HAR UTPEKT VINNER: Det er nå utpekt en vinner av anbudskonkurransen for utstyr til de planlagte protonsentrene i Oslo og Bergen. På bildet: Demonstrasjon av utstyr til protonbehandling ved Skandionkliniken i Sverige. Foto: Skandionkliniken

Planlegger kjøp av utstyr til protonsentre

I dag får styret i Helse Bergen vite hvilken leverandør som er valgt til å levere utstyr til sentrene i Bergen og Oslo. Planen er å signere kontraktene neste måned.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innkjøpsprosessen er gjort. Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen

Debatten om hvor vidt Norge trenger ett eller to protonsentre går for full styrke. Denne uken gikk Norsk onkologisk forening ut mot planen om å opprette to sentre og pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus oppfordrer politikerne til å gjøre en ny vurdering. Samtidig forsvares to senter-planen av leger og fysikere i fagmiljøet i Bergen.

Parallelt med at diskusjonen har gått om prioriteringer, kapasitet og effekt av den nye strålebehandlingen, har Helse Bergen og Helse Sør-Øst jobbet med prosjektering og anskaffelse av utstyr til de to planlagte sentrene i Bergen og Oslo.

Etter flere forhandlingsrunder med ulike leverandører er det nå utpekt en vinner av anbudskonkurransen. Hvem vinneren er, får styremedlemmene i Helse Bergen vite i et lukket styremøte i dag. Snart vil styret i Helse Sør-Øst få samme informasjon, og signering av kontrakt planlegges i april.

Over en milliard på utstyr

Størrelsen på prislappen på utstyret som skal kjøpes inn er heller ikke kjent. En kostnadskalkyle fra 2016 stipulerer en kostnad på 1 117 milliarder kroner for medisinsk teknisk utstyr til to protonsentre. Dette inkluderer også annet teknisk utstyr som CT- og MR-maskiner, men den største utgiftsposten vil være knyttet til maskiner for gjennomføring av protonbehandling.

Behandler prosjekt etter planlagt signering

IKKE AKTUELT Å REVURDERE: – Vi fortsetter med planen som Stortinget står bak, sier administrerende direktør Eivind Hansen om planen om å bygge to protonsentre i Norge. Foto: Per Corneliussen

Helse Sør-Øst, som skal bygge protonsenteret i Oslo, styrebehandlet et så kalt skisseprosjekt i desember. Papirene som da ble lagt frem for styret, skisserer hvilke funksjoner som skal inkluderes i senteret og oppdaterte beregninger av kostnader. Daværende kostnadsberegninger overskred kostnadsrammen på 1, 841 milliarder, og styret vedtok at prosjektet skal tilpasses rammen.

Før jul oppga Helse Bergen at skisseprosjektet for protonsenteret i Bergen skulle styrebehandles i mars, men skisseprosjektet står ikke på dagens møteplan. Det er flyttet til neste styremøte i mai. Til tross for at utstyrskontrakten er tema i dag.

– Ikke en problemstilling

– Det er et møte i mars og ett i mai. Det er ikke langt mellom disse møtene, så det er ikke en vesentlig forskyvning å ta dette i mai, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

– Styremøtet denne uken er nå fullt av saker, så det er også hensiktsmessig for styret å ta dette i mai. Da er det også litt mer tid til å gjøre skisseprosjektet ferdig, sier Hansen til Dagens Medisin.

– I Helse Sør-Øst ble skisseprosjektet styrebehandlet før jul. Da oppga Helse Bergen at skisseprosjektet skulle behandles i mars. Det er nå utsatt og anskaffelsen av utstyr tas opp først. Er det ikke naturlig å legge planen først og skaffe utstyret etterpå?

– Det er ikke en problemstilling hos oss. Innkjøpsprosessen er gjort. Det er vedtatt i statsbudsjettet at dette skal gjøres og vi har hatt det oppe i styret tidligere. Det er avklart for styreleder at sakene behandles i styret slik de nå foreligger.

Holder på planen

– Det har fremkommet mye kritikk mot planene om å bygge to protonsentre. Nylig gikk Cathrine Lofthus ut med at hun vil anbefale styret sitt å nedskalere senteret i Oslo. Helse Vest og Helse Bergen har ikke åpnet for noen ny vurdering av kapasitet. Kan det bli aktuelt?

– Jeg har notert meg at det har vært diskusjon og at Helse Sør-Øst har gjort en ny vurdering. Hos oss bygges det ett behandlingsrom og ett forskningsrom som kan bygges om til behandlingsrom. Det er ikke grunnlag for å revurdere kapasiteten med det utgangspunktet vi har.

– Det er planlagt å signere kontrakter på utstyr i april. Kan det bli aktuelt å gjøre en ny vurdering dersom debatten fortsetter?

– Vi fortsetter med planen som Stortinget står bak. Vi ser dette som en viktig satsning for helsetjenesten og for kreftpasienter som trenger denne type behandling. Dette er et viktig prosjekt og vi gleder oss over at vi er kommet så langt og ser fram til fortsettelsen.

Powered by Labrador CMS