FORNØYDE: Seksjonsleder Mads Aarhus og avdelingsleder Sissel Reinlie ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus er glade for dugnadsinnsatsen fra kolleger. Foto: OUS Foto:
FORNØYDE: Seksjonsleder Mads Aarhus og avdelingsleder Sissel Reinlie ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus er glade for dugnadsinnsatsen fra kolleger. Foto: OUS Foto:

Nevrokirurgers dugnad reduserte køen

Nesten 600 ekstra pasienter har vært til kontroll på Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus etter dugnadsinnsats fra legene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) har lenge slitt med lange ventelister.

Nylig skrev Dagens Medisin at avdelingen hadde 841 brutte pasientavtaler, det vil si at for over 800 var den planlagte tiden for time passer. Disse pasientene stod i den interne sykehuskøen og ventet på time for utredning, behandling eller kontroll.

Det er fortsatt cirka 350 pasienter som venter på kontroll, de fleste med nakke-/rygg problematikk. Sissel Reinlie, avdelingsleder Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Les også: – 1000 OUS-pasienter kan ha tatt skade av å vente

Styrking av legeressursene
Nå tok avdelingen grep for å få redusert antallet pasienter som ventet på kontrolltime.

Vanligvis er 350 pasienter til kontroll i løpet av en måned. I juni ble nesten 1000 pasienter tatt inn til kontrolltime, etter en lønnet dugnad hvor flere leger og én koordinatorer jobbet på fritiden.

– Kollegene har gjort en skikkelig innsats for å få ned ventetiden til polikliniske kontrollpasienter. Etter denne dugnaden hvor vi i juni måned har kontrollert 590 ekstra pasienter, er det fortsatt cirka 350 pasienter som venter på kontroll, de fleste med nakke-/rygg problematikk. Noen får tilbud i løpet av sommeren – de fleste etter ferieavviklingen, sier avdelingsleder Sissel Reinlie ved Nevrokirurgisk avdeling OUS til Dagens Medisin.

– Hvordan skal ventetiden kuttes ytterligere ned?

– Vi planlegger å styrke vår polikliniske kapasitet i nye arealer med bemanning utover høsten, slik at både nyhenviste og kontrollpasienter får tilbud innenfor de tidsrammer som den enkelte pasients tilstand tilsier.

– Hva ligger i styrket kapasitet?

– Med økt poliklinisk kapasitet menes areal og styrking av legeressursene. Administrativt personale har foreløpig kapasitet innen gitte rammer. Foreløpig er det ikke planer om flere ansatte fra høsten. Dette er noe vi vurderer inn i budsjettprosessen 2018 som er godt i gang allerede, svarer Reinlie.

Powered by Labrador CMS