UNNTAKSSITUASJON: Lederne Nils Kristian Klev (t.v.) i Allmennlegeforeningen og Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin er urolige over situasjonen knyttet til virusutbruddet.  Foto: Julie Kalveland
UNNTAKSSITUASJON: Lederne Nils Kristian Klev (t.v.) i Allmennlegeforeningen og Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin er urolige over situasjonen knyttet til virusutbruddet. Foto: Julie Kalveland

Oppretter innsatsgruppe: – Situasjonen er uoversiktlig

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen lager en egen innsatsgruppe for covid-19-viruset.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi er veldig bekymret for situasjonen vi står i nå, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) til Dagens Medisin.

Onsdag oppretter Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen, som begge organiserer norske allmennleger, en egen innsatsgruppe for å bidra inn i håndteringen av situasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset covid-19.

– For oss i primærhelsetjenesten er dette en unntakssituasjon vi aldri har opplevd tidligere. Situasjonen er helt ny, uoversiktlig, og endres stadig. Vi vil bidra til at håndteringen av situasjonen blir best mulig, sier Tangen.

Skal gi og få råd

Gruppen skal bestå av styrene i begge foreningene under ledelse av de to lederne. Deltakerne vil ha daglige videomøter og i stor grad avlyse annen aktivitet. Første møte i gruppen holdes torsdag.

– Vi skal gi det vi tenker kan være gode innspill og råd til pasienter, allmennleger, myndigheter og pasientorganisasjoner. Vi skal også ta imot innspill fra disse gruppene, sier Tangen.

Målet er å koordinere innspill og råd bedre, oppgir allmennlegelederen.

– Vi håper på å få til å koordinere innspillene og rådene våre bedre og har fått positive signaler fra myndighetene om at de vil samarbeide med denne gruppen. Slik vil vi raskt kunne påvirke dem.

Vil øke sikkerheten

– Vi må arbeide for å best mulig ivareta sikkerhet og mulighet for å yte faglig god hjelp lengst mulig på fastlegekontorene, på legevakt og på sykehjem i kommunene, sier Tangen.

– Hvordan vil dere bidra til å ivareta sikkerheten til legene?

– Det handler om å gi råd om håndtering av pasienter. Vi har for eksempel sagt at pasienter med luftveisproblemer bør ta kontakt på telefon eller video, før de møter opp hos lege. Det er både av hensyn til sikkerheten til pasienten og de som jobber på legekontoret.

– Det er mange avgjørelser som hviler på den enkelte leges skuldre. Hva vil denne gruppen få å si for den enkelte?

– Vi håper å bidra til at situasjonen blir bedre og gi leger mulighet til å sende oss henvendelser om det som oppleves som vanskelig.  Fastlegene har ikke en klar enhetlig ledelse. Det er kommunelegen som har ansvar for smittevern, men for den enkelte fastlege og legevakt vil vi ta rollen hvor vi tar imot og gir innspill.

Powered by Labrador CMS