Illustrasjonsbilde: GettyImages Foto:

Gjennomførte flere transplantasjoner i 2019

Antall gjennomførte organtransplantasjoner økte ved OUS Rikshospitalet i 2019, sammenlignet med 2018.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Ferske tall fra OUS Rikshospitalet sin oversikt over organtransplantasjoner viser at det ble transplantert 479 organer i 2019 til sammenligning mot 445 organer i 2018.

Full statistikk ser du her!

– Tallene viser at 2019 var litt bedre enn 2018. Dette svinger alltid litt fra år til år i antall donasjoner og transplantasjoner. Vi har hatt år med større aktivitet, men 2019 ble likevel et bra år, sier spesialsykepleier Per Arne Bakkan, ledende transplantasjonskoordinator ved OUS Rikshospitalet.

VIKTIG: – For enkelte pasienter er transplantasjon den eneste behandlingen, og de dør om de ikke blir transplantert, sier Per Arne Bakkan, ledende transplantasjonskoordinator ved OUS Rikshospitalet.

– Lav avslagsprosent
Rikshospitalet gjennomfører alle organtranplantasjoner i Norge og samarbeider om organdonasjon med 26 sykehus fra hele landet.

Bakkan viser til at det var en lav avslagsprosent fra pårørende i 2019.  

– De siste årene har vi ligget ganske lavt. I fjor var det på 16 prosent i desember, samme tid året før var det 21 prosent som avslo transplantasjon. Hele 2019 lå vi på 16 prosent avslag. Det er lavt og veldig bra.

– Mange har tenkt gjennom saken
– Tallene sier vel noe om at folk har tenkt gjennom det med organdonasjon. Så når forespørselen kommer, så har de forventet det. Mange kommer også i forkjøpet og spør  om det er mulig å donere dersom de skjønner at livet ikke står til å redde. 

Bakkan viser til at de som jobber med donasjon i tillegg har opparbeidet mer kunnskap om organdonasjon, kommunikasjon og pårørendebehandling.

– Det er viktig at de som har med pårørende tar seg av dem på en god måte, så ikke det blir en overraskelse når spørsmålet kommer.

«Få per innbygger»
Bakkan viser imidlertid til at Norge har få donorer per innbygger.

– Vi har 21 donorer per 1 millioner innbygger som faktisk donerer. Eksempelvis ligger Spania på 40 per 1 millioner innbyggere, sier han. 

Han tror forskjellen i denne statistikken kommer av at donorprogrammet i eksempelvis Spania er godt organisert – og at de har mye fast personell som jobber med å identifisere og følge opp mulige donorer og deres pårørende.

– Vi er veldig glad for at avslagsprosenten har ligget på omtrent 16 prosent hele året 2019. Vi håper at den forblir slik, eller kryper noe nedover, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Rekord i hjertetransplantasjoner
Bakkan forteller også at det aldri har vært transplantert så mange hjerter som i 2019: 43 ble transplantert. Samme tid i 2018 var det 29. 

– Gjennomsnittlig antall hjertetransplantasjoner har ligget på mellom 30 og 35. Hjertet bruker vi fra dem som er hjertefriske, så det er de yngre donorene vi bruker hjertet fra. At antallet svinger fra år til år har derfor litt å gjøre med alderssammensetningen av donorpopulasjonen.

– Det er viktig å identifisere alle mulige donorer, og melde de som en potensiell organgiver. Det er viktig å utnytte den ressursen som en organdonor er. En organtransplantasjon gir for de aller fleste et bedre liv med bedret livskvalitet. For enkelte pasienter er transplantasjon den eneste behandlingen, og de dør om de ikke blir transplantert, sier Bakkan.

Økning i nyretransplantasjoner
Antall gjennomførte nyretransplantasjoner økte også fra 240 i 2018 til 258 i 2019 ved OUS Rikshospitalet.

– Vi er veldig glad for at avslagsprosenten har ligget på omtrent 16 prosent hele året 2019. Vi håper at den forblir slik, eller kryper noe nedover, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. 

Skar påpeker at ventelistene har økt noe på nyrepasienter og frykter de vil fortsette å øke, på grunn av livsstilssykdommer som medfører nyresvikt. 

– På nyre har personer på venteliste økt fra 341 til 358. Så selv om det er transplantert flere nyrer i fjor enn tidligere, så kommer flere på venteliste. Det er et økende problem at flere får nyresykdom, fordi de ikke dør av andre årsaker. Vi oppfordrer folk til å ta en test på nyresykdom, slik at det kommer under kontroll før de eventuelt må begynne med dialyse og senere mulig må ha en transplantasjon, sier Skar.

Powered by Labrador CMS