Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ALVORLIG: 22 leger mener personvernombudet ved OUS er en trussel mot pasientsikkerhet. Det kommer frem i et alvorlig varsel til ledelsen. Foto: Arkivfoto

Massiv legeprotest mot ombud på OUS

22 profilerte leger og forskere ved Oslo universitetssykehus står bak et skriftlig varsel hvor det hevdes at personvernombudet i en årrekke har opptrådt på en måte som rammer pasientsikkerheten. Det rettes også knallhard kritikk mot OUS-ledelsen som beskyldes for å bagatellisere alvorlige problemer  og tåkelegge ansvarsforhold.

Publisert: 2019-02-13 — 20.40
Denne artikkelen er over to år gammel.

«Dette felles-varselet inngis i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 2A : «Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.». Det vises også til helsepersonelloven §17: «Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet

Slik starter brevet som i dag ble sendt ledelsen ved OUS. Avsenderne er 22 profilerte leger og forskere ved landets største sykehus. I ryggen har de mer enn 100 kolleger som støtter varselet med den klare mistilliten til personvernombudet. En liste med de navngitte støttespillerne ligger som et vedlegg til varselet. Dagens Medisin har fått tilgang til varselet og alle vedleggene.

Bakgrunnen for varselet er blant annet en serie artikler i Aftenposten om en rekke forhold knyttet til personvernombudet og pasientsikkerhet. Også Dagens Medisin har omtalt saken. Medieomtalen og sykehusledelsens håndtering av sakene fikk legene til å reagere. De etablerte en ad-hoc gruppe i januar. Gruppen har hatt møter med ledelsen. Det ga ikke de ønskede resultater. Derfor sender gruppen nå et skriftlig varsel med de alvorlige anklagene mot personvernombudet som også er informasjonssikkerhetsleder ved sykehuset. 

Krever at personvernombudet går av
I brevet til ledelsen fortsetter varslerne slik:

«Varselet gjelder kritikkverdig adferd fra personvernombud (PVO) og informasjonssikkerhetsleder (ISL) ved OUS. Varslerne legger til grunn at PVO/ISL i en årrekke har opptrådt på et vis som rammer pasientsikkerheten ved OUS. Det anføres at PVO/ISL feiltolker lovgivningen med den virkning at virksomheten ved sykehuset rammes. Videre anføres at PVO/ISL gjennom mange år har utvist en lite adekvat opptreden overfor medarbeidere ved sykehuset (inkludert varslerne), som f.eks stiller spørsmålstegn ved PVO/ISLs forståelse av lovverket. Det kan reises spørsmål om hun i enkeltsaker har agert på en måte som samsvarer med «ulovlig gjengjeldelser», sml arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelser».

Varslerne mener personvernombudet ikke lenger kan inneha denne stillingen og mener hun ikke har tillitt blant en altoverveiende andel av medarbeidere ved sykehuset.

FÅR KRITIKK: Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved OUS får kritikk fra sin håndtering av varslene mot personvernombudet ved sykehuset Foto: Per Corneliussen

Svært kritiske til ledelsen
Også ledelsen ved OUS, og da særlig administrerende direktør Bjørn Erikstein og assisterende direktør Sølvi Andersen, må tåle krass kritikk i varslerbrevet.

«OUS-ledelsen bagatelliserer alvorlige problemer og tåkelegger ansvarsforholdet. Siden desember 2018 har OUS ledelsen ved assisterende direktør Sølvi Andersen og administrerende direktør Bjørn Erikstein uttalt seg en rekke ganger i media. Ingen av innleggene inneholder selvkritikk eller kritikk av PVO/ISL2», heter det blant annet i brevet fra varslerne.

De viser til en rekke medieuttalelser fra det to for å underbygge sin misnøye. Det vises også til møter mellom ledelsen og ad hoc-gruppen hvor gruppen ikke opplever at bekymringene tas på alvor eller at ledelsen viser nødvendig vilje til endringer.

16 konkrete saker
Ad hoc-gruppen har også brukt tiden til å kartlegge problemene nærmere. Resultatet er 16 konkrete varsler med saker gruppen mener illustrerer hvordan pasientsikkerheten settes i fare. De 16 varslene fra helt sentrale fagfolk i ulike deler av sykehuset er vedlagt varselbrevet.

Eksempler på saker det varsles om er trenering av inngåelse av en databehandleravtale som er nødvendig for å koordinere organtransplantasjon i Skandinavia. Konsekvensen av den manglende avtalen er blant annet at norske pasienter som trenger nytt nyre utelukkes fra et nytt delingsprogram som startes opp. Et annet eksempel er tilgang til dataprogrammer som er nødvendig for å tolke genetiske data og sette riktig diagnose. Første gang dette ble etterspurt er for ni år siden, heter det i varselet.

Det handler også om kjepper i hjulene for etablering av pacemakerregister, om blokkering av legers tilgang til helt nødvendige blodprøvesvar og om blokkering av livsnødvendig overvåking på anestesiavdelingen.

Krav til videre håndtering
De 22 legene skriver at de forutsetter at deres felles varsel håndteres av den sentrale varslingsinstansen ved OUS i henhold til arbeidsmiljøloven og fastsatte rutiner ved sykehuset for behandling av varslinger.

Det forventes videre at det tas kontakt med hver enkelt varsler for innhenting av nødvendig informasjon.

Varslerne ber om at det konkret vurderes om personvernombudet har opptrådt kritikkverdig og de ber om en uttalelse og videre tiltak fra ledelsen.

Dagens Medisin har bedt om en kommentar både fra personvernombudet og fra ledelsen ved OUS. Ingen ved sykehuset ønsker å kommentere saken torsdag ettermiddag og kveld, siden de først har mottatt brevet i dag, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved OUS til Dagens Medisin. 

signert.jpg

22 LEGER: En rekke profilerte leger ved OUS har undertegnet varselet mot personvernombudet på sykehuset

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 18.02.2019 14.18.04

  Problemet har vært kjent i en årrekke, problemet er ikke denne aktuelle personen, men en direktør som ikke evner å lede, og lar det meste skure, og bruker tiden på byggeplaner i stedet for sykehusets drift og forskning. Kritikken burde vært rettet mot ham, ikke en enkeltperson, som ikke har håndtert ansvaret og oppgavene på noen god måte, i mange år.

 • Markus Moe 16.02.2019 14.33.17

  Redaktør i Dagens Medisin

  Om DMs publisering: Når 22 leger og forskere varsler om fare for pasientsikkerheten ved Norges største sykehus, er det en sak av stor samfunnsmessig betydning - og ikke kun et internt anliggende ved OUS. Reaksjonen fra ledelsen om å skille rollene som personvernombud og informasjonssikkerhetsleder underbygger alvorligheten i saken. Jeg tror også OUS kan ha godt av at dette diskuteres i offentligheten, ved at man kan få gode innspill utenfra.

 • Sykehuslis2 15.02.2019 14.38.05

  Indremedlis2 - hvis du ikke har fått med deg at det synes en betydelig mengde helseopplysninger og bilder på privat mobil tviler jeg litt på at du er på sykehus? Dette er vanskelig å ikke få med seg. Selv Sykehuspartner har fått med seg dette, selv om de ikke liker at det snakkes om. Spør kollegaene dine hvor mange som har brukt privat mobil til helseopplysninger så får du med deg at bruken er utbredt.

 • Indremedisinlis2 16.02.2019 18.29.36

  Jo, det har jeg fått med meg, og da er poenget at indremedisinske overleger skulle støttet dette oppropet. Men det gjør de ikke. De tier. Hvor er overlegene i akuttmedisin? Hvor er nyrelegene? Hvor er lungelegene? Hvor er infeksjonslegene? De er illojale mot sine andre overlegekollegaer, og de er illojale som sine LiS under seg som tvinges til å jobbe under trusler om represalier pga elendig tolkning av lovverk.

 • Lege 18.02.2019 09.33.33

  Eller kanskje er de ikke enige?

 • Indremedlis2 15.02.2019 11.58.48

  Det var ikke mange fra medisinsk avdeling der, trass alt preiket om å måtte sende EKG bilder ureglementert. Disse medisinerne ved OUS er en feig skare av opportunister. Typisk at ortopedene viser ryggrad.

 • Pasient 15.02.2019 11.17.59

  Dette er ikke et varsel, men et nytt opprop. Halehenget av leger som støtter "varselet" er talene nok. Faglig uenighet er ikke grunnlag for varsel etter arbeidsmiljøloven. At legene her viser til helsepersonelloven § 17 viser at man ikke har forstått noe som helst. Hpl viser til tilsynet, ikke virksomheten. Håper ikke disse legene blander epler å pærer like mye når de opererer på pasienter.

 • Jurist 15.02.2019 18.02.49

  Legene har skjønt mer enn deg. Les veileder til hpl 17 og forarbeider. Sendes ledelsen først.

 • Lege nr 100 17.02.2019 14.10.13

  Pasienter bruker vara glad nær leger tar upp saker som ær viktig før informations- och patientsækerhet. But then again, det finns væl «pasienter» med en egen agenda och 3 negativa reaktioner inom få minuter.

 • Lege 15.02.2019 11.06.28

  Kritikken mot varslerne bør heller rettes mot Dagens Medisin, som har valgt å publisere. Mitt ønske er at noen fra redaksjonen redgjør for hvordan denne offentlige uthengingen ikke strider mot vær varsom? Det er lite hensiktsmessig å la debatten i kommentarfeltene veksle mellom publiseringkritikk og sakens faktiske omstendigheter. Det blir bare misforståelser.

 • Pasient 15.02.2019 11.14.37

  Nå er det vel "varslerne" som har valgt å gi DM saken. Hadde "varselet" hatt legitimitet hadde man vel ikke sett behovet for det.

 • Sykehuslis2 15.02.2019 15.08.01

  Nja, erfaringen fra outsourcingen av norske pasientopplysninger viste vel at ledelse kan dysse ned klare advarsler uten konsekvenser. Den gang var det også kjent for alle, men det var først når skaden var skjedd (og NRK fikk saken) at det ble reagert. Tenker det er legitimt at de som skal sikre god behandling av pasienter på norske sykehus lærer av slike hendelser.

 • Sykehuslis2 15.02.2019 14.46.04

  Hva i Vær Varsom-plakaten mener du er overskredet? Dersom en så viktig rolle ved landets største sykehus forvaltes slik at den er til skade for pasientsikkerheten har det selvfølgelig interesse for allmennheten. Det er en skandale av dimensjoner hvis det viser seg at personvernombudet også har trenert eller nektet godkjenninger på annet enn faglig grunnlag.

 • Lege 15.02.2019 15.38.17

  Du svarer på ditt eget spørsmål. "DERSOM en så viktig rolle..." "Det er en skandale av dimensjoner HVIS det viser seg....."

 • Sykehuslis2 15.02.2019 16.47.30

  Nettopp derfor må det granskes når det kommer såpass alvorlige påstander i et varsel. Som nevnt i annen kommentar har outsourcingen av helseopplysninger til utlandet vist at å varsle internt alene drysses ned uten konsekvenser for de involverte. Pasientene må ha tillit til at personvernombudet hverken tilsidesetter pasientsikkerheten eller driver gjengjelder på ikke-faglig grunnlag.

 • Lege 15.02.2019 10.35.13

  Mye av oppmerksomheten her har vært mot PVO-funksjonen, men det som gjør denne saken enda mer delikat, er at samme person har innehatt stillingen som IKT-sikkerhetsleder. Dette gir en uheldig uklarhet i forhold til hvilken funksjon som er utøvd i den enkelte sak. Det har også vært både rådgivende og utøvende funksjoner, men som ministeren helt betimelig har kommentert, så er det her snakk om rådgivning, beslutningen skal ligge i linjen. Det er antagelig her det har sviktet mest i OUS.

 • Pårørende 15.02.2019 10.28.28

  Når mulighetene for å finne en egnet donor for pasienter hindres av PVO, må direktøren gripe inn. Når man ikke kan bruke og dele data som er nødvendig i medisinsk behandling, ledes sykehuset uforsvarlig.

 • Advokat 15.02.2019 10.23.57

  Når sykehuset ikke makter å oppfylle kravene til pasientsikkerhet som en konsekvens at hvordan data behandles, må det være en offentlig sak mot direktøren og styret. Åpenhet og offentlig innsyn er en selvfølge. PVO er kun et instrument for direktøren.

 • Pasient 15.02.2019 11.11.49

  Som advokat burde du vel være klar over at varsel om kritikkverdige forhold ikke er en offentlig sak eller en åpen prosess

 • Utrolig 15.02.2019 10.16.44

  Tror ikke PVO gjemmer seg bak noe som helst. Det var min observasjon og kommentar. Arbeidsmiljøloven sier i § 2 A-1, andre ledd, om rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten sier: «Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være FORSVARLIG.» Det er fremgangsmåten, med bruk av media, som her i hovedsak kritiseres. Det neste blir vel store overskrifter i Aftenposten, med påfølgende offentlig saksargumentasjon fra legene. Saksbehandlingen av varselet bør foregå der den hører hjemme. Internt.

 • Lege 15.02.2019 10.25.17

  Når så mange står på et varsel, er det umulig å kontrollere at dette ikke lekker til media

 • Sykehuslis2 15.02.2019 15.03.59

  Utrolig - det fremgår av artikkelen at møter med ledelsen ikke vurderes å ha gitt resultater. For alle som har vært noen år på OUS er dette en velkjent sak internt, og de fleste vet at slikt blir dysset ned om ikke det omtales offentlig. Bare se på hvordan ansvarsforholdene ble dysset ned når personvernombudene og HSØ ignorerte de ansattes advarsler og outsourcet regionens datasystemer til utlandet - absolutt ingen ble stilt til ansvar, selv ikke for å aktivt stoppe varslene oppover i systemet.

 • tk 18.02.2019 12.23.13

  Det var vel en styreleder i Sykehuspartner og direktør i HSØ? som måtte gå, men han gikk vel til leverandøren av et eller annet helsenett og ble leid tilbake som rådgiver om jeg husker riktig?

 • Varsler 15.02.2019 10.11.11

  Jeg blir nysgjerrig på hvem det er som kommer med så kategoriske meninger om varselet uten å kjenne innholdet? Sjelden at så mange kommenterer her innen en time. Hvis dere ikke har lest varslene i Aftenposten kan dere feks. lese lederkommentaren i Tidsskrift for legeforeningen, https://tidsskriftet.no/2019/02/fra-redaktoren/personvern-i-et-vakuum#ref4. Mvh

 • Lege 15.02.2019 09.18.33

  (3/3) Som de siste måneders debatt har vist foregår det utbredte kollektive regelbrudd ved sykehuset, ved bruk av private mobiler og journaloppslag i strid med sykehusets instrukser. Dette er allment kjent blant alle som har tilbrakt en dag på gulvet på sykehuset, og gjøres fordi nettopp personvernombudet bremser IT-systemer som gjør det mulig å ivareta pasientsikkerheten. Et personvernombud som ikke klarer å avdekke at den store majoritet av ansatte som jobber i klinisk virksomhet av hensyn til pasientene gir blanke i sykehusets prosedyrer kan ikke gjemme seg bak at man er "særdeles aktiv". Med så klar mistillit fra de ansatte, outsourcing av norske pasientopplysninger til utlandet tross advarsler, og manglende evne til å oppdage at de som jobber der systematisk bryter reglene er det vanskelig å se at OUS kan forsvare å beholde dagens personvernombud. (3/3)

 • Lege 15.02.2019 09.17.45

  (2/3) Alvorligst er kanskje også den internt velkjente påstanden om at personvernombudet utøver ulovlige gjengjeldelser. Det er ingen ukjent sak på sykehuset at de som har tatt til motmæle mot personvernombudet og kommet i unåde ikke kan forvente å få ting godkjent i fremtiden, uavhengig av regelverket. Å påstå at de siste årene vitner om "en særdeles aktiv PVO/ISL-funksjon" er flåsete. Personvernombudet på OUS gikk god for at halve Norges helseopplysninger skulle behandles fra utlandet, og stilte ingen kritiske spørsmål til ledelsen på tross av sterke og offentlige advarsler fra de ansatte i sykehuset. (2/3)

 • Lege 15.02.2019 09.16.41

  Som lege synes jeg en del av kommentarene bærer preg av å være skrevet at personer som åpenbart kjenner personvernsituasjonen på OUS dårlig. Over 100 personer som stiller seg bak varselet. Dette handler ikke om at noen av landets fremste forskere skriver løsningsdesign på servietter, men om et problem som har vært allment kjent i helse-, forsknings- og IT-miljøer i Oslo-regionen i lang tid. Utøvelsen av personvern på OUS har vært omtalt bredt "i kulissene" over mange år. Personvernombudet ved OUS er en offentlig rolle. Den kan ikke være hevet over offentlig kritikk. Har man denne rollen for landets største sykehus, med 20.000 ansatte og budsjett på 22 milliarder, kan man ikke verne seg mot kritikk for hvordan rollen utøves ved å si at man er en enkeltperson. Når et bredt medisinsk fagmiljø hevder at utøvelsen skader pasientsikkerheten er det naturlig at et slikt varsel omtales av Dagens Medisin. (1/3)

 • Pasient 15.02.2019 11.08.33

  Bredt fagmiljø? 22 personer som stiller seg bak varselet, på en institusjon med 20 000 ansatte. Ganske forsvinnende liten gruppe det,

 • Sykehuslis2 15.02.2019 15.14.36

  Over 100 leger støtter varslet, som angitt over, på tvers av fag. Det er ikke et lite antall i slik sammenheng. De fleste bare ignorerer bestemmelsene - for eksempel om å ikke gå inn på en journal for å følge opp en pasient man så på vakt. Dette kan du få bekreftet av leger og sykepleiere på OUS om du spør.

 • Sykehuslis2 15.02.2019 15.19.45

  Forøvrig, det er ikke akkurat 22 lettvekternavn heller - relativt prominente forskernavn på listen over.

 • tk 18.02.2019 12.32.12

  Hva vet du om hvor mange som stiller seg bak? kun 100 har turt å skrive navnet sitt. Jeg har selv vært varsler en gang i den bedriften jeg jobbet, og det er ingen morsom rolle å ha. At folk er redde for represalier er naturlig. Og det er mange mange historier fra OUS nå hvor de som sier ifra kommer i unåde, i stedet for å bli oppfattet som ansvarlig og at man tar innspill til debatt. Vær heller glad for at leger står opp for pasienten.

 • Pasient 18.02.2019 14.19.42

  For det første har jeg ikke tro på at legene gjør dette for pasientenes del, snarere for egen del. Mye av "debatten" har handlet om forskning og ulike registre. Flere av legene har en klar egeninteresse i disse tingene. I media har vi i tillegg kun fått innsikt i en side av debatten, det er svært uheldig.

 • Lege 14.02.2019 18.36.54

  Det er meget uheldig at enkeltpersoner henges ut i media på denne måten, men jeg tror man må ta for gitt at dette skyldes et høyt internt konfliktnivå som har vedvart over år og som ledelsen ved OUS ikke har håndtert på en god måte. For å sitere bloggen til Befring her på DM: "Konflikten ved OUS kan tyde på systemsvikt når det gjelder hvor beslutninger treffes og grunnlaget for disse beslutningene." I så måte er det ledelsen som har det endelige ansvaret.

 • Utrolig 14.02.2019 12.59.08

  Blir spennende å se hva legene som her klager sin nød tenker å gjøre dersom det skulle vise seg at sakene de benytter i sitt varsel ikke er annet enn riktige avgjørelser på saker hvor den enkelte lege ikke alltid har fått gjøre akkurat som han/hun selv ønsker. Vil de samme leger da komme med unnskyldning for urettmessige anklager og utilbørlig uthengning? All honnør til sykehusets ledelse og PVO/ISL for ikke å prosedere saken gjennom media, slik disse legene synes å foretrekke. Legenes fremgangsmåte her hører ingen steds hjemme.

 • Lege 14.02.2019 13.31.17

  Hva mener du da legene skal gjøre når interne meldinger ikke når gjennom? Legene har en plikt til å gjøre sitt beste for at pasientsikkerheten er god, inkludert å gjøre offentligheten oppmerksom på utfordringer knyttet til personvern. Har selv forholdt meg til pvo i forskning, og de er ofte opptatt av alt som ikke er mulig, men bidrar ikke med noen løsninger. Dermed får man inntrykk av at de ser sin rolle som forskningshindrer, ikke tilrettelegger innenfor eksisterende rammer.

 • Utrolig 14.02.2019 14.58.53

  Det hevdes her i DM-artikkelen at PVO/ISL • trenerer inngåelse av en databehandleravtale nødvendig for å koordinere organtransplantasjon. • forhindrer tilgang til dataprogrammer som er nødvendig for å tolke genetiske data og sette riktig diagnose. • stikker kjepper i hjulene for etablering av pacemakerregister • blokkerer legers tilgang til helt nødvendige blodprøvesvar • blokkerer livsnødvendig overvåking på anestesiavdelingen. Bjørn Erikstein uttalte i DM 23 januar i år: «Forskningsproduksjonen har aldri vært så høy som i de siste årene. Vi har 2648 REK- godkjente studier, 522 studier utenfor REK-systemet med disposisjon og mange hundre kvalitetsregistre, sier Erikstein». Dette vitner om en særdeles aktiv PVO/ISL-funksjon, og rimer dårlig med ovenstående alvorlige anklager. Å gå ut i DM på denne måten samme dag som varselet overbringes internt er utrolig. Om de refererte sakene skulle vise seg å ha sine helt legitime forklaringer er det helt utilgivelig.

 • Leser 14.02.2019 12.11.33

  Forskerne og legene som klager sin nød klarer i liten grad å dokumentere hva de egentlig foreslår. De kommer med løsningsbeskrivelser på servietter og forventer at personvern skal sette sitt godkjenningsstempel på det som foreslås. Her rettes baker for smed. Ansvaret ligger hos OUS toppledelse som ikke bemanner området med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet, både hos behovshaverene som ønsker vurderinger og som må beskrive hva de ønsker vurdert, og personvernfunksjonen som må ha kompetanse og kapasitet til å foreta vurderinger.

 • sykehuslege 14.02.2019 11.57.47

  Jeg synes dette er lite verdig av leger. Rene mobbe- og uthengingsprosessen av en enkeltperson som gjør jobben som hun er satt til å gjøre. Det er ledelsens oppgave og ansvar å fatte beslutningene - og ikke ombudet. Så spark heller ledelsen. Men det er kanskje lettere å gå på en enkelt person - mange mot en - enn mot ledelsen? Dere er leger. Vi er leger. Å påføre mennesker en slik mental belastning ved å henge dem ut for å gjøre jobben sin - er ikke bedre overfor ikke-pasienter enn overfor pasienter. Personvernombud har en viktig jobb. Personvern er ikke svart hvitt- og bare et onde. Pinlig maktbruk fra legene.

 • Lege 14.02.2019 12.11.08

  Enig. Dette er rett og slety kvalmende. Hvorfor publiseres dette av DM? Dette burde vært et internt notat. Vedkommendes yrkesliv kan være over.

 • Lege 14.02.2019 13.36.28

  Må ikke pvo også tåle klar kritikk av eget arbeid dersom det ikke utføres på noen god måte? Om det som påstås i varselet stemner, er det all grunn for å melde, for om prosjekter viktig for pasientsikkerhet stoppes på tvilsomt grunnlag, er det alvorlig.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!