsstudier, og på grunn av resultatene sluttet å tilby det, sier Figved.

Tilbyr ikke lenger behandlingen

Det er nå en ny ledelse ved Bærum Plastikkirurgi. Kirurg Håvar Løseth har nylig tatt over som medisinsk ansvarlig.

Han forteller at også de nå har sluttet å tilby den behandlingen til artrosepasienter som det ble annonsert for i fjor.

– Hvorfor tilbyr dere ikke lenger behandlingen?

– Vi vil bare tilby behandling som er dokumentert vitenskapelig. Det er bakgrunnen for at vi ikke lenger tilbyr behandlingen, svarer Løseth.

– Den behandlingen var noe som Bunæs satte i gang, og jeg har ikke hatt noe med det å gjøre.

– Hvis noen som har kjøpt denne behandlingen på Bærum Plastikkirurgi, tar kontakt med dere angående behandlingen, hvordan vil dere forholde dere til det?

– Vi vil ta imot pasienter på vanlig måte, som vi gjør i enhver sak der de kontakter oss etter at behandlingen er gjennomført. Så må vi ta en seriøs vurdering i hvert enkelt tilfelle for å se hva vi skal gjøre. Vi er vårt ansvar bevisst.  

Les også: Legene slo alarm om «sykehusmonopol» – men private kunne ha forskrevet medisinen

Pasientene skal få informasjon

– Har dere sendt ut ny informasjon til pasientene som har kjøpt behandlingen, som følge av statsforvalterens avgjørelse?

– Jeg vet ikke om det er sendt ut informasjon til pasientene. Det er noe vi kan sjekke. Vi er opptatt av å avslutte dette på en skikkelig måte.

– Om dere ikke alt har sendt ut informasjon til pasientene som har fått denne behandlingen, som følge av statsforvalterens avgjørelse, vil dere gjøre det?  

– Ja, svarer medisinsk ansvarlig Håvar Løseth.

Fått med deg denne? Sykehuset Innlandet beklager implantat-behandling 

*Korrigert: Jarl Bunæs er øre-nese-hals-spesialist som har drevet med kosmetisk og rekonstruktiv ansiktskirurgi, ikke plastikkirurg.

Powered by Labrador CMS