KRONIKK: – Vi håper at regjeringen lytter til rådene som både pasienter og profesjoner nå stiller seg bak, skriver Martine Antonsen i Mental Helse Ungdom, Marit Hermansen i Legeforeningen og Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen. Montasje: Lasse Moe Foto:
KRONIKK: – Vi håper at regjeringen lytter til rådene som både pasienter og profesjoner nå stiller seg bak, skriver Martine Antonsen i Mental Helse Ungdom, Marit Hermansen i Legeforeningen og Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen. Montasje: Lasse Moe Foto:

Allianse hardt ut mot psykiatri-reform

Regjeringen er på «villspor» i forslaget om kommunalisering av distriktspsykiatriske sentre, mener Legeforeningen, Psykologforeningen og Mental Helse Ungdom.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

«Reformen med ny DPS-struktur fremstår mer som et ledd i regjeringens politikk for å slå sammen kommuner enn å styrke tilbudet til en allerede utsatt pasientgruppe». Dette skriver lederne i Mental Helse Ungdom, Legeforeningen og Psykologforeningen i en felles kronikk i Dagens Medisin.

Som en del av kommunereformen har regjeringen foreslått å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) fra sykehuser til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.


«Løst eksperiment»
Men kronikkforfatterne mener dette er et «løst fundert eksperiment» som setter den helhetlige oppfølgingen av pasientene i spill. De frykter blant annet splittelse av tjenestene og flere akuttinnleggelser i sykehus.

Les hele kronikken her.

«Vi kan ikke presse igjennom en reform av spesialisthelsetjenesten i psykisk helse bare for reformens skyld. Vi håper derfor at regjeringen lytter til rådene som både pasienter og profesjoner nå stiller seg bak», skriver Martine Antonsen i Mental Helse Ungdom, Marit Hermansen i Legeforeningen og Tor Levin Hofgaard i Psykologforeningen.


HOD: Bra med engasjement
- Det er bra med engasjement rundt forslaget. Forslaget er sendt på høring med frist 1. oktober. Da vil vi gå gjennom høringssvarene og vurdere innspillene nøye, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en kort kommentar til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS