AKUTTSENTERET: Innflytting til det nye akuttsenteret var i november 2021. Akuttsenteret består av akuttmottak og avklaringsenhet som har 28 senger. Innlimt bilde av fylkeslege Sigmund Skei. Foto: DMarkiv/Ellen Holtan Folkestad/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

AKUTTSENTERET: Innflytting til det nye akuttsenteret var i november 2021. Akuttsenteret består av akuttmottak og avklaringsenhet som har 28 senger. Innlimt bilde av fylkeslege Sigmund Skei.

Foto: DMarkiv/Ellen Holtan Folkestad/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren gjennomgår journaler fra nytt akuttsenter i Vestfold

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal utføre «stikkprøvetilsyn» hos Sykehuset i Vestfold i kjølvannet av kritikk av driften av det nye akuttsenteret.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at tillitsvalgte ved Sykehuset i Vestfold den 12. januar sendte en bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttsenter.

Foretakstillitsvalgte ved sykehuset uttalte til Dagens Medisin at det etter deres syn ikke gis forsvarlig helsehjelp ved senteret.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark åpnet tilsynssak mot sykehuset på bakgrunn av bekymringsmeldingen. Fylkeslege Sigmund Skei hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sier til Dagens Medisin at Statsforvalteren nå jobber med tilsynet.

Oppretter stikkprøvetilsyn
– Vi fikk mye dokumentasjon fra sykehuset fra første tilsynsrunde. Saken tar noe tid å fullføre på grunn av mengden informasjon som vi har fått tilsendt i saken. Vi har også bedt om ytterligere og supplerende informasjon, sier Skei.

– Nå oppretter vi et stikkprøvetilsyn, det er en fortsettelse av det første tilsynet.

Stikkprøvetilsynet går ut på at Statsforvalteren ber om et antall journaler i et gitt tidsrom. Journalene skal gjennomgås for å se om det er mulig å verifisere klagepunktene i bekymringsmeldingen Statsforvalteren har mottatt fra foretakstillitsvalgte.

Skei har tidligere uttalt til Dagens Medisin at Statsforvalteren ønsker en rask saksbehandling.

– Hva har dere spilt inn til Sykehuset i Vestfold?

– Førstesaken var massiv med tanke på dokumentasjon, saken er ikke avrundet riktig enda. Nå kommer det et stikkprøvetilsyn for å komplementere det første tilsynet. Dette er status nå. Vi har fått mye informasjon og registrerer at de gjør en betydelig innsats for å rette opp i de tingene som ikke er som de burde.

– Handlekraftig direktør
Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold uttalte til Tønsberg Blad tirsdag at det nå jobbes med å konkretisere tiltak for å forbedre situasjonen ved akuttsenteret.

– Mange er involvert i dette arbeidet, deriblant tillitsvalgte, ledelsen i akuttsenteret og samarbeidende avdelinger ved sykehuset. Denne brede prosessen pågår fram mot påske, uttalte Kinserdal.

Tillitsvalgte ved sykehuset uttaler til avisen at de opplever en handlekraftig og tydelig direktør som inkluderer de ansatte i prosessen.

–  Vi er optimistiske til at dette arbeidet resulterer i bedre pasientsikkerhet, uttaler Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening, og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen.

Powered by Labrador CMS