GA FULLMAKT: Styret i Helse Bergen vedtok i dag å gi administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakten om utstyr til protonbehandling. Her fra et styremøte i oktober. Foto: Helse Bergen/arkivfoto

Går for leverandør av utstyr til protonsenter

I dag fikk administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen fullmakt til å signere kontrakten for utstyr til et protonsenter i april. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Et samlet styre i Helse Bergen ga i ettermiddag sin tilslutning til valgt leverandør for utstyr til et nytt protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus. Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen, fikk fullmakt til å signere kontrakten med leverandøren.

– Forholder oss til det som er besluttet

Kjell Olav Lyngsmo er fagansvarlig for utstyr i Sykehusbygg og prosjektleder for anskaffelsen. Han oppgir at anbudskonkurransen er lyst ut med forutsetningene som har ligget til grunn så langt.

Nylig gikk administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst ut med at hun ville anbefale å redusere størrelsen på protonsenteret i Oslo med ett behandlingsrom. Lyngsmo oppgir at eventuelle endringer i planene, vil måtte diskuteres med leverandøren som er valgt ut.

– Vi har lyst ut en konkurranse som for eksempel innebærer tre kliniske rom og et forskningsrom på Radiumhospitalet. Nå må vi kjøre løpet ferdig med det som forutsetning. Eventuelle endringer fra Helse Sør-Øst som gjelder å endre antall rom, må vi ta med den som vinner konkurransen, sier Lyngsmo.

– Eventuelle endringer må tas med vinneren

Etter planen skal avtalen undertegnes i april.

– Hvis det skulle skje en endring og man ønsker å kutte ett senter, vil det da innebære at man må lyse ut konkurransen på nytt?

– Vi forholder oss til det som er besluttet og ønsker ikke å spekulere eller ta stilling til dette før det eventuelt er gjort en beslutning om det.

Har rett til å få dekket påløpte kostnader

Geir Egil Pedersen er sjefsingeniør i Helse Bergen og har sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med anbudskonkurransen om utstyr til protonsentre i Bergen og Oslo.

– Kontrakten er basert på Norsk Standard 8407 hva gjelder endringer eller kanselleringer. Leverandøren har rett til å få dekket de kostander som er påløpt, samt en kanselleringsavgift. Det vil si at kostnadene øker etter hvor langt man har kommet i prosessen, sier Pedersen.

Kjenner ikke til tidligere kontraktsbrudd

Han mener det vil være mulig å gå tilbake på kontrakten eller endre innkjøpet for eksempel ved å redusere til ett senter, men at det vil få følger.

– Det blir det samme som om du bestiller en bil, men dagen før sier at du ikke vil ha den likevel. Det er ikke sikkert at det er helt greit. Konsekvensene av å bryte en kontrakt er ganske store. Jeg kjenner ikke til at det har skjedd i offentlig regi før, at en tunnel eller et bygg har blitt terminert når det først har blitt kontrahert (inngått en kontrakt journ.anm.) fra det offentliges side, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS