DELER OPP STILLING: Fra torsdag av skal det være informasjonssikkerhetsleder og personvernombud være stillinger som innehas av ulike personer. - Vi har diskutert dette en god stund, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein. Foto: Per Corneliussen

Personvernkonflikten ved OUS: Erikstein gjør endringer i staben

Samme person skal ikke lenger være både personvernombud og informasjonssikkerhetsleder ved sykehuset.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tidligere denne uken sendte 22 profilerte leger og forskere et skriftlig varsel til ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Legene hevder at personvernombud og informasjonssikkerhetsleder i en årrekke har opptrådt på en måte som rammer pasientsikkerheten. Fredag var varselet tema på styremøte i OUS og administrerende direktør Bjørn Erikstein orienterte om saken. Det kom også frem at direktøren denne uken har gjort endringer i organiseringen av personvern og informasjonssikkerhetsarbeidet.

Skiller roller

– Vi jobber med å se på hvordan vi skal organisere gjennomgangen av dette varselet, som er ganske omfattende, og vil komme tilbake til saken etter hvert, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein til Dagens Medisin.

I varselet som OUS har mottatt, rettes det kraftig kritikk mot personvernombud, som også er informasjonssikkerhetsleder ved sykehuset. På styremøtet opplyste Erikstein at rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder nå skilles fra hverandre.

– ­Vi har diskutert dette en god stund. Fra i går av er det sånn at det er én informasjonssikkerhetsleder og ett personvernombud, sier Erikstein til Dagens Medisin.

– Hva er grunnen til dette?

– Det ligger for så vidt i GDPR, altså i lovgivningen, at det er et ønske om å ha dette på to hender.

Avklaring over helgen

– Hvem vil inneha disse rollene?

– Den ene rollen er ikke helt avklart enda, så jeg skal vente med det til over helgen.

– Er det aktuelt å bytte ut vedkommende som har disse rollene i dag?

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvem som får de rollene før over helgen. Vi skal også ivareta personalet på en god måte.

– Hva gjør dere videre?

– Jeg skal gjøre den jobben jeg skal gjøre med å dukke ned i disse sakene og behandle sakene på en trygg og god måte.

Trygg på håndteringen

I styrets diskusjon påpekte tillitsvalgte at varselet uttrykker meninger som deles av mange på mellomledernivå. Det ble også løftet et ønske om å følge opp GDPR-arbeidet i styret.

Styreleder Gunnar Bovim var fornøyd med orienteringen fra administrerende direktør:

– Er du tilfreds med redegjørelsen du har fått i dag?

– Ja. Vi er trygge på at dette blir håndtert.

Powered by Labrador CMS