- Forøvrig er det fremdeles slik at det er opp til den enkelte lege om vedkommende vil ha en høyere gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid enn Arbeidsmiljølovens hovedregler, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten, som håper på en konstruktv mekling med legene. Foto: Spekter Foto:
- Forøvrig er det fremdeles slik at det er opp til den enkelte lege om vedkommende vil ha en høyere gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid enn Arbeidsmiljølovens hovedregler, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten, som håper på en konstruktv mekling med legene. Foto: Spekter Foto:

– Ikke ulovlig, tariffstridig eller umoralsk å ha fokus på god drift

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sier Spekter ser frem til en konstruktiv mekling med Legeforeningen om legers arbeidstid.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Jon Helle, fungerende president i Legeforeningen, sa onsdag at de mener Spekter rokker ved selve forutsetningen for tariffavtalen, som skal mekles ferdig i høst.

Hovedoppgjøret mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne gikk mekling – som er satt til å starte i september. Dette oppgjøret omhandler Lovisenberg sykehus og helseforetakene.

Legeforeningen mener Spekter prøver å innføre individuelle tjenesteplaner for legene, og mener dette vil føre til uforsvarlige tilstander både for ansatte og pasienter.

- Uaktuelt med slike tjenesteplaner
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier til Dagens Medisin at det «selvsagt er helt uaktuelt for arbeidsgiverne å operere med tjenesteplaner på 60 timer 38 uker etter hverandre, slik Helle uroer seg for», og viser til Jon Helles eksempel på hvilke utslag en slik praksis kan få.
– Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å redusere ventetidene, øke kvaliteten på pasientbehandlingen, få mest mulig ut av de bevilgede midlene og ikke minst gi forutsigbare arbeidstidsordninger til legene.  Blant annet derfor har antall leger økt med cirka 1000 de siste årene, uttaler Bratten.

– Dette fokuset på god drift og hensiktsmessige og forsvarlige arbeidstidsordninger er verken ulovlig, tariffstridig eller umoralsk, selv om det kan føre til at den enkelte lege får mindre utbetalt i overtid og kostbare vaktgodtgjøringer. 

 – Det er for øvrig fremdeles slik at det er opp til den enkelte lege om vedkommende vil ha en høyere gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid enn Arbeidsmiljølovens hovedregler. 

 Bratten gjentar at arbeidsgiver ikke har krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene i årets oppgjør.

– Spekter ser frem til en konstruktiv megling, og håper partene i fellesskap vil bli enige om en avtale som er til det beste for pasientens helsetjeneste.  

Powered by Labrador CMS